•   Послуги
       
    * Дані про діяльність підприємств сфери послуг. Наведені дані про обсяги вироблених (2000-2005рр.) та реалізованих послуг, у тому числі населенню, а також обсяги послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного мешканця. * Подається інформація про наявність колективних закладів розміщення за типами та основні показники їх діяльності.