ֳ
     
    


ղ>>


, , .ʳ >>


2014.   
398
2014.   
IJ 329
2015.   
333
2015.   
IJ 300
2016.   
339
2016.   
IJ 278
2017.   
252
2017.   
IJ 230
2018.   
253
2018.   
IJ 203
2019.   
253
2019.   
IJ 218

2019 >>
ij

1.  ² - 21
2.  - 20
3.  - 11
4.  - 10
5.  - 10
6.  - 10
7.  - 9
8.  - 9
9.  Բ - 8
10.  - 8
1.  Ͳ- 19
2.  Բ- 16
3.  ²в- 12
4.  - 10
5.  Ѳ- 10
6.  - 8
7.  - 8
8.  - 7
9.  - 6
10.  ̲- 5