ПАСПОРТ РЕГІОНУ
НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ РИНОК ПРАЦІ ОСВІТА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО ПРАВОСУДДЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ ІНВЕСТИЦІЇ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ БУДІВНИЦТВО ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН
  
> НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ


Більше інформації >>


Кількість адміністративно-територіальних одиниць (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Міста 3 3 3 3 3 3 3 3
  Селища міського типу 2 2 2 2 2 2 2 2
  Сільські населені пункти 160 160 160 160 160 160 160 160

ПРИМІТКИБільше інформації >>


Територія і щільність населення (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Територія, кв.км 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
  Щільність наявного населення, осіб на 1 кв.км 84,4 84,6 84,7 85,0 85,3 85,4 85,3 85,4Більше інформації >>


Наявне населення (на початок року, осіб)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Міські поселення та сільська місцевість 109266 109497 109637 110040 110393 110494 110371 110461
   міські поселення 38262 38252 38245 38484 38710 38751 38591 38522
   сільська місцевість 71004 71245 71392 71556 71683 71743 71780 71939Більше інформації >>


Постійне населення (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Населення - всього, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 109682 109913 110053 110456 110809 110910 110787 110877
       чоловіки 53225 53392 53516 53827 54088 54163 54053 54108
       жінки 56457 56521 56537 56629 56721 56747 56734 56769Більше інформації >>


Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (на початок року, кількість осіб у віці 0-14 років та 65 років і старшому на 1000 осіб у віці 15-64 роки)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Загальне навантаження  
    Міські поселення та сільська місцевість 442 445 445 451 453 457 461 463
     міські поселення 343 355 361 371 451 388 392 399
     сільська місцевість 501 497 495 499 495 498 499 499
  Навантаження особами у віці 0-14 років  
    Міські поселення та сільська місцевість 247 252 255 261 265 269 272 274
     міські поселення 206 214 217 222 287 232 234 236
     сільська місцевість 272 275 277 285 286 291 293 295
  Навантаження особами у віці 65 років і старше  
    Міські поселення та сільська місцевість 195 193 190 190 188 188 189 189
     міські поселення 137 141 144 149 164 156 158 163
     сільська місцевість 229 222 218 214 209 207 206 204
 

Більше інформації >>


Вік населення (на початок року, років)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Середній вік  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 37,2 37,3 37,4 37,4 37,5 37,6 37,7 37,9
       чоловіки 34,7 34,8 35,0 35,1 35,2 35,3 35,5 35,8
       жінки 39,6 39,6 39,6 39,6 39,7 39,7 39,8 40,0
     міські поселення  
      Обидві статі 35,7 36,0 36,3 36,5 36,7 36,9 37,3 37,6
       чоловіки 33,4 33,7 34,1 34,3 34,5 34,7 35,0 35,5
       жінки 38,0 38,2 38,4 38,7 39,0 39,1 39,4 39,8
     сільська місцевість  
      Обидві статі 38,0 38,0 37,9 37,9 37,9 37,9 38,0 38,1
       чоловіки 35,4 35,4 35,5 35,5 35,6 35,6 35,8 35,9
       жінки 40,4 40,3 40,2 40,1 40,1 40,0 40,1 40,1
 

Більше інформації >>


Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Обидві статі, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Живонароджені 1380 1607 1528 1587 1436 1403 1305 1233
      Померлі 1341 1327 1371 1360 1395 1402 1389 1381
      Природний приріст, скорочення (-) 39 280 157 227 41 1 -84 -148
     міські поселення  
      Живонароджені 421 478 455 482 430 412 383 367
      Померлі 346 341 386 352 350 426 417 393
      Природний приріст, скорочення (-) 75 137 69 130 80 -14 -34 -26
     сільська місцевість  
      Живонароджені 959 1129 1073 1105 1006 991 922 866
      Померлі 995 986 985 1008 1045 976 972 988
      Природний приріст, скорочення (-) -36 143 88 97 -39 15 -50 -122
 

Більше інформації >>


Смертність дітей у віці до 1 року

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Померлих - всього, осіб 14 8 13 8 11 12 18 13
  Смертність на 1000 живонароджених 10,1 5,2 8,5 5,1 7,7 8,5 13,6 10,5
 

Більше інформації >>


Шлюби

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість шлюбів  
    Одиниць  
      Міські поселення та сільська місцевість 688 670 652 656 699 567 558 517
      міські поселення 315 285 300 325 358 303 326 318
      сільська місцевість 373 385 352 331 341 264 232 199
    На 1000 осіб наявного населення  
      Міські поселення та сільська місцевість 6,3 6,1 6,0 6,0 6,3 5,1 5,1 4,7
      міські поселення 8,2 7,4 7,8 8,5 9,3 7,8 8,4 8,2
      сільська місцевість 5,3 5,4 4,9 4,6 4,8 3,7 3,2 2,8


> РИНОК ПРАЦІ
 

Більше інформації >>


Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район 15530 14097 12888 11321 12970 12121 11564 11686

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Середньомісячна номінальна заробітна плата (у середньому на одного штатного працівника, гривень)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район 1782,20 2081,97 2302,99 2424,00 2913,22 3610,22 5202,68 6621,98

ПРИМІТКИ


> ОСВІТА
 

Більше інформації >>


Дошкільні навчальні заклади (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Міські поселення та сільська місцевість  
    Кількість закладів, одиниць 40 40 41 42 42 43 43 45
    Кількість місць у закладах, одиниць 2024 2036 2070 2099 2099 2121 2169 2185
    Кількість дітей у закладах, осіб 2438 2529 2662 2713 2703 2795 2914 2975
    Охоплення дітей закладами, % 35,5 36,3 36,5 36,5 35,7 36,6 38,3 42,3
 

Більше інформації >>


Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року)

