головна сторiнка | початок | дерево банку даних

  Статистичнi таблицi
   В   Д   К   Н   Р   С   Т   Ф

  Користувачу для зручностi пропонується перелiк статистичних таблиць (39) в алфавiтному порядку. З цією метою наводиться послідовність букв алфавіту, за гіперпосиланням з яких можна перейти до переліку статистичних таблиць, назви яких починаються з вибраної букви. За гiперпосиланням з назви таблицi можна перейти до самої таблицi. Бiля назви таблиці розмiщено символ , за яким можна перейти до iнформацiї-опису таблиці. Для окремих таблиць додаються тематичні карти .

  В  на початок сторiнки
Iнфо  Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах 
  Д  на початок сторiнки
Iнфо  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки 
  К  на початок сторiнки
Iнфо  Кількість адміністративно-територіальних одиниць - 0,1 / 0,1,2
Iнфо  Кількість живонароджених за віком матері по регіонах 
Iнфо  Кількість живонароджених за віком матері та типом місцевості в Україні 
Iнфо  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по містах обласного значення, районах 
Iнфо  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по регіонах 
Iнфо  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по регіонах (за період із початку року) 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів за віком подружжя в Україні 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів за віком подружжя по регіонах 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів за віком та попереднім сімейним станом подружжя в Україні 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя в Україні 
Iнфо  Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя по регіонах 
Iнфо  Кількість померлих дітей у віці до 1 року по регіонах 
Iнфо  Кількість померлих за причинами смерті по регіонах 
Iнфо  Кількість померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті по регіонах 
Iнфо  Кількість розірвань шлюбів 
Iнфо  Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами 
  Н  на початок сторiнки
Iнфо  Нетто-показник відтворення населення 
  Р  на початок сторiнки
Iнфо  Розподіл наявного населення за типом місцевості - 0,1 / 0,1,2,3 (2020-2021) / 0,1,2,3 (2021)
Iнфо  Розподіл померлих за статтю та віковими групами 
Iнфо  Розподіл постійного населення за статтю та типом місцевості 
Iнфо  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом місцевості 
Iнфо  Розподіл постійного населення за статтю, окремими віковими групами та типом місцевості 
  С  на початок сторiнки
Iнфо  Середній та медіанний вік населення 
Iнфо  Середня очікувана тривалість життя в Україні 
Iнфо  Середня очікувана тривалість життя по регіонах 
Iнфо  Середньорічна чисельність населення 
Iнфо  Середньорічна чисельність постійного населення 
Iнфо  Смертність дітей у віці до 1 року 
Iнфо  Структура постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом місцевості 
Iнфо  Сумарний коефіцієнт народжуваності 
  Т  на початок сторiнки
Iнфо  Територія і щільність наявного населення 
  Ф  на початок сторiнки
Iнфо  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом місцевості - 0,1 / 0,1,2
на початок сторiнки

   Вікові коефіцієнти народжуваності по регіонах
Відображено динаміку коефіцієнтів народжуваності за віком матері та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки
Відображено загальне навантаження, навантаження особами у віці 0-14 років, навантаження особами у віці 65 років і старше на населення у віці 15-64 роки з розподілом за типом місцевості.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць- 0,1/ 0,1,2
Наведені дані про адміністративно-територіальний поділ: кількість областей, міст, у тому числі спеціального статусу, районів та селищ міського типу. За 1989-2020 рр. дані на рівні 0,1 - державний рівень, у розрізі областей та міст державного значення. За 2014-2015 рр. дані на рівні 0,1,2 - державний рівень, у розрізі областей, міст державного значення, районів та міст обласного значення.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість живонароджених за віком матері по регіонах
Відображено розподіл живонароджених за віком матері.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість живонароджених за віком матері та типом місцевості в Україні
Відображено розподіл живонароджених за віком матері та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по містах обласного значення, районах
Наведені абсолютні дані про кількість живонароджених, померлих і природний приріст з розподілом за статтю та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 2019-2020

на початок сторiнки
   Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по регіонах
Наведені абсолютні та відносні дані про кількість живонароджених, померлих і природний приріст з розподілом за статтю та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1990-2020
Додаток: Тематичні карти Загальний коефіцієнт народжуваностіЗагальний коефіцієнт смертності

на початок сторiнки
   Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення по регіонах (за період із початку року)
Наведені абсолютні дані про кількість живонароджених, померлих і природний приріст.
Часова ознака: за період із початку року.
Роки: 2005-2021

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів
Наведені абсолютні та відносні дані кількості зареєстрованих шлюбів з розподілом за типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів за віком подружжя в Україні
Відображено дані щодо кількості зареєстрованих шлюбів з розподілом за віковими групами та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів за віком подружжя по регіонах
Наведені дані кількості зареєстрованих шлюбів за віком подружжя.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів за віком та попереднім сімейним станом подружжя в Україні
Відображено розподіл осіб, які вступили у шлюб, за попереднім сімейним станом подружжя з розподілом за віком та статтю.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя в Україні
Відображено розподіл осіб, які вступили у шлюб, за попереднім сімейним станом подружжя з розподілом за типом місцевості та статтю.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя по регіонах
Відображено розподіл осіб, які вступили у шлюб, за попереднім сімейним станом подружжя з розподілом за статтю.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Кількість померлих дітей у віці до 1 року по регіонах
Відображено розподіл померлих дітей у віці до 1 року.
Часова ознака: за період із початку року.
Роки: 2005-2021

