Новини
  Ключові дані
  Статистичні індикатори
  Банк даних
  Аналітика | Прогнози
  Публікації
  Методологія
  Довідка
  Корисні ресурси
 


 Державна служба статистики України
 Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної Академії Наук України
Головна | Методологія  | Довідник понять
АБВГ Ґ ДЕЄЖ ЗІЇЙ К ЛМНО ПРСТ У ФХЦЧ ШЩЮЯ Увесь список


А
Адміністративно-територіальна одиниця  
- автономна республіка, область, район, місто, район у місті, селище міського типу, село, селище.
Адміністративно-територіальний устрій  
- це поділ території держави на систему адміністративних одиниць.
Адміністративно-територіальні зміни  
- зміни адміністративно-територіального устрою внаслідок утворення та ліквідації районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; зміни меж регіонів, районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; зміни категорії населених пунктів (віднесення міста до категорії міста обласного значення, віднесення селища міського типу до категорії міста, віднесення сільського населеного пункту до категорії селища міського типу або навпаки); перейменування або уточнення назв регіонів, районів, міських, селищних, сільських рад, міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів.
В
Вік  
- період від народження людини до того чи іншого моменту життя. Вік визначають кількістю повних років, що прожиті людиною на цей момент, для дітей до 1 року - кількістю повних місяців, а для дітей до 1 місяця - кількістю повних днів, годин.
Вікові коефіцієнти народжуваності   – відношення кількості народжених дітей (живонароджень) упродовж року в жінок цієї вікової групи до середньорічної чисельності жінок у цьому віці.
Вікові коефіцієнти смертності  
– відношення числа померлих осіб певної вікової групи до середньорічної чисельності населення у цій же віковій групі.
на початок сторінки
Д
Демографічне навантаження  
– узагальнююча кількісна характеристика вікової структури населення, яка показує навантаження на суспільство непродуктивним населенням.
на початок сторінки
Ж
Живонародження (народження дитини)  
- повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м'язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента.
на початок сторінки
З
Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення (природний приріст (скорочення) на 1000 осіб наявного населення)  
– відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.
Загальний коефіцієнт розлучуваності (кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення)  
дорівнює відношенню кількості розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.
Загальний коефіцієнт шлюбності (кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення)  
показує, яка кількість шлюбів припадає на 1000 осіб середньорічної чисельності наявного населення.
Загальний приріст (скорочення) міського та сільського населення  
дорівнює сумі природного приросту (скорочення), міграційного приросту (скорочення) і чисельності населення, яке перейшло в міське із сільського і навпаки внаслідок адміністративно-територіальних перетворень (згідно із законодавчими актами).
Загальний приріст населення на 1000 осіб наявного населення  
– відношення загального приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення.
Загальний коефіцієнт народжуваності (народжуваність)  
– відношення кількості живонароджених протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.
Загальний коефіцієнт смертності (смертність)  
– відношення кількості померлих протягом календарного року до середньорічної чисельності наявного населення.
на початок сторінки
К
Кількість розлучень на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт розлучуваності)   дорівнює відношенню кількості розлучень до середньорічної чисельності наявного населення.
Кількість шлюбів на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт шлюбності)   показує, яка кількість шлюбів припадає на 1000 осіб середньорічної чисельності наявного населення.
Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (кількість померлих дітей у віці до 1 року на 1000 живонароджених)   розраховують за формулою:
,
де: m0 – коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року,‰;
Mt0 – кількість померлих дітей у віці до 1 року із числа народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт (t), осіб;
M'0 – кількість померлих дітей у віці до 1 року, рік народження яких невідомий, осіб;
Mt-10 – кількість померлих дітей у віці до 1 року із числа народжених у попередньому календарному році (t-1), осіб;
Bt – кількість народжених у тому році, для якого обчислюється коефіцієнт (t), осіб;
Bt-1 – кількість народжених у попередньому році (t-1), осіб;
t – рік проведення розрахунку.
на початок сторінки
М
Медіанний вік населення  
– вік, який поділяє чисельність населення на дві рівні за обсягом частини: одна молодше медіанного віку, друга – старше його.
Медіанний вік розраховується за формулою:
,
де: ME - медіана, років;
XME - нижня межа медіанного інтервалу, років;
hME - ширина медіанного інтервалу, років;
cum fME-1 - кумулятивна частота (частка) передмедіанного інтервалу, осіб;
fME - частота (частка) медіанного інтервалу, осіб.
Міграційний приріст (скорочення) населення (сальдо міграції)  
– різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі.
Міське населення  
- населення, яке проживає у міських населених пунктах.
Міські населені пункти  
– це населені пункти, що затверджені законодавчими актами як міста та селища міського типу.
на початок сторінки
Н
Народження дитини (живонародження)  

- повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м'язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента.

Наявне населення віку   - населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Нетто-показник відтворення   - кількість дівчат, які доживуть до віку матері в момент їх народження, з урахуванням функцій народжуваності та смертності жіночого покоління.
на початок сторінки
на початок сторінки
П
Постійне населення  
- населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.
Природний приріст (скорочення) населення  
- різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.
Природний приріст (скорочення) населення на 1000 осіб наявного населення (загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення)  
– відношення природного приросту (скорочення) населення до середньорічної чисельності наявного населення або різниця між загальними коефіцієнтами народжуваності та смертності.
на початок сторінки
С
Сальдо міграції (міграційний приріст (скорочення) населення)  
– різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі.
Середній вік населення  
- середня арифметична зважена через ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення у цьому віці) на загальну кількість постійного населення.
Середньорічна чисельність населення  
- середня арифметична з чисельності на початок і кінець календарного року.
Середня очікувана тривалість життя  
– кількість років, які в середньому належить прожити даному поколінню народжених за умови, що протягом усього життя цього покоління (при переході його з одного віку до іншого) рівень смертності буде дорівнювати сучасному рівню смертності населення в окремих вікових групах.
Сільське населення  
- населення, яке проживає у сільських населених пунктах.
Сільські населені пункти  
– села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.
Сумарний коефіцієнт народжуваності  
- середня кількість народжень в однієї жінки впродовж усього її життя за умови збереження в кожному наступному віці сучасного рівня народжуваності та без урахування смертності.
на початок сторінки
Т
Тимчасово відсутні  
- це особи, які постійно проживають у цьому населеному пункті, але на момент перепису населення перебувають за його межами (за умови якщо термін їх відсутності не перевищує 12 місяців).
Тимчасово проживаючі  
- це особи, які на момент перепису населення перебувають на території певного населеного пункту, але постійно проживають в іншому населеному пункті (за умови відсутності у постійному місці проживання не більше ніж 12 місяців).
на початок сторінки
Щ
Щільність населення   - ступінь населеності певної території, розраховано діленням чисельності наявного населення на площу території країни в цілому чи окремого регіону.
на початок сторінки
 
Новини  |  Банк даних  |  Методологія  |  Аналітика  |  Публікації  |  Довідка
© Держстат України, 2011-
Всі права на матеріали належать Державній службі статистики України 
та охороняються Законом України "Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на джерело обов'язкове
Українською По-русски In English Головна сторінка Карта сайту Зворотній зв'язок