•   Соціальна інфраструктура
        
    * Данi про кiлькiсть дошкiльних закладiв, чисельнiсть дiтей та наявнiсть мiсць у них, статистичнi данi про середнi загальноосвiтнi навчальнi заклади, iнформацiя про кiлькiсть професiйно-технiчних навчальних закладiв та чисельнiсть їх учнiв i слухачiв, прийнятих на навчання осiб та випускникiв, про вищi навчальнi заклади, про їх кiлькiсть залежно вiд рiвнiв акредитацiї, чисельнiсть прийнятих на навчання, чисельнiсть студентiв, що там навчаються, випуск фахiвцiв. * Подається інформація про основнi показники охорони здоров`я та кількість пенсіонерів, інформація про театри, музеї, концертні органiзацiї, кiноустановок, бібліотеки, про заклади культури клубного типу, спортивні споруди.