ֳ
     
    


  (ղ)>>


, , , , . () .ʳ >>


2008.   
355
2008.   
IJ 346
2009.   
394
2009.   
IJ 330
2010.   
410
2010.   
IJ 332
2011.   
376
2011.   
IJ 333
2012.   
378
2012.   
IJ 362
2013.   
384
2013.   
IJ 371

2018 >>
ij

1.  ² - 22
2.  - 14
3.  - 10
4.  - 9
5.  - 9
6.  - 8
7.  - 8
8.  - 7
9.  - 7
10.  - 7
1.  Բ- 27
2.  - 20
3.  Ͳ- 20
4.  - 14
5.  - 14
6.  Ѳ- 11
7.  в- 11
8.  ²в- 10
9.  - 10
10.  ̲- 9