Про PX-WEB
Веб-доступ до банку даних 'Регіостат' забезпечується з допомогою PX-WEB – програмного забезпечення сімейства PC-Axis.
Програмне забезпечення PC-Axis складається з програм під Windows та для інтернет середовища і використовується для представлення статистичної іноформації. Працює з PC-Axis файлами та використовується для створення та підтримки персональних PC-Axis баз даних. Дозволяє маніпулювати з представленням даних (представляти статистику у вигляді таблиці або графіка або карти; виконувати прості розрахунки; конвертувати та зберігати результат у різні файлові формати).
PX-WEB розроблене Статистикою Швеції. PX-Web є рішенням для веб-поширення статистики.