•   Торгівля
     
    * Показники діяльності підприємств оптової торгівлі, та підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. * Дані про наявність торгової мережі та ринків, наводяться показники спеціалізації крамниць, забезпеченості населення мережею торгівлі.