ֳ
     
    


ղ.>>


, , .ʳ >>


2014.   
206
2014.   
IJ 181
2015.   
175
2015.   
IJ 150
2016.   
190
2016.   
IJ 176
2017.   
183
2017.   
IJ 137
2018.   
151
2018.   
IJ 145
2019.   
134
2019.   
IJ 120

2019 >>
ij

1.  - 8
2.  - 7
3.  - 6
4.  в - 6
5.  - 6
6.  - 6
7.  - 5
8.  - 5
9.  ʲ - 4
10.  ² - 4
1.  - 11
2.  Բ- 8
3.  Ͳ- 8
4.  ̲- 7
5.  Ѳ- 7
6.  в- 5
7.  - 5
8.  - 5
9.  ˲- 4
10.  ̲- 4