ֳ
     
    


ղ.>>


, , .ʳ >>


2014.   
500
2014.   
IJ 498
2015.   
458
2015.   
IJ 462
2016.   
435
2016.   
IJ 387
2017.   
404
2017.   
IJ 359
2018.   
361
2018.   
IJ 349
2019.   
294
2019.   
IJ 271

2019 >>
ij

1.  ² - 22
2.  - 21
3.  - 15
4.  - 14
5.  - 14
6.  - 13
7.  - 10
8.  - 9
9.  ' - 9
10.  - 8
1.  Բ- 28
2.  - 20
3.  Ͳ- 16
4.  ²в- 15
5.  - 11
6.  IJ- 10
7.  - 10
8.  Ѳ- 10
9.  - 8
10.  ̲- 8