на початок сторiнки
   Кількість померлих за причинами смерті по регіонах
Відображено розподіл померлих за причинами смерті.
Часова ознака: за період із початку року.
Роки: 2005-2021

на початок сторiнки
   Кількість померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті по регіонах
Відображено розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті.
Часова ознака: рік.
Роки: 2005-2020

на початок сторiнки
   Кількість розірвань шлюбів
Наведені абсолютні та відносні дані кількості розірвань шлюбів.
Часова ознака: рік.
Роки: 1990-2020

на початок сторiнки
   Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами
Наводяться відносні показники смертності населення з розподілом за віковими групами та статтю.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Нетто-показник відтворення населення
Відображено нетто-показник відтворення населення з розподілом за типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Суміжні роки: (2002-2003)-(2009-2010) Роки: 1989-2001, 2011-2020

на початок сторiнки
  Розподіл наявного населення за типом місцевості - 0,1 / 0,1,2,3 (2020-2021) / 0,1,2,3 (2021)
Наводиться кількість наявного населення з розподілом на населення, яке проживає у міській та сільській місцевості, а також питома вага міського та сільського населення у загальній кількості населення по кожній території. За 1989-2020 рр. дані на рівні 0,1 - державний рівень, у розрізі областей та міст державного значення. За 2020-2021 рр. дані на рівні 0,1,2,3 - державний рівень, у розрізі областей, міст державного значення, районів, міст обласного значення, смт та міст районного значення.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Розподіл померлих за статтю та віковими групами
Відображено розподіл померлих за статтю, віковими групами та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Розподіл постійного населення за статтю та типом місцевості
Міститься інформація про кількість постійного населення з розподілом на населення, яке проживає у міській та сільській місцевості, наведений розподіл населення за статтю, а також питома вага чоловіків і жінок у загальній кількості населення за кожною територією.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом місцевості
Відображено розподіл постійного населення за віком, статтю, типом місцевості.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020
Додаткові можливості: В таблиці є групування даних за віковими групами. Завдяки цим групуванням є можливість автоматично отримати розподіл кількості населення за віком з однорічним інтервалом, за п`ятирічними віковими групами та окремими віковими групами.

на початок сторiнки
   Розподіл постійного населення за статтю, окремими віковими групами та типом місцевості
Містить інформацію про кількість постійного населення окремих вікових груп за статтю та типом місцевості.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 2018-2020

на початок сторiнки
   Середній та медіанний вік населення
Наводяться дані про середній та медіанний вік населення з розподілом за статтю та типом місцевості.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020
Додаток: Тематична карта Середній вік населення

на початок сторiнки
   Середня очікувана тривалість життя в Україні
Відображено середню очікувану тривалість життя за віком, типом місцевості та статтю.
Часова ознака: рік.
Суміжні роки: (2001-2002)-(2009-2010) Роки: 1989-2001, 2011-2020

на початок сторiнки
   Середня очікувана тривалість життя по регіонах
Наведені дані про середню очікувану тривалість життя за віковими групами, типом місцевості та статтю.
Часова ознака: рік.
Суміжні роки: (2001-2002)-(2009-2010) Роки: 1989-2001, 2011-2020

на початок сторiнки
   Середньорічна чисельність населення
Відображено динаміку середньорічної чисельності наявного та постійного населення з розподілом на міське та сільське населення.
Часова ознака: рік.
Роки: 1990-2019

на початок сторiнки
   Середньорічна чисельність постійного населення
Відображено динаміку середньорічної чисельності постійного населення з розподілом на міське та сільське населення за віковими групами та статтю.
Часова ознака: рік.
Роки: 1990-2019
Додаткові можливості: В таблиці є групування даних за віковими групами. Завдяки цим групуванням є можливість автоматично отримати розподіл кількості населення за віком з однорічним інтервалом, за п`ятирічними віковими групами та окремими віковими групами.

на початок сторiнки
   Смертність дітей у віці до 1 року
Наводяться дані про абсолютні та відносні показники смертності дітей у віці до 1 року.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Структура постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом місцевості
Містить інформацію про кількість постійного населення основних вікових груп та питому вагу основних вікових груп постійного населення за статтю та типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2020

на початок сторiнки
   Сумарний коефіцієнт народжуваності
Відображено сумарний коефіцієнт народжуваності з розподілом за типом місцевості.
Часова ознака: рік.
Суміжні роки: (2001-2002)-(2009-2010) Роки: 1989-2001, 2011-2020

на початок сторiнки
   Територія і щільність наявного населення
Подається територія (площа) та щільність (густота) населення. На державному рівні дані наводяться до рівня областей та міст державного значення, на рівні областей - до рівня районів та міст обласного значення.
Часова ознака: на початок року.
Роки: 1989-2020
Додаток: Тематична карта Щільність наявного населення

на початок сторiнки
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом місцевості- 0,1/ 0,1,2
Відображено абсолютні та відносні дані формування приросту (скорочення) чисельності населення: загальний, природний таміграційний приріст (+/-). За 1989-2019 рр. дані на рівні 0,1 - державний рівень, у розрізі областей та міст державного значення. За 2018-2019 рр. дані на рівні 0,1,2 - державний рівень, у розрізі областей, міст державного значення, районів та міст обласного значення.
Часова ознака: рік.
Роки: 1989-2019

на початок сторiнки

   В   Д   К   Н   Р   С   Т   Ф

Усi права на матерiали належать Державній службі статистики України. При використаннi iнформацiї посилання на джерело обов`язкове.
© Держстат України, 2009-
© Головне управління статистики у Львівській області, 2009-