ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Економічні показники 2016   

Валовий регіональний продукт

    

Підприємництво

    

Сільське господарство

Промисловість

 
2015
Валовий регіональний    32,2 млрд.грн -1,3%
продукт (ВРП)
Валова додана вартість за видами діяльності
13% 10% 38% 7% 6%
Індекси ВРП
(попередній рік =100%)
        * 2016 рік - попередні дані.
Підприємства
малі
6 882
середні
287
великі
2
Частка малого підприємництва, %
кількість
суб'єктів
99,4
зайняті
працівники
66,1
обсяг реалізованої продукції
48,3
Продукція сільського      11,2 млрд.грн  3,7%
господарства (у цінах 2010)
тварин-
ництво
19%
    господарства населення 49%
рослин-
ництво
81%
 
підприємства 51%
 
Індекси сільськогосподарської продукції
(попередній рік =100%)
 
Реалізовано промислової продукції 25,7 млрд.грн
Структура реалізованої промислової продукції, %
Індекси промислової продукції
(попередній рік =100%)
  позиція за обсягом ВРП – 20
  позиція за кількістю суб'єктів господарювання – 17
 позиція за обсягом сільськогосподарської продукції – 10
  позиція за обсягом реалізованої продукції – 20

Будівництво

 

Інвестиції

 

Внутрішня торгівля

 

Зовнішня торгівля

Виконано будівельних робіт 0,7 млрд.грн  13,8%
Індекси будівельної продукції
(попередній рік =100%)
Прийнято в експлуатацію  82,1 тис.м2 -27,3%
загальної площі житла
47%
багато-
квартирні
53%
одно-
квартирні
Капітальні інвестиції 4,6 млрд.грн 35,8%
Індекси капітальних інвестицій
(попередній рік =100%)
Прямі інвестиції в регіон       202,6 млн.дол.США
на 31.12.2016 
На одну особу                   191,6 дол.США
Частка
інвестицій
з країн ЄС
80%
Обсяг роздрібної торгівлі 29,8 млрд.грн  3,8 %
Індекси обороту роздрібної торгівлі
(попередній рік =100%)
 
 
Частка у роздрібному товарообороті підприємств
продовольчі
товари
36%
непродовольчі товари
64%
Експорт товарів 246,6 млн.дол.США 3,0%
Імпорт товарів
167,9 млн.дол.США
18,0%
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,47
Індекси експорту товарів
(попередній рік =100%)
Частка
експорту
у країни ЄС
30%
 позиція за площею прийнятого в експлуатацію житла – 22
  позиція за обсягом іноземних інвестицій – 18
  позиція за обсягом обороту роздрібної торгівлі – 15
  позиція за обсягом експорту – 24
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ (економічні показники) © Державна служба статистики України