Рік 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Жовківський район  
  Кількість закладів, одиниць 78 77 76 75 75 75 75 72
  Кількість учнів, осіб 12304 12063 11893 11953 12093 12285 12660 12847
  Кількість вчителів, осіб 1576 1582 1595 1593 1615 1568 1661 1635
  Закінчили школу ІІ ступеня, осіб 1406 1292 1184 1108 1093 1097 1085 1108
  Закінчили школу ІІІ ступеня, осіб 1050 971 891 830 735 665 624 641

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Професійно-технічні навчальні заклади (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість закладів, одиниць 1 1 1 1 1 1 1 1
  Кількість учнів, осіб 688 660 651 633 615 569 454 433
  Прийнято учнів, осіб 423 408 410 398 380 326 246 250
  Випущено кваліфікованих робітників, осіб 380 431 409 410 383 358 314 259

ПРИМІТКИ


> ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 

Більше інформації >>


Заклади охорони здоров`я

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість лікарняних закладів, одиниць 4 4 4 4 2 4 4 4
  Кількість лікарняних ліжок, одиниць 590 580 580 570 770 500 485 405
  Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення, одиниць 54 53 53 52 122 45 44 37
  Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць 18 19 18 19 13 17 19 19
  Планова ємність лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань за зміну 1335 1335 1295 1335 1566 1305 1330 1330
  Відвідувань за зміну лікарських амбулаторно-клінічних закладів на 10 тис. населення 122 121 118 121 141 118 120 120
  Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, одиниць 57 57 57 56 27 54 52 52

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Медичні кадри закладів охорони здоров`я (осіб)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість лікарів усіх спеціальностей 323 338 338 354 176 375 369 351
  Кількість лікарів на 10 тис. населення 29 31 31 32 28 34 33 32
  Кількість середнього медичного персоналу 672 694 681 692 498 693 693 658
  Кількість середнього медперсоналу на 10 тис. населення 61 63 62 63 79 62 63 59

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Кількість осіб з інвалідністю (на кінець року, осіб)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Жовківський район  
  Кількість осіб з інвалідністю – усього 5543 5706 5749 5832 5898 5841 5916 5985
  Кількість осіб з інвалідністю – I групи 434 428 423 438 442 425 408 407
  Кількість осіб з інвалідністю – ІІ групи 1834 1733 1679 1632 1610 1575 1549 1543
  Кількість осіб з інвалідністю – ІІІ групи 3232 3507 3612 3738 3833 3830 3953 4032
  Кількість осіб з інвалідністю – дітей з інвалідністю 43 38 35 24 13 11 6 3
  Кількість осіб з інвалідністю на 1000 населення 50 52 52 53 53 53 53 54

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Кількість пенсіонерів (на кінець року, осіб)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Жовківський район  
  Кількість пенсіонерів – усього 26811 26838 26508 26294 26180 25743 25508 25210
    Отримують пенсії за віком 20488 20496 20223 19967 19889 19471 19206 18920
    Отримують пенсії за інвалідністю 3873 3968 4027 4106 4161 4127 4207 4249
    Отримують пенсії у разі втрати годувальника 1879 1803 1722 1681 1611 1639 1582 1536
    Отримують пенсії за вислугу років 148 182 190 213 222 240 257 268
    Отримують соціальні пенсії 423 389 346 326 296 265 254 236
  Кількість пенсіонерів на 1000 населення 244 245 241 239 237 232 230 228

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Середній розмір призначеної місячної пенсії (на кінець року, грн)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Жовківський район 921,55 1008,18 1188,79 1244,28 1272,93 1393,28 1535,08 1913,26

ПРИМІТКИ


> НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО
 

Більше інформації >>


Загальна площа житлового фонду (на кінець року, тис. кв.м)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Міські поселення та сільська місцевість 2218,9 2255,5 2259,1 2275,2 2305,4 2330,8 2345,7 2374,3
  Міські поселення 632,0 645,0 644,2 653,0 668,1 685,3 693,6 710,2
  Сільська місцевість 1586,9 1610,5 1614,9 1622,2 1637,4 1645,5 1652,1 1664,1
 

Більше інформації >>


Забезпеченість населення житлом (на кінець року, кв.м загальної площі на одного мешканця)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Міські поселення та сільська місцевість 20,2 20,5 20,5 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4
  Міські поселення 16,4 16,8 16,8 17,0 17,3 17,7 18,0 18,4
  Сільська місцевість 22,2 22,5 22,5 22,5 22,7 22,8 22,9 23,0

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (на кінець року, %)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Міські поселення та сільська місцевість  
    Водопроводом 39,0 42,1 43,1 46,5 47,6 49,9 50,7 55,5
    Каналізацією 38,5 41,7 43,1 46,4 47,4 49,8 50,7 55,3
    Опаленням 30,9 32,0 32,3 53,7 52,6 52,8 54,8 58,4
    Газом 78,9 79,3 79,0 77,8 76,8 76,9 77,6 77,5
    Гарячим водопостачанням 16,6 16,6 17,6 18,1 18,6 19,3 21,4 27,8


> ПРАВОСУДДЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 

Більше інформації >>


Кримінальні злочини (одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість виявлених злочинів 505 486 538 487 984 1063 756 1038
    тяжкі та особливо тяжкі 177 205 175 186 349 439 366 377
    вчинені особами, які раніше вчинювали злочини 131 141 29 36 78 67 72 61
    вчинені групою осіб 27 23 36 4 12 13 6 10
    вчинені особами у стані алкогольного сп`яніння 94 46 34 42 31 32 38 11
    вчинені неповнолітніми 29 25 3 4 10 8 4 -

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Релігійні громади за конфесіями (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість релігійних громад 150 151 154 154 154 155 161 162
    УГКЦ 81 82 83 83 83 84 86 86
    УАПЦ 10 10 10 10 10 10 11 11
    УПЦ КП 19 19 19 19 19 19 22 22
    УПЦ 6 6 6 6 6 6 6 6
    РКЦ 7 7 8 8 8 8 8 8
    протестанти 27 27 28 28 28 28 28 25
    інші - - - - - - - 4

ПРИМІТКИ


> КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ
 

Більше інформації >>


Заклади культури клубного типу (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість закладів – усього 72 72 72 72 72 72 72 72
  Кількість закладів – у міських поселеннях 6 6 6 6 6 6 6 6
  Кількість закладів – у сільській місцевості 66 66 66 66 66 66 66 66
  Кількість місць у закладах 13701 13798 13798 13798 13798 13798 13798 13798
  Кількість місць у закладах у розрахунку на 100 осіб 13 13 13 13 12 12 13 12

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Масові та універсальні бібліотеки (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Кількість бібліотек 70 70 70 69 69 69 74 74
  Бібліотечний фонд, тис. примірників 422,9 416,1 402,3 390,4 378,3 372,6 383,4 361,5
  Кількість читачів, тис. 36,4 36,2 38,2 34,6 34,8 34,6 43,3 41,7

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Спортивні споруди (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Стадіони 8 8 8 8 8 8 8 8
  Футбольні поля 60 60 60 60 60 60 60 60
  Спортивні майданчики 69 69 74 74 74 76 79 83
  Стрілецькі тири 1 1 1 1 1 1 1 1
  Плавальні басейни - - - - - - - -
  Спортивні зали 29 29 29 29 29 29 29 29

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Готелі та аналогічні заклади розміщування

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Жовківський район  
  Кількість номерів 162 227 238 225 225 356 356
  Одноразова місткість, місць 330 463 493 461 413 623 623
  Кількість розміщених – усього 10670 15041 16653 12370 12949 21495 22745
  Кількість розміщених – іноземці 2345 1266 2326 2481 507 2132 2215

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Спеціалізовані заклади розміщування

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Жовківський район  
  Кількість ліжок (місць) у період максимального розгортання 28 28 28 28 - - -
  Кількість розміщених – усього 328 1149 9840 1335 - - -
  Кількість розміщених – іноземці - - - - - - -
 

Більше інформації >>


Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Кількість закладів 52 54 52 2 1 16 3 1
  Кількість дітей, які перебували у закладах 6470 6961 6341 884 828 1791 941 719

ПРИМІТКИ


> ІНВЕСТИЦІЇ
 

Більше інформації >>


Капітальні інвестиції (тис. грн)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Капітальні інвестиції - усього 209353 239502 212916 233730 267204 332882 467925 676180
  Капітальні інвестиції у розрахунку на 1000 осіб 1907,7 2181,3 1935,9 2119,9 2415,2 3002,7 4221,3 6100,9
 

Більше інформації >>


Прямі іноземні інвестиції (тис. дол. США)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Жовківський район  
  Прямі іноземні інвестиції на початок року 14182,8 16179,3 17898,2 17093,5 14100,5 16498,5 16809,6 16625,9
  Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 1000 осіб 129,2 147,4 162,7 155,0 127,2 148,8 151,7 150,0


> СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 

Більше інформації >>


Площа сільськогосподарських угідь (на кінець року; га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Усі сільськогосподарські угіддя 84709 84658 84651 84610 84584 ... ... ...
  Рілля 56544 56541 56539 56490 56472 ... ... ...
  Сіножаті 11143 11100 11097 11090 11087 ... ... ...
  Пасовища 15364 15359 15356 15353 15305 ... ... ...
  Багаторічні насадження 1658 1658 1658 1676 1720 ... ... ...

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Обсяги та індекси продукції сільського господарства у підприємствах (у постійних цінах 2010 року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Продукція сільського господарства, тис. грн  
    Продукція сiльського господарства 91763 92394 102767 106509 110016 119536 129205 151974
    Продукцiя рослинництва 52626 50242 61279 79339 59574 75498 85024 87647
    Продукцiя тваринництва 39137 42152 41488 27170 50442 44038 44181 64327
  Індекси сільськогосподарської продукції, (попередній рік=100%)  
    Продукція сiльського господарства 123,3 100,7 111,2 103,6 103,3 108,7 108,1 117,6
    Продукцiя рослинництва 158,5 95,5 122,0 129,5 75,1 126,7 112,7 103,1
    Продукцiя тваринництва 95,0 107,7 98,4 65,5 185,7 87,3 100,3 145,6
 

Більше інформації >>


Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах (га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Культури сільськогосподарські 13768 13661 13300 14304 13933 14809 15459 14520
  Культури зернові та зернобобові 7360 7784 9272 5833 9425 8526 6816 6964
  Соя 161 249 220 634 801 2638 1605 1983
  Соняшник - - .... 3241 .... 1097 4340 1362
  Буряк цукровий фабричний .... .... .... .... .... .... .... -
  Ріпак і кольза 2737 1819 805 1836 515 418 1030 2920
  Картопля 184 207 184 185 187 171 149 127
  Культури овочеві (включаючи закритий ґрунт) 254 206 186 195 146 161 150 133
  Культури кормові 2791 3058 1963 1610 2590 1298 1299 955
  Культури плодові та ягідні 191 174 152 102 109 88 76 78
 

Більше інформації >>


Виробництво основних сільськогосподарських культур у підприємствах (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Культури зернові та зернобобові 20312 20354 33538 16996 38608 32015 31502 33741
  Соя 219 401 478 765 1601 4776 2746 4844
  Соняшник - - .... 7181 .... 3610 7322 3437
  Буряк цукровий фабричний .... .... .... .... .... .... .... -
  Ріпак і кольза 5535 4322 1759 6985 930 868 3013 6662
  Картопля 2634 2874 2129 2361 2472 2027 2281 1918
  Культури овочеві (включаючи закритий ґрунт) 3777 3930 3376 3944 2126 2755 3891 2925
  Культури плодові та ягідні 355 430 392 705 596 402 475 484
 

Більше інформації >>


Урожайність основних сільськогосподарських культур у підприємствах (ц/га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Культури зернові та зернобобові 28,1 26,5 37,8 29,6 41,8 38,2 46,5 48,8
  Соя 14,0 17,7 22,2 12,2 20,2 18,2 17,6 24,9
  Соняшник - - .... 23,5 .... 32,9 16,9 25,2
  Буряк цукровий фабричний .... .... .... .... .... .... .... -
  Ріпак і кольза 21,8 23,8 22,1 31,5 18,3 18,4 29,5 22,8
  Картопля 143 142 116 128 133 131 155 151
  Культури овочеві (включаючи закритий ґрунт) 174 190 183 209 142 185 252 214
  Культури плодові та ягідні 21,8 28,9 28,3 107,8 87,9 64,1 81,0 79,8
 

Більше інформації >>


Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах (на кінець року; голів)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Велика рогата худоба 2424 2435 1846 1412 1256 1190 1085 1145
  Корови 909 1027 820 625 563 555 524 540
  Свині 7884 7645 8838 9630 12644 9753 5272 21234
  Вівці та кози 358 .... .... .... .... .... .... ....
  Птиця 18000 .... .... .... 64959 .... .... 187420
 

Більше інформації >>


Виробництво основних видів продукції тваринництва у підприємствах (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Вирощування сільськогосподарських тварин 3453 3680 3639 2159 4444 3744 3740 5567
  М`ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) 3134 2447 3301 1882 3812 3734 3959 4677
  У тому числі яловичина і телятина (у живій масі) 262 213 451 179 110 85 70 41
  У тому числі свинина (у живій масі) 344 230 498 759 1802 2366 2362 2743
  У тому числі баранина і козлятина (у живій масі) .... 1 .... .... .... .... - -
  У тому числі м`ясо птиці (у живій масі) 2527 2003 .... .... 1900 .... .... ....
  У тому числі м`ясо кролів (у живій масі) - - - - - - - -
  У тому числі конина (у живій масі) - - - - - - - -
  Молоко 1567 1583 1385 1093 901 856 1160 1111
  Яйця, тис. шт 731 .... .... .... .... .... - -
  Вовна 0 0 .... - - - - -
  Мед - - - - - - - -


> НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
 

Більше інформації >>


Земельний фонд за видами угідь (на кінець року; га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Загальна земельна площа 129423 129423 129423 129423 129423 129423 129423 129423
  Сільськогосподарські землі 86615 86563 86556 86516 86489 ... ... ...
  Землі лісового фонду 32570 32569 32566 32566 32566 ... ... ...
  Забудовані землі 5296 5357 5391 5437 5467 ... ... ...
  Відкриті землі заболочені 1104 1104 1104 1104 1103 ... ... ...
  Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 949 941 918 912 909 ... ... ...
  Землі водного фонду 2890 2889 2889 2889 2889 ... ... ...

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (млн куб.м)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Водовідведення у поверхневі водні об`єкти 2,4 1,3 1,9 1,5 1,8 1,8 1,9 2,0
    забруднені зворотні води 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
    нормативно очищені води - - 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Викиди забруднюючих речовин - усього 262 198 241 238 550 377 432 446
  Діоксид сірки 143 112 141 137 204 137 157 172
  Оксид вуглецю 60 46 57 61 140 101 114 125
  Діоксид азоту 34 24 26 24 23 17 15 14
  Метан 1 0 0 0 0 0 0 2
  Неметанові леткі органічні сполуки 5 3 3 3 39 28 34 32
  Сажа 7 5 7 6 134 87 100 82
  Інші 12 8 7 7 10 7 12 19
  У розрахунку на 1 кв.км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
  У розрахунку на 1 особу, кг 2,4 1,8 2,2 2,2 5,0 3,4 3,9 4,0
 

Більше інформації >>


Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Утворилось 21509 23197 138725 144102 143182 67509 31831 39910
  Отримано зі сторони 226470 239412 133312 137585 137027 58924 564 3575
  Утилізовано 253 922 157 - - - 0 0
  Спалено 14 255 1486 12 25 1208 1542 910
  Передано на сторону 24049 19980 21204 40555 40043 28226 28151 36231
  Видалено у спеціально відведені місця та об`єкти 223716 238742 246359 241092 240024 97025 2597 3961
  Видалено у місця неорганізованого зберігання - - - - - - - -
  Накопичено протягом експлуатації, у місцях видалення відходів 9992804 10234256 10483446 10722313 10962338 11154082 11156680 11160641

ПРИМІТКИ


> БУДІВНИЦТВО
 

Більше інформації >>


Прийняття в експлуатацію нового житла у містах та районах

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Квартири, одиниць 154 147 209 120 184 136 116 347
  Загальна площа, кв.м 30126 26617 24105 24347 27497 19467 17743 42350
  Загальна площа, попередній рік=100% 95,4 88,4 90,6 101,0 112,9 70,8 91,1 238,7
  У розрахунку на 1000 осіб, кв.м 274,5 242,4 219,2 220,8 248,5 175,6 160,1 382,1

ПРИМІТКИ


> ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
 

Більше інформації >>


Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі (на кінець року)

Рік 2017
Жовківський район  
  Усього об`єктів, одиниць 105
  кіосків, одиниць 18
  крамниць, одиниць 87
  Торгова площа крамниць, кв.м 6259

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Роздрібний товарооборот підприємств

Рік 2017 2018
Жовківський район  
  Усього, млн грн 908,5 781,5
  Індекс фізичного обсягу (попередній рік=100%), % 95,0 93,2
  У розрахунку на 1 особу, грн 8229 7079

ПРИМІТКИ


> ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
 

Більше інформації >>


Зовнішня торгівля товарами (тис. дол. США)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Експорт товарів 22626,1 21886,5 30473,5 28819,2 22299,3 23680,1 31332,7 37001,9
  Імпорт товарів 48588,9 86535,0 67181,9 33993,9 29661,6 21609,4 44216,2 42609,0
  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами -25962,8 -64648,5 -36708,4 -5174,7 -7362,3 2070,7 -12883,5 -5607,1
 

Більше інформації >>


Зовнішня торгівля послугами (тис. дол. США)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Експорт 691,4 2897,7 7993,7 9108,9 6612,9 6936,4 8990,8 10289,2
  Імпорт 904,6 1348,4 2456,2 1768,2 1455,1 1705,6 2399,2 2478,2
  Сальдо зовнішньої торгівлі -213,2 1549,2 5537,5 7340,8 5157,8 5230,9 6591,6 7811,0

ПРИМІТКИ


> ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 

Більше інформації >>


Основні показники діяльності підприємств-юридичних осіб

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Усі підприємства  
    Кількість підприємств, одиниць 569 593 587 575 508 563 580
    Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць 52 54 54 52 46 51 52
    Кількість найманих працівників, осіб 7364 6445 5848 5246 5154 5438 6931
    Витрати на персонал, млн грн 229,3 213,2 219,4 254,9 277,6 419,2 653,3
    Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн 2329,9 2016,9 1980,7 2918,4 3290,2 4891,1 5779,6
  Малі підприємства  
    Кількість підприємств, одиниць 534 562 558 553 484 543 555
    Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць 49 51 51 50 44 49 50
    Кількість найманих працівників, осіб 3980 3675 3425 3236 2982 3405 3201
    Витрати на персонал, млн грн 106,1 89,2 102,9 103,8 109,3 194,9 236,1
    Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн 1073,5 1068,5 1279,5 1882,0 1926,2 2975,9 2655,3

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Фінансові результати підприємств до оподаткування

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Фінансовий результат (сальдо), тис. грн 36435,9 2676,3 -123755,3 -413894,6 -276629,2 -17113,1 130633,9 292738,4
  Підприємства, які одержали прибуток, у % до загальної кількості підприємств 71,6 68,5 71,6 72,1 83,2 83,7 82,8 85,6
  Підприємства, які одержали збиток, у % до загальної кількості підприємств 28,4 31,5 28,4 27,9 16,8 16,3 17,2 14,4
 

Більше інформації >>


Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Жовківський район  
  Рівень рентабельності (збитковості), % 5,7 4,2 -7,0 -2,2 5,7 6,9 6,6 6,8

© Головне управління статистики у Львівській області
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – це ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.

ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ розраховується як відношення загальної чисельності вихованців дошкільних навчальних закладів до загальної чисельності дітей у віці 1–6 років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих у школах), помножене на 100.

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – це школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об'єднання), санаторні школи всіх ступенів, школи соціальної реабілітації, спеціальні школи (школи-інтернати) а також вечірні (змінні) школи. Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – навчальні заклади для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).
У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЛІКАРІВ враховано всіх лікарів з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті управління закладами охорони здоров’я тощо. У цьому показнику враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі (дантисти), що мають середню медичну освіту.

У КІЛЬКОСТІ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ враховуються усі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів (дантистів)), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, дошкільних закладах, школах, будинках дитини тощо.

У ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДАХ обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним устаткуванням і готові для прийому хворих, незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні. У кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ураховано всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські пункти охорони здоров’я тощо).
СЕРЕДНЬООБЛІКОВА КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються тимчасово відсутні працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством), сумісники, а також працюючі за цивільно-правовими договорами.
Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік):
– за звітний місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та ділення одержаної суми на відповідне число календарних днів звітного місяця;
– за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості найманих працівників за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та діленням одержаної суми на кількість місяців (тобто на 12).

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА – нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
До номінальної заробітної плати не відносяться: грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, а також сума єдиного внеску, яка сплачується роботодавцем на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розраховується шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за звітний місяць (період) на середньооблікову кількість штатних працівників та на кількість місяців у періоді.
ПОТОЧНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА 1 СІЧНЯ базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року), до яких щорічно додаються кількість народжених і прибулих і віднімаються кількість померлих і вибулих.

ДО НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих, якщо їх проживання не перевищує 12 місяців.

ДО ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ належить населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не перевищувала 12 місяців.

МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. До міського населення відносяться особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного значення (нині в законодавчих актах вживається поняття міста зі спеціальним статусом, що визначається законами України, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, районного значення) і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості. (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 року, №1654-Х "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою", Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981р., №12, ст.179).

ВІДОМОСТІ ПРО НАРОДЖЕННЯ, СМЕРТІ, ШЛЮБИ ТА РОЗЛУЧЕННЯ узагальнюються на підставі щорічної статистичної обробки даних других примірників актів цивільного стану. В чисельність народжених включаються тільки народжені живими.

ПОТОЧНИЙ ОБЛІК ШЛЮБІВ І РОЗЛУЧЕНЬ враховує тільки укладання і припинення шлюбів, які оформлені юридично, і не включає випадки припинення шлюбів, якщо розлучення не були оформлені, а також припинення незареєстрованих шлюбів.

ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ (СКОРОЧЕННЯ) НАСЕЛЕННЯ – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

СЕРЕДНІЙ ВІК НАСЕЛЕННЯ розраховується як середня арифметична зважена через ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення у цьому віці) на загальну кількість постійного населення.
ЗЛОЧИНОМ визнається передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.

КІЛЬКІСТЬ ВИЯВЛЕНИХ ЗЛОЧИНІВ – виявлені та офіційно зареєстровані суспільно небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом.

ТЯЖКИМИ ЗЛОЧИНАМИ визнаються умисні діяння, що являють підвищену суспільну небезпеку.

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА — громада (спільнота), група людей, які сповідують чи практикують однакову релігію.

КОНФЕСІЯ - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об`єднання віруючих, послідовників цього релігійного віросповідання. Термін конфесія часто вживається для опису різних християнських церков, наприклад, Православ`я, Католицизму і багатьох варіантів Протестантизму.

Загальноприйняті скорочення:
УГКЦ - Українська греко-католицька церква
УАПЦ - Українська автокефальна православна церква
УПЦ КП - Українська православна церква Київського патріархату
УПЦ - Українська православна церква
РКЦ - Римо-католицька церква
ЖИТЛОВИЙ ФОНД - це сукупність житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях.

ДО ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки.

ДО ГУРТОЖИТКІВ належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних та ін.

ДО НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать: готелі, ресторани, кафе та подібні будівлі; офісні та торговельні будівлі; будівлі транспорту та засобів зв’язку; промислові будівлі та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної діяльності, в’язниці, армійські казарми та ін.).

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ складається з площі житлових кімнат, підсобних приміщень (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках) і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас – 0,3; лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.

РІВЕНЬ ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ визначає комфортність житла, що характеризується наявністю у житлі водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, опалення, газопостачання.
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури. Закладами культури вважаються театри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, видавництва, музеї, бібліотеки, клубні заклади тощо.

КЛУБНИЙ ЗАКЛАД – це палац, будинок культури, клуб, народний дім, молодіжний центр, культурно-дозвіллєвий комплекс, центр дитячої творчості, будинок мистецтв, будинок фольклору, будинок народної творчості інший клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

БІБЛІОТЕКА - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів та книг, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД - упорядковане зібрання документів, книг, періодичних видань тощо, які зберігається в бібліотеці. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня та навчальна література, спеціальні види літератури й інші видання.

СПОРТИВНІ СПОРУДИ – це спеціальні споруди для занять фізичними вправами. Спортивними спорудами можуть бути як окремі будівлі, так і комплекси споруд, призначені для оздоровчих і учбово-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту. До спортивних споруд належать, зокрема, спортивні майданчики та стадіони, плавальні басейни, ковзанки, стрілецькі тири, спортивні зали та ін.

ТУРИЗМ — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

ТУРИСТ - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - засоби розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, у яких число місць повинно перевищувати певний мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім`я, а всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін.

ГОТЕЛІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - колективні засоби розміщування, що складаються більше ніж з шести номерів; мають єдине керівництво; надають готельні послуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг та наявного устаткування і не входять до категорії спеціалізованих закладів. До готелів та аналогічних засобів розміщування відносяться готелі, мотелі, хостели, кемпінги, гуртожитки для приїжджих, туристські бази, гірські притулки, студентські літні табори тощо.

МІСТКІСТЬ ГОТЕЛЮ визначається числом постійних спальних місць.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ характеризуються виконанням таких функцій, як лікувальна, оздоровча, спортивна, транспортна тощо. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - засоби розміщування, що можуть бути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум готельних послуг (крім щоденного заправляння ліжок), не обов`язково мають номери, а можуть мати одиниці житлового типу або колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще яку-небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну допомогу тощо). До спеціалізованих засобів розміщування відносяться санаторії, дитячі санаторії, пансіонати з лікуванням, дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, санаторії-профілакторії, бальнеологічні лікарні, грязелікарні, бальнеогрязелікарні, будинки, пансіонати та бази відпочинку, оздоровчі заклади 1-2 денного перебування.

ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ - спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей, які працювали влітку відповідного року і надавали дітям послуги з оздоровлення та відпочинку. До дитячих закладів оздоровлення належать позаміські заклади оздоровлення, санаторного типу та дитячі центри. До дитячих закладів відпочинку належать заклади праці й відпочинку, табори з денним перебуванням, позаміські заклади відпочинку та наметові містечка.

САНАТОРІЇ ТА ПАНСІОНАТИ З ЛІКУВАННЯМ - лікувально-профілактичні заклади, що обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування, головним чином, на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі вони спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них враховуються ліжка, забезпечені необхідним обладнанням, у місяць максимального розгортання.

БУДИНКИ, ПАНСІОНАТИ, БАЗИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ ВІДПОЧИНКУ - заклади, що призначені для відпочинку населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону (сезонні). Місця враховуються у місяць максимального розгортання.
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів. Обліковуються за підприємствами-юридичними особами за територією місцезнаходження (юридичною адресою).

ДО ІНВЕСТИЦІЙ У МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.

ДО ІНВЕСТИЦІЙ У НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ належать інвестиції у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.

ПРЯМА ІНВЕСТИЦІЯ – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці - резидента однієї країни здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках операцій між підприємством прямого інвестування та прямим інвестором. Прямі інвестиції передбачають пряму участь інвестора у виборі об`єктів інвестування і вкладення капіталу.

НЕПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ – земельні ділянки, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції. До їхнього складу входять рілля (включаючи чисті пари), перелоги, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища.

РІЛЛЯ – земельні ділянки, які систематично обробляють та використовують під посіви сільськогосподарських культур, уключаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників та теплиць. До площі ріллі не належать сіножаті та пасовища, які розорано з метою їх докорінного поліпшення та які використовують постійно під трав`яними кормовими культурами для сінокосіння та випасу худоби, а також міжряддя садів, які використовують під посіви.

СІНОЖАТІ - сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для сінокосіння.

ПАСОВИЩА – сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для випасання худоби.

БАГАТОРІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ НАСАДЖЕННЯ - це сільськогосподарське угіддя, що використовується під штучно створені древесні, кущові або трав`янисті багаторічні насадження, призначені для отримання врожаю плодово-ягідної, технічної та лікарської продукції, а також для декоративного оформлення територій. До багаторічних сільськогосподарських насаджень відносяться: сад, виноградник, ягідник, плодовий розплідник, плантації та ін.

ПЛОЩА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ – площа відокремлених садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, незалежно від віку насаджень.

ПЛОЩА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ У ПЛОДОНОСНОМУ ВІЦІ – площа садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, які досягли плодоносного віку.

ПРОДУКЦІЮ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА представляє продукцiя рослинництва та продукцiя тваринництва.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - вартісне вираження продукції рослинництва та тваринництва, виробленої впродовж певного періоду часу. Включає в себе поряд з товарною продукцією, призначеною для реалізації, продукти сільськогосподарського походження, спожиті у процесі виробництва, а саме насіння і корми, а також роботи, пов'язані з вирощуванням урожаю майбутнього року. До складу продукції сільського господарства не включається вирощування лісових насаджень, продукція рибальства, рибництва, промислова продукція (навіть якщо вона виготовлена сільськогосподарськими підприємствами, наприклад, масло тваринне, олія, сири, консерви тощо) та продукція забою худоби (м`ясо, шкури).

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА - вартість сирих продуктів, одержаних від урожаю поточного року, вартість вирощування молодих багаторічних насаджень, зміна вартості незавершеного виробництва в рослинництві у звітному році.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА - вартість вирощування худоби та птиці, вартість сирих продуктів, одержаних у результаті вирощування і господарського використання сільськогосподарських тварин (молока, вовни, яєць, меду і т.д.).

ІНДЕКС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ відображає відносний рівень змін загальних фізичних обсягів сільськогосподарської продукції, вироблених за певні періоди часу, які обрані для порівняння. Для його обчислення обрана формула Ласпейреса.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО – суб`єкт господарювання, який має право юридичної особи, або відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі сільського господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають також фермерські господарства.

ПОСІВНА ПЛОЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами під урожай поточного року. У посівній площі сільськогосподарських культур враховані площі під озимими культурами, які були посіяні восени попереднього року та збереглися до закінчення весняної сівби; ярими культурами на самостійній площі, включаючи пересів загиблих озимих площ і загиблі площі ярих культур, які не були пересіяні; безпокривними багаторічними травами посіву минулих та поточного років, включаючи посів восени попереднього року; у міжряддях садів.

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ ЗБІР) ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР - загальний розмір продукції однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних, міжрядних посівів. Виробництво зернових і зернобобових культур, насіння соняшнику в період збирання врожаю наведено в початково-оприбуткованій вазі (вага сільськогосподарських культур після збирання), за рік у цілому – у вазі після доробки (початково-оприбуткована вага сільськогосподарських культур за вийнятком невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур`янів та соломи, лушпайок та інших домішок) та втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій)).

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ ЗБІР) ПЛОДОЯГІДНИХ КУЛЬТУР, ВИНОГРАДУ – загальний розмір продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх віку, у натуральному вираженні.

УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР – середній розмір певної продукції рослинництва, отриманої з одиниці фактично зібраної площі, який обчислено як співвідношення валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури.

КУЛЬТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ – зернові, технічні (олійні, ефіроолійні, прядивні, лікарські тощо), картопля, овочеві, кормові, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, які використовують у сільськогосподарському виробництві.

КУЛЬТУРИ ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ – сільськогосподарські культури, основною продукцією яких є зерно. За видом одержуваної продукції та її призначенням виділяють підгрупу продовольчих культур, у складі якої розрізняють хлібні (пшениця, жито) і круп`яні (гречка, просо, рис), і підгрупу фуражних, до якої включають ячмінь, овес, кукурудзу на зерно, а також зернобобові культури. Розміри посівів таких культур, як пшениця, жито і ячмінь, залежно від біологічних особливостей, зумовлених часом сівби, обліковують як посіви озимих культур, що висівають восени та збирають у наступному році, і посіви ярих культур, що висівають навесні та збирають у тому самому році.

КУЛЬТУРИ КОРМОВІ – сільськогосподарські культури, продукція яких використовується на годівлю сільськогосподарським тваринам, у складі яких обліковують такі підгрупи: кормові коренеплоди (кормовий буряк, бруква, турнепс тощо); силосні культури (окрім кукурудзи) – соняшник, боби тощо; кормові баштанні культури (гарбуз); однорічні трави (вика, сорго тощо); багаторічні трави (конюшина, люцерна, тимофіївка тощо).

КУЛЬТУРИ ТЕХНІЧНІ – сільськогосподарські культури, продукція яких здебільшого призначена для промислової переробки. Серед них за видом продукції, яку одержують, та характером її використання виділяють такі підгрупи: прядивні (бавовник, льон-довгунець, коноплі південні); прянощі та спеціальні технічні культури (цукровий буряк фабричний, тютюн, махорка, хміль тощо); олійні (соняшник, льон-кудряш, соя, гірчиця, рапс тощо); ефіроолійні (кмин, м`ята, коріандр тощо); лікарські (беладона тощо) та інші рослини, які використовують переважно у парфумерії, фармацевтиці або в якості інсектицидів, фунгіцидів тощо; енергетичні рослини.

КАРТОПЛЯ ТА КУЛЬТУРИ ОВОЧЕ-БАШТАННІ – картопля рання і пізня; овочі всіх видів (відкритого та закритого ґрунту), продовольчі баштанні (кавуни, дині), призначені як для продовольчих цілей, так і для промислової переробки.

КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН - показник, що характеризує наявність сільськогосподарських тварин певного виду (загальну або за статевовіковими групами) станом на звітну дату.

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ НАДІЙ) МОЛОКА – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів, буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

ВИРОБНИЦТВО М`ЯСА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН – загальна забійна маса (м`ясо, жир-сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій (товарний забій), так і при внутрішньогосподарському забої тварин на м`ясо, незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві.

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи втрачені через бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками або в інкубаторі.
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД - загальна площа земель, що входять в адміністративно-територіальну одиницю. При аналізі земельного фонду розглядаються різні види угідь у складі загальної земельної площі.

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ - це земельні ділянки, що систематично використовуються для певних господарських цілей та відрізняються за природно-історичними ознаками. Головною ознакою, що покладена в основу розділення окремих видів угідь є характер використання землі.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ - земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ - це землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства. До земель цієї категорії не належать землі, зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ – це землі, що зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, що не зайняті лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок і навколо водойм, крім земель зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, а також землі, відведені під смуги відведення; береговими смугами водних шляхів.

ЗАБУДОВАНІ ЗЕМЛІ – це землі, що зайняті об'єктами промисловості, забудовані житловими будинками, дорогами, шахтами, відкритими розробками та будь-якими іншими спорудами, створеними для здійснення різних видів людської діяльності, включаючи території для їх обслуговування.

ВІДКРИТІ ЗЕМЛІ ЗАБОЛОЧЕНІ. До відкритих заболочених земель належать не вкриті лісом земельні угіддя з надмірно зволоженим верхнім шаром земель, який утворився внаслідок систематичного накопичення у ґрунті стоячої води, через атмосферні опади або підйом рівня ґрунтових вод. Але болота можуть утворюватись також в результаті необережної і незваженої діяльності людини. Ознакою заболоченості є факт постійного або тимчасового затоплення земель водою, внаслідок цього утворюється специфічна болотяна речовина - вологий субстракт, який складається, переважним чином, з болотяних мохів, продуктів їх розпаду та іншої рослинності.

ВІДКРИТІ ЗЕМЛІ БЕЗ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АБО З НЕЗНАЧНИМ РОСЛИННИМ ПОКРИВОМ. Групу відкритих земель без рослинного покрову або з незначним рослинним покровом складають чотири види угідь, в тому числі земельні території, зайняті: 1) кам'янистими місцями - відкритими територіями, поверхня яких представлена голими скелями, зсувами, галькою, щебенем, тощо; 2) пісками, відкритими землями без рослинного покрову, в ґрунтах яких, за механічним складом, фракція піску перевищує 90%; 3) ярами - рельєфними утвореннями видовженої лінійної форми, що виникли внаслідок ерозійних процесів, глибина яких не менше 1 м, а бокова поверхня не має ґрунтового покриття або воно незначне; 4) іншими відкритими територіями, до яких відносять, переважним чином, солончаки, мочарі тощо.

ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт.

ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ`ЄКТИ – це озера, водосховища, річки, канали.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ — послуга, яка передбачає відведення стічних вод з територій промислових, жилих будівель (квартири, приватного будинку) за допомогою інженерних санітарно-технічних приладів та каналізаційної мережі.

ЗВОРОТНІ ВОДИ - води, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

ОЧИЩЕНІ ВОДИ - оброблені стічні води з метою руйнування або видалення з них певних речовин.

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ - загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур), лісових пожеж і т.і.

ВІДХОДИ - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.

ОБРОБЛЕННЯ (ПЕРЕРОБЛЕННЯ) ВІДХОДІВ - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ - остаточне розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

СПАЛЕННЯ ВІДХОДІВ - регульований процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.

СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНІ МІСЦЯ ЧИ ОБ’ЄКТИ - ділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.
ДО ОБСЯГУ ВИРОБЛЕНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ) включається вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ включають загальні та спеціалізовані роботи з будівництва будівель та споруд (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010).

ІНДЕКС БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ запроваджений з 2013 року, розраховується відповідно до міжнародних стандартів у будівництві за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91). Базисний 2010 рік. Індекси за 2011-2012 роки по Україні перераховано відповідно до нової методології.

ІНДЕКС ОБСЯГУ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ визначається як відношення обсягів будівельних робіт, виконаних з початку звітного року до обсягів відповідного періоду попереднього року, перерахованих у порівнянні ціни з використанням індексу цін на будівельно-монтажні роботи.

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛА визначається як сума загальної площі нових житлових будівель. До 2017 року включно (якщо не зазначено інше) визначається як сума загальної площі нових житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель.
Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.

ДО ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать будинки одноквартирні, будинки садибного типу, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.
РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) визначається як обсяг продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу і мережу ресторанного господарства всіма діючими підприємствами, а також промисловими, транспортними та іншими неторговими підприємствами безпосередньо населенню через касу підприємства. Крім того, до роздрібного товарообороту включається продаж через торгову мережу установам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів для харчування обслуговуваних ними груп населення (у санаторіях, дитячих закладах, лікарнях та ін.).

ДО ОБ`ЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ включені об`єкти торгової мережі (крамниці, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції), які є на самостійному балансі, а також ті, що перебувають на балансі підприємств-юридичних осіб.
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ – митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

ІМПОРТ ТОВАРІВ – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ – різниця між вартістю експорту і імпорту товарів.

ВАРТІСТЬ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ – вартість окремого виду послуги, наданої українським суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб’єкту господарської діяльності як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору.

ВАРТІСТЬ ІМПОРТУ ПОСЛУГ – вартість окремого виду послуги, наданої українському суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктом господарської діяльності як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ – різниця між фінансовими надходженнями (як оплата за надані послуги українськими резидентами) й витратами (як оплата за отримані українськими резидентами від нерезидентів послуги) за певний проміжок часу. Перевищення обсягу надходжень фінансів свідчить про позитивне сальдо, перевищення обсягу витрат – про негативне.
Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012.

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА - суб`єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ (ПРИБУТОК, ЗБИТОК) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.