ֳ
     
    


ղ.>>


, , .ʳ >>


2014.   
144
2014.   
IJ 135
2015.   
134
2015.   
IJ 122
2016.   
143
2016.   
IJ 124
2017.   
97
2017.   
IJ 111
2018.   
124
2018.   
IJ 89
2019.   
84
2019.   
IJ 84

2019 >>
ij

1.  - 7
2.  - 6
3.  - 6
4.  - 6
5.  - 4
6.  - 4
7.  - 3
8.  - 3
9.  в - 3
10.  - 3
1.  Ѳ- 7
2.  ²в- 6
3.  Ͳ- 5
4.  Բ- 5
5.  - 4
6.  - 4
7.  ̲- 3
8.  - 3
9.  в- 2
10.  ̲˲- 2