Головне управління статистики у Львівській області Зменшити розмір тексту Збільшити розмір тексту

99A01_01. Основні соціально-економічні показники

Примітки

Показник:
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб:
У 2005-2009рр. – за юридичними особами та їхніми відокремленими підрозділами, крім статистично малих підприємств; у 2010-2018рр. – за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Показник:
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн:
У 2005-2009рр. – за підприємствами, установами, організаціями та їхніми відокремленими підрозділами, крім статистично малих підприємств; у 2010-2018рр. – за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю працюючих 10 і більше осіб.

Показник:
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн грн:
У 2005-2011рр. дані сформовано відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005. У 2012-2018рр. – відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010. За даними короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.

Показник:
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис. т:
З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб, без вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Показник:
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, млн осіб:
Без урахування пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Показник:
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на кінець року, млн дол. США:
Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, наданої у звіті за формою №10-зез (квартальна) 'Звіт про прямі іноземні інвестиції', з урахуванням адміністративної інформації Національного банку України щодо ринкової вартості прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ, а також, починаючи з січня 2015 року, про прямі іноземні інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капітал). Дані на кінець 2018р. – попередні.

Показник:
Роздрібний товарооборот підприємств, млн грн:
Дані наведено щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

Показник:
Фінансовий результат діяльності підприємств до оподаткування, млн грн:
Без бюджетних установ, з урахуванням банків. У 2005-2008рр. – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.

Умовні позначення у таблицях


Українська English

СтатБанк впроваджено з використанням технології PX-WEB.
За більш детальною інформацією пропонуємо звертатись у Головне управління статистики у Львівській області на адресу ve@lv.ukrstat.gov.ua
bigmir)net TOP 100