Пояснення умовних знакiв


тире (-) явища не було;
чотири крапки (....) інформація конфіденційна відповідно до Закону України ``Про державну статистику``
три крапки (...) вiдомостi вiдсутнi;
двi крапки (..) данi не було подано;
нуль (0; 0,0) явище iснує, але у величинах менших, нiж тi, що можуть бути вираженi використаними цифровими розрядами;
знак (х) внесення даних неможливе або недоцiльне.

 Пояснення найважливiших скорочень


тис. тисяча
г грам
млн. мiльйон
кг кiлограм
млрд. мiльярд
ц центнер
грн. гривня
т тонна
дол. долар США
   
га гектар
% вiдсоток
хв. хвилина
мм мiлiметр
год. година
м метр
Гкал гiгакалорiй
км кiлометр
л лiтр
   
м2 квадратний метр
кВт кiловат
км2 квадратний кiлометр
кВт.г кiловат-година
м3 кубiчний метр
муб мiльйон умовних банок
шт. штук
дал декалiтр

 Пояснення використаних символьних зображень


Символьні зображення переважно задіяні як гіперпосилання.

перехід до інформації-опису;
перехід до демоприкладу роботи з банком даних;
перехід на початок сторінки;
звернути увагу, поруч можливе гіперпосилання.

Для територіального рівня розкриття інформації використані наступні позначення:


(0)=Україна,
(1)=Області та міста державного значення,
(2)=Райони та міста обласного значення,
(3)=Сільради, міста, смт,
(4)=Села

Також у разі потреби використовуються інші символи. Їх значення пояснюється в таблицях, де вони зустрічаються.

на початок сторiнки