Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Витяг з Технологічної програми Головного управління статистики

 у Дніпропетровській області на 2020 рік

ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНІ СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Виберіть розділ статистики:

1.01 Населення та міграція
    1.01.01 Демографія і перепис
      1.01.01.02. Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розірвання шлюбів)
      1.01.01.03. Чисельність та склад населення
      3-1.01.01. Статистичні продукти за розділом "Демографія і перепис"
    1.01.02 Міграція
      1.01.02.01. Міграційний рух населення
1.02 Ринок праці
    1.02.01 Зайнятість та безробіття
      1.02.01.01. Обстеження робочої сили
      3-1.02.01. Статистичні продукти за розділом "Зайнятість та безробіття"
    1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
      1.02.02.01. Обстеження підприємств із питань статистики праці
      1.02.02.04. Умови праці на підприємствах
      1.02.02.05. Стан виплати заробітної плати
      3-1.02.02. Статистичні продукти за розділом "Оплата праці та соціально-трудові відносини"
1.03 Освіта
    1.03.00 Освіта
      1.03.00.07. Мережа та діяльність закладів освіти
      3-1.03.00. Статистичні продукти за розділом "Освіта"
1.05 Доходи та умови життя
    1.05.00 Доходи та умови життя
      1.05.00.01. Обстеження умов життя домогосподарств
      3-1.05.00. Статистичні продукти за розділом "Доходи та умови життя"
1.06 Соціальний захист
    1.06.00 Соціальний захист
      1.06.00.01. Надання населенню субсидій
      3-1.06.00. Статистичні продукти за розділом "Соціальний захист"
      3-1.09.00. Статистичні продукти за розділом "Соціальний захист"
1.07 Населені пункти та житло
    1.07.00 Населені пункти та житло
      1.07.00.01. Наявність та рух житлового фонду
      1.07.00.03. Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
2.01 Макроекономічна статистика
    2.01.01 Тенденції ділової активності
      2.01.01.01. Стан ділової активності підприємств
2.02 Національні рахунки
    2.02.01 Річні національні рахунки
      2.02.01.02. Регіональні рахунки
      3-2.02.01. Статистичні продукти за розділом "Річні національні рахунки"
2.03 Економічна діяльність
    2.03.01 Діяльність підприємств
      2.03.01.01. Структурні зміни в економіці України та її регіонів
      2.03.01.02. Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами
      2.03.01.03. Рух цінних паперів акціонерних товариств
      2.03.01.04. Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств
      3-2.03.01. Статистичні продукти за розділом "Діяльність підприємств"
    2.03.02 Послуги
      2.03.02.01. Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг
    2.03.03 Внутрішня торгівля
      2.03.03.02. Продаж і запаси товарів у торговій мережі
      2.03.03.06. Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
    2.03.04 Капітальні інвестиції
      2.03.04.01. Капітальні інвестиції
    2.03.05 Основні засоби
      2.03.05.01. Наявність і рух основних засобів, амортизація
    2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство
      2.03.07.03. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур
      2.03.07.04. Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
      2.03.07.06. Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами
      2.03.07.07. Рибогосподарська діяльність
      2.03.07.10. Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
      2.03.07.11. Надходження молока на переробні підприємства
      2.03.07.12. Наявність і надходження культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням
      2.03.07.14. Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
      2.03.07.16. Наявність сільськогосподарської техніки
      2.03.07.17. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства
      2.03.07.18. Об'єкти погосподарського обліку
      2.03.07.19. Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості
      2.03.07.20. Ведення мисливського господарства
      2.03.07.21. Лісогосподарська діяльність
      2.03.07.23. Продукція сільського господарства у постійних цінах
      3-2.03.07. Статистичні продукти за розділом "Сільське, лісове та рибне господарство"
    2.03.08 Енергетика
      2.03.08.01. Використання та запаси палива
      2.03.08.02. Постачання та використання енергії
      2.03.08.04. Ціни на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам
      2.03.08.05. Продаж світлих нафтопродуктів і газу
      3-2.03.08. Статистичні продукти за розділом "Енергетика"
    2.03.09 Промисловість
      2.03.09.01. Економічні показники короткотермінової статистики промисловості
      2.03.09.02. Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами
      2.03.09.03. Виробництво та реалізація промислової продукції за видами
      2.03.09.08. Виробництво продукції військового та спеціального призначення
      3-2.03.09. Статистичні продукти за розділом "Промисловість"
    2.03.10 Будівництво
      2.03.10.01. Основні показники щодо початку та завершення будівництва
      2.03.10.02. Основні економічні показники короткотермінової статистики будівництва
    2.03.11 Транспорт
      2.03.11.02. Діяльність підприємств наземного транспорту
      2.03.11.05. Діяльність підприємств водного транспорту
      2.03.11.07. Діяльність підприємств авіаційного транспорту
      3-2.03.11. Статистичні продукти за розділом "Транспорт"
    2.03.12 Туризм
      2.03.12.02. Колективні засоби розміщування
      2.03.12.03. Туристична діяльність
    2.03.14 Реєстр статистичних одиниць
      2.03.14.01. Реєстр статистичних одиниць
2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор
    2.04.00 Державні фінанси, податки та публічний сектор
      2.04.00.03. Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)
2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
    2.05.01 Зовнішня торгівля товарами
      2.05.01.01. Зовнішня торгівля товарами
    2.05.02 Зовнішня торгівля послугами
      2.05.02.01. Зовнішня торгівля послугами
      3-2.05.02. Статистичні продукти за розділом "Зовнішня торгівля послугами"
    2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
      2.05.03.01. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.06 Ціни
    2.06.01 Споживчі ціни
      2.06.01.01. Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)
      2.06.01.02. Зміни цін на ринку житла
      3-2.06.01. Статистичні продукти за розділом "Споживчі ціни"
    2.06.02 Ціни виробників
      2.06.02.01. Зміни цін виробників промислової продукції
2.07 Наука та інновації
    2.07.01 Наука
      2.07.01.01. Здійснення наукових досліджень і розробок
    2.07.02 Інновації
      2.07.02.01. Інноваційна діяльність промислового підприємства
3.01 Навколишнє природне середовище
    3.01.00 Навколишнє природне середовище
      3.01.00.01. Охорона атмосферного повітря
      3.01.00.02. Утворення та поводження з відходами
      3.01.00.03. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
      3-3.01.00. Статистичні продукти за розділом "Навколишнє природне середовище"
3.02 Регіональна статистика
    3.02.00 Регіональна статистика
      3-3.02.00. Статистичні продукти за розділом "Регіональна статистика"
3.03 Інформаційне суспільство
    3.03.00 Інформаційне суспільство
      3.03.00.01. Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку
      3.03.00.02. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
      3.03.00.03. Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування
3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація
    3.04.01 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація
      3-3.04.01. Статистичні продукти за розділом "Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація"


ЧАСТИНА ІІ. ІНШІ ВИДИ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