ֳ
     
    


ղ.>>


, , .ʳ >>


2014.   
4198
2014.   
IJ 3988
2015.   
3994
2015.   
IJ 3651
2016.   
3790
2016.   
IJ 3652
2017.   
3626
2017.   
IJ 3504
2018.   
3465
2018.   
IJ 3254
2019.   
3351
2019.   
IJ 3183

2019 >>
ij

1.  ² - 213
2.  - 205
3.  - 160
4.  - 123
5.  - 122
6.  - 107
7.  - 106
8.  - 103
9.  ' - 98
10.  - 91
1.  Բ- 258
2.  - 203
3.  ²в- 167
4.  ̲- 144
5.  Ͳ- 126
6.  - 126
7.  Ѳ- 124
8.  - 115
9.  ̲˲- 106
10.  - 90