ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ Економічні показники 2016   

Валовий регіональний продукт

    

Підприємництво

    

Сільське господарство

Промисловість

 
2015
Валовий регіональний    50,8 млрд.грн -5,0%
продукт (ВРП)
Валова додана вартість за видами діяльності
25% 12% 28% 8% 6%
Індекси ВРП
(попередній рік =100%)
        * 2016 рік - попередні дані.
Підприємства
малі
7 605
середні
436
великі
9
Частка малого підприємництва, %
кількість
суб'єктів
99,1
зайняті
працівники
55,9
обсяг реалізованої продукції
31,6
Продукція сільського      15,0 млрд.грн  2,5%
господарства (у цінах 2010)
тварин-
ництво
39%
    господарства населення 24%
рослин-
ництво
61%
 
підприємства 76%
 
Індекси сільськогосподарської продукції
(попередній рік =100%)
 
Реалізовано промислової продукції 58,3 млрд.грн
Структура реалізованої промислової продукції, %
Індекси промислової продукції
(попередній рік =100%)
  позиція за обсягом ВРП – 11
  позиція за кількістю суб'єктів господарювання – 15
 позиція за обсягом сільськогосподарської продукції – 6
  позиція за обсягом реалізованої продукції – 11

Будівництво

 

Інвестиції

 

Внутрішня торгівля

 

Зовнішня торгівля

Виконано будівельних робіт 1,0 млрд.грн  14,7%
Індекси будівельної продукції
(попередній рік =100%)
Прийнято в експлуатацію  125,8 тис.м2 -34,8%
загальної площі житла
40%
багато-
квартирні
60%
одно-
квартирні
Капітальні інвестиції 6,5 млрд.грн 35,0%
Індекси капітальних інвестицій
(попередній рік =100%)
Прямі інвестиції в регіон       334,9 млн.дол.США
на 31.12.2016 
На одну особу                   271,5 дол.США
Частка
інвестицій
з країн ЄС
46%
Обсяг роздрібної торгівлі 30,8 млрд.грн  4,4 %
Індекси обороту роздрібної торгівлі
(попередній рік =100%)
 
 
Частка у роздрібному товарообороті підприємств
продовольчі
товари
40%
непродовольчі товари
60%
Експорт товарів 474,3 млн.дол.США 9,3%
Імпорт товарів
291,2 млн.дол.США
27,6%
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,63
Індекси експорту товарів
(попередній рік =100%)
Частка
експорту
у країни ЄС
36%
 позиція за площею прийнятого в експлуатацію житла – 17
  позиція за обсягом іноземних інвестицій – 12
  позиція за обсягом обороту роздрібної торгівлі – 14
  позиція за обсягом експорту – 17
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ (економічні показники) © Державна служба статистики України