ֳ
     
    


ղ>>


, , .ʳ >>


2014.   
422
2014.   
IJ 401
2015.   
376
2015.   
IJ 384
2016.   
382
2016.   
IJ 393
2017.   
366
2017.   
IJ 405
2018.   
318
2018.   
IJ 322
2019.   
292
2019.   
IJ 296

2019 >>
ij

1.  ² - 20
2.  - 19
3.  - 17
4.  - 14
5.  - 11
6.  ʲ - 10
7.  - 10
8.  - 9
9.  - 9
10.  Բ - 9
1.  - 20
2.  Բ- 18
3.  Ѳ- 16
4.  Ͳ- 16
5.  ̲- 15
6.  - 15
7.  - 12
8.  ̲˲- 12
9.  - 12
10.  - 10