ГУСуЛО закрити вiкно
 

Перелік тем бази даних ГУСуЛО від А до Я

  Перелік містить 280 статистичних таблиць. Поруч з назвами використані позначення періодичності таблиці (-А- річна, -К- квартальна, -М- місячна) та територіального рівня її розкриття (Україна (0), область (1), район (2), місто (міськрада) обласного значення (3)). Таблиці наведені в алфавiтному порядку. З цією метою наводиться послідовність букв алфавіту, за гіперпосиланням з яких можна перейти до переліку статистичних таблиць, назви яких починаються з вибраної букви. За гiперпосиланням з назви таблицi можна перейти до самої таблицi.

 В  Г  Д  Е  З  І  К  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ш 

 В на початок сторiнки
-A- Валова додана вартість за видами економічної діяльності (1) 
-A- Валовий регіональний продукт у Львівській області (1) 
-M- Вантажні перевезення (1) 
-A- Вартість експорту та імпорту окремих товарів (1) 
-A- Вартість основних засобів (1) 
-A- Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (0,1) 
-A- Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (1,2) 
-A- Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти суб`єктами господарювання (1) 
-A- Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності підприємств та організацій (1) 
-A- Використання енергоресурсів за видами економічної діяльності підприємств та організацій (1) 
-A- Використання енергоресурсів суб`єктами господарювання у містах обласного значення і районах (1,2) 
-A- Використання окремих видів матеріальних ресурсів суб`єктами господарювання (1) 
-A- Використання окремих видів палива у містах обласного значення і районах (1,2) 
-A- Вилов риби (0,1) 
-M- Вилов риби (1) 
-A-  Вимоги банків за наданими кредитами (1) 
-M- Виробництво найважливіших видів промислової продукції (1) 
-M- Виробництво найважливіших видів промислової продукції (1) 
-A- Виробництво найважливіших видів промислової продукції (1) 
-A- Виробництво основних видів продукції тваринництва (0,1,2) 
-A- Виробництво основних видів продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь (0,1,2) 
-M- Виробництво основних видів продукції тваринництва с/г підприємствами (1,2,3) 
-A- Виробництво основних сільськогосподарських культур (0,1,2) 
-M- Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (1,2,3) 
-A- Виробництво, споживання та втрати електроенергії (1) 
-A- Вищі навчальні заклади. Заклади, студенти, фахівці (1) 
-A- Відправлення продукції пошти та зв`язку (1) 
-A- Вклади населення в установах комерційних банків (1) 
-A- Водовідведення (скидання) стічних вод у поверхневі водні об`єкти (0,1,2) 
-A- Впровадження інновацій на промислових підприємствах (1) 
 Г на початок сторiнки
-K- Географічна структура експорту-імпорту послуг (1) 
-M- Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (1) 
 Д на початок сторiнки
-A- Демографічне навантаження на населення працездатного віку (1,2,3) 
-A- Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1) 
-A- Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1,2) 
-A- Джерела фінансування технологічних інновацій (1) 
-M- Динаміка експорту-імпорту товарів (1) 
-A- Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати (1) 
-A- Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1) 
-A- Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати (1) 
-M- Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати (1) 
-A- Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (1) 
-M- Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (1) 
-A- Диференціація життєвого рівня населення (1) 
-A- Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (1) 
-A- Доходи від надання послуг пошти та зв`язку (1) 
-M- Доходи від надання послуг пошти та зв`язку (1) 
-A- Доходи населення (1) 
-K- Доходи та витрати населення (1) 
-A- Дошкільні заклади (1) 
-A- Дошкільні заклади у містах та районах (1,2) 
 Е на початок сторiнки
-A- Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (1) 
 З на початок сторiнки
-A- Забезпеченість населення житлом (0,1,2) 
-A- Загальна площа житлового фонду (1,2) 
-A- Загальна площа мисливських угідь та кількість диких тварин (0,1) 
-A- Загальна характеристика житлового фонду (1) 
-A- Загальноосвітні навчальні заклади (1) 
-A- Заклади культури та мистецтва (1) 
-A- Заклади охорони здоров`я (1) 
-M- Зареєстроване безробіття (1) 
-A- Засоби масової інформації та книговидання (1) 
-K- Засоби телефонного зв`язку (1) 
-A- Захворюваність населення (1) 
-A- Земельний фонд за видами угідь (0,1,2) 
-A- Злочинність (1) 
-A- Зовнішня торгівля за угрупуваннями країн (1) 
-A- Зовнішня торгівля послугами (1,2) 
-K- Зовнішня торгівля послугами (1,2) 
-A- Зовнішня торгівля послугами за видами послуг (1) 
-A- Зовнішня торгівля послугами за країнами (1) 
-A- Зовнішня торгівля товарами (1,2) 
-M- Зовнішня торгівля товарами (1,2) 
-A- Зовнішня торгівля товарами за країнами (1) 
-A- Зовнішня торгівля товарами за товарними групами (1) 
-M- Зовнішня торгівля товарами за угрупуваннями країн (1) 
-A- Зовнішньоторговельний баланс (0,1,2) 
 І на початок сторiнки
-A- Інвестиції в основний капітал (1) 
-A- Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (1) 
-A- Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (1) 
-A- Інвестиції в основний капітал на 1000 осіб у містах та районах (1,2) 
-K- Інвестиції в основний капітал у Львівській області (1) 
-K- Інвестиції в основний капітал у Львівській області (1) 
-M- Індекс будівельної продукції (1) 
-M- Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1) 
-M- Індекси валової продукції сільського господарства (1) 
-A- Індекси інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (попередній рік =100%) (1) 
-A- Індекси інвестицій в основний капітал у містах та районах (попередній рік =100%) (1,2) 
-A- Індекси капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області (1) 
-A- Індекси обсягів зовнішньої торгівлі (1) 
-M- Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%) (1) 
-M- Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (1) 
-A- Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній рік =100%) (1) 
-A- Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у Львівській області (за КВЕД-2005) (попередній рік =100%) (1) 
-M- Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній місяць=100%) (1) 
-M- Індекси споживчих цін (2000 рік=100%) (0,1) 
-M- Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) (0,1) 
-M- Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) (0,1) 
-A- Індекси споживчих цін (грудень попереднього року =100%) (1) 
-M- Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) (0,1) 
-A- Індекси споживчих цін за КІСЦ (грудень попереднього року =100%) (1) 
-M- Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (грудень попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (попередній місяць=100%) (0,1) 
-A- Індекси фізичного обсягу реалізованих послуг (1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (2000 рік=100%) (0,1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (2005 рік=100%) (0,1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (відповідний місяць попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (відповідний період попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (грудень попереднього року=100%) (0,1) 
-M- Індекси цін виробників промислової продукції (попередній місяць=100%) (0,1) 
-A- Інноваційна активність промислових підприємств (1) 
 К на початок сторiнки
-A- Капітальні інвестиції (1) 
-A- Капітальні інвестиції за видами активів у Львівській області (1) 
-A- Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області (1) 
-K- Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області (1) 
-A-  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у Львівській області (1) 
-K- Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у Львівській області (1) 
-A- Капітальні інвестиції на 1000 осіб у містах та районах (1,2) 
-A- Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямками інвестування (1) 
-K- Капітальні інвестиції у Львівській області (1) 
-A- Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2) 
-A- Кількість адміністративно-територіальних одиниць (0,1,2) 
-A- Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості на 1 січня (1,2,3) 
-A- Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості на 1 січня (1,2,3) 
-A- Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва (1) 
-A- Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (1) 
-A- Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (0,1,2) 
-M- Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 
-A- Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості на 1 січня (1) 
-A- Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості на кінець року (1) 
-A- Кількість інвалідів (1) 
-A- Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (1,2) 
-A- Кількість населення (1,2) 
-A- Кількість населення (1,2,3) 
-A- Кількість населення за типом поселень (1,2,3) 
-A- Кількість населення міських поселень (1,2,3) 
-A- Кількість населення сільської місцевості (1,2,3,4) 
-A- Кількість населення сільської місцевості (1,2,3,4) 
-A- Кількість наявного населення (1) 
-M- Кількість наявного населення (1,2,3) 
-A- Кількість неписьменних (1) 
-A- Кількість підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (1,2) 
-M- Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 
-M- Кількість постійного населення (1,2,3) 
-A- Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами (0,1) 
 М на початок сторiнки
-A- Медичні кадри (1) 
-A- Мережа банківських установ (1) 
-A- Мережа підприємств ресторанного господарства (1,2) 
-A- Мережа роздрібної торгівлі підприємств (1,2) 
 Н на початок сторiнки
-K- Надходження прямих іноземних інвестицій (1,2) 
-A- Надходження прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення (1) 
-A- Народжуваність за віковими групами (0,1) 
-A- Наукові кадри та кількість організацій (1) 
-K- Науково-технічна діяльність у Львівській області (1) 
-A- Нетто-показник відтворення населення (0,1) 
 О на початок сторiнки
-M- Оборот ресторанного господарства (1) 
-M- Оборот роздрібної торгівлі (1) 
-A- Обсяг виконаних будівельних робіт (1) 
-M- Обсяг виконаних будівельних робіт (1) 
-A- Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, у фактичних цінах (1) 
-A- Обсяг обороту ресторанного господарства (1) 
-A- Обсяг обороту роздрібної торгівлі (1) 
-K- Обсяг оптового товарообороту підприємств (1) 
-A- Обсяг реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності (1) 
-A- Обсяг реалізованих послуг у містах та районах (1,2) 
-A- Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами (за КВЕД 2005) (1,2) 
-A- Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності (за КВЕД 2005) (1,2) 
-M- Обсяг реалізованої продукції за основними видами діяльності (1) 
-A- Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (1,2) 
-A- Обсяги експорту та імпорту окремих товарів (1) 
-M- Обсяги і середні ціни реалізації продукції сільського господарства с/г підприємствами (1,2,3) 
-A- Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (1,2) 
-M- Обсяги реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності (1) 
-A- Обсяги реалізованої промислової продукції за видами діяльності (1) 
-A- Обсяги та індекси валової продукції сільського господарства (0,1,2) 
-A- Обсяги та індекси валової продукції сільського господарства (0,1,2) 
-K- Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) (1) 
-A- Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності (за КВЕД 2005) (1,2) 
-A- Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (1) 
-A- Основні засоби за видами економічної діяльності (1) 
-A- Основні показники бідності (1) 
-A- Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (0,1) 
-A- Основні показники готельних закладів підприємств-юридичних осіб (1) 
-A- Основні показники діяльності бірж (1) 
-A- Основні показники діяльності підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності за їх розмірами у Львівській області (1) 
-A- Основні показники діяльності підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності за видами економічної діяльності у Львівській області (1) 
-A- Основні показники діяльності підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності (1,2) 
-A- Основні показники зовнішньої торгівлі (1) 
-A- Основні показники малих підприємств (1,2) 
-A- Основні показники малих підприємств за видами економічної діяльності у Львівській області (1) 
-A- Основні показники об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (1) 
-A- Основні показники ринку праці (1) 
-K- Основні показники ринку праці (1) 
-K- Основні показники ринку праці (1) 
-A- Основні показники утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (0,1,2) 
 П на початок сторiнки
-M- Пасажирські перевезення (1) 
-A- Перевезення вантажів за видами транспорту (1) 
-A- Перевезення пасажирів за видами транспорту (1) 
-A- Площа сільськогосподарських угідь (0,1,2) 
-A- Поголів`я худоби та птиці (0,1,2) 
-M- Поголів`я худоби та птиці у с/г підприємствах (крім малих) (1,2,3) 
-M- Попит та пропозиція робочої сили (1) 
-M- Попит та пропозиція робочої сили у Львівській області (1) 
-A- Посівні площі основних сільськогосподарських культур (0,1,2) 
-A- Потреба підприємств у працівниках (1) 
-A- Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян (1) 
-M- Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян (1) 
-A- Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами діяльності (КВЕД 2010) (1) 
-A- Прийняття в експлуатацію житла (1) 
-K- Прийняття в експлуатацію житла (1) 
-A- Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах (1,2) 
-K- Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (1,2) 
-A- Прийняття в експлуатацію об`єктів соціальної сфери (1) 
-K- Прийняття в експлуатацію окремих об`єктів соціальної сфери (1) 
-A- Професійно-технічні навчальні заклади (1) 
-A- Прямі іноземні інвестиції (0,1,2) 
-K- Прямі іноземні інвестиції (1,2) 
-A- Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (1) 
-K- Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівську область (1) 
-A- Прямі іноземні інвестиції за країнами світу (1) 
-K- Прямі іноземні інвестиції за окремими країнами у Львівську область (1) 
-K- Прямі іноземні інвестиції за угрупуваннями країн у Львівську область (1) 
 Р на початок сторiнки
-A- Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня (1,2,3) 
-A- Рівень обладнання загальної площі житла (1) 
-A- Рівні економічної активності населення за статтю та місцем проживання (1) 
-K- Рівні економічної активності та зайнятості населення (1) 
-K- Рівні економічної активності та зайнятості населення (1) 
-A- Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття (1) 
-M- Роздрібний товарооборот підприємств (1) 
-A- Розлучуваність (0,1) 
-A- Розлучуваність (0,1,2) 
-A- Розподіл домогосподарств за житловими умовами (1) 
-A- Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (1) 
-A- Розподіл живонароджених за віком матері та типом поселень (0,1) 
-A- Розподіл жінок за кількістю народжених дітей (0,1) 
-A- Розподіл жінок, які народжували дітей, за віком, рівнем освіти та кількістю народжених дітей (0,1) 
-A- Розподіл зайнятого населення за освітою та віком (1,2,3) 
-A- Розподіл населення за освітою та віком (1,2,3) 
-A- Розподіл населення за рівнем загальних доходів на одну особу (1) 
-A- Розподіл населення за рівнем освіти (1) 
-A- Розподіл населення за рівнем освіти (1,2,3) 
-A- Розподіл населення, що має освіту, за типом поселення (1,2,3) 
-A- Розподіл населення, що має освіту, за типом поселення (на 1000 осіб у віці 10 років і старше) (1,2,3) 
-A- Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1) 
-A- Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1,2) 
-A- Розподіл одружених за віком та дошлюбним станом подружжя (0,1) 
-A- Розподіл осіб, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади, за віком та рівнем освіти (1) 
-A- Розподіл осіб, які перебувають у зареєстрованому та незареєстрованому шлюбі, за статтю та віком (1,2,3) 
-A- Розподіл осіб, які розлучені та розійшлися, за статтю та віком (1,2,3) 
-A- Розподіл померлих за статтю та віковими групами (0,1) 
-A- Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті (0,1) 
-A- Розподіл постійного населення за основними віковими групами (1,2) 
-A- Розподіл постійного населення за основними віковими групами (1,2,3) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю (1) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю (1,2,3) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю та віковими групами (1,2) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю та віком (1,2) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1,2) 
-A- Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (0,1,2)  
-A- Розподіл постійного населення за шлюбним станом (1,2,3) 
-A- Розподіл постійного населення за шлюбним станом, статтю та віком (1,2,3) 
 С на початок сторiнки
-M- Сальдо міграції (1,2,3) 
-A- Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1) 
-A- Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (0,1,2) 
-A- Середній та медіанний вік населення (0,1) 
-A- Середній та медіанний вік населення (0,1,2) 
-M- Середня номінальна заробітна плата (1) 
-M- Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1)  
-A- Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника на малих підприємствах (за КВЕД 2005) (1,2) 
-A- Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника на підприємствах-суб`єктах підприємницької діяльності (за КВЕД 2005) (1,2) 
-M- Середньомісячна номінальна заробітна плата (1) 
-K- Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2,3) 
-M- Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (КВЕД 2010) (1) 
-A- Середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств (за КВЕД 2005) (1,2) 
-A- Середньорічна кількість найманих працівників підприємств-суб`єктів підприємницької діяльності (за КВЕД 2005) (1,2) 
-A- Середньорічна чисельність населення (0,1) 
-A- Склад наявного населення за статтю (0,1,2,3) 
-A- Смертність дітей у віці до 1 року (0,1) 
-A- Смертність дітей у віці до 1 року (0,1,2) 
-A- Соціальний захист населення від безробіття за даними Львівського обласного центру зайнятості (1)  
-A- Споживання основних продуктів харчування населенням (на одну особу за рік) (0,1) 
-A- Споживання свіжої води (0,1,2) 
-K- Структура балансу великих і середніх підприємств (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Активи (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Активи (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Баланс (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Баланс (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Пасиви (1) 
-A- Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності Пасиви (1) 
-A- Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат (1) 
-A- Структура грошових доходів (1) 
-K- Структура експорту-імпорту послуг (1) 
-K- Структура експорту-імпорту послуг за угрупуваннями країн(1) 
-M- Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (1) 
-A- Структура постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом поселень (0,1) 
-A- Структура сукупних витрат (1) 
-A- Структура сукупних ресурсів (1) 
-K- Структура укладених угод на біржах за видами товарів (1) 
-A- Судочинство та адміністративна відповідальність (1) 
-A- Сумарний коефіцієнт народжуваності (0,1) 
 Т на початок сторiнки
-A- Територія і щільність наявного населення (0,1) 
-A- Територія і щільність наявного населення (0,1,2) 
-M- Товарна структура зовнішньої торгівлі (1) 
-A- Торгова мережа на ринках (1) 
-A- Туристичні потоки (1) 
 У на початок сторiнки
-A- Урожайність основних сільськогосподарських культур (0,1,2) 
 Ф на початок сторiнки
-A- Фахівці вищої кваліфікації (1) 
-K- Фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (1) 
-K- Фінансовий результат великих і середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1) 
-A- Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1) 
-A- Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1) 
-A- Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1) 
-A- Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1) 
-A- Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1) 
-A- Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (1) 
-A- Фонд споживання