ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ Економічні показники 2016   

Валовий регіональний продукт

    

Підприємництво

    

Сільське господарство

Промисловість

 
2015
Валовий регіональний    59,9 млрд.грн -2,9%
продукт (ВРП)
Валова додана вартість за видами діяльності
21% 10% 30% 7% 6%
Індекси ВРП
(попередній рік =100%)
        * 2016 рік - попередні дані.
Підприємства
малі
8 154
середні
479
великі
12
Частка малого підприємництва, %
кількість
суб'єктів
99,3
зайняті
працівники
61,0
обсяг реалізованої продукції
37,9
Продукція сільського      21,3 млрд.грн  17,0%
господарства (у цінах 2010)
тварин-
ництво
32%
    господарства населення 35%
рослин-
ництво
68%
 
підприємства 65%
 
Індекси сільськогосподарської продукції
(попередній рік =100%)
 
Реалізовано промислової продукції 59,7 млрд.грн
Структура реалізованої промислової продукції, %
Індекси промислової продукції
(попередній рік =100%)
  позиція за обсягом ВРП – 10
  позиція за кількістю суб'єктів господарювання – 8
 позиція за обсягом сільськогосподарської продукції – 1
  позиція за обсягом реалізованої продукції – 9

Будівництво

 

Інвестиції

 

Внутрішня торгівля

 

Зовнішня торгівля

Виконано будівельних робіт 2,4 млрд.грн  43,2%
Індекси будівельної продукції
(попередній рік =100%)
Прийнято в експлуатацію  349,7 тис.м2 -10,7%
загальної площі житла
57%
багато-
квартирні
43%
одно-
квартирні
Капітальні інвестиції 8,3 млрд.грн 2,5%
Індекси капітальних інвестицій
(попередній рік =100%)
Прямі інвестиції в регіон       179,8 млн.дол.США
на 31.12.2016 
На одну особу                   113,1 дол.США
Частка
інвестицій
з країн ЄС
78%
Обсяг роздрібної торгівлі 38,4 млрд.грн  6,1 %
Індекси обороту роздрібної торгівлі
(попередній рік =100%)
 
 
Частка у роздрібному товарообороті підприємств
продовольчі
товари
36%
непродовольчі товари
64%
Експорт товарів 983,0 млн.дол.США 16,1%
Імпорт товарів
299,4 млн.дол.США
12,3%
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 3,28
Індекси експорту товарів
(попередній рік =100%)
Частка
експорту
у країни ЄС
33%
 позиція за площею прийнятого в експлуатацію житла – 9
  позиція за обсягом іноземних інвестицій – 21
  позиція за обсягом обороту роздрібної торгівлі – 8
  позиція за обсягом експорту – 12
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ (економічні показники) © Державна служба статистики України