•   Інвестиції
     
    * Інформація про обсяги освоєних капiтальних iнвестицiй. Дані наводяться за джерелами фiнансування та видами економiчної дiяльностi. * Окремо висвiтлюються питання про загальний обсяг (станом на початок року), надходження (за рiк) та прирiст (за рiк) прямих iноземних iнвестицiй в економiку Львiвщини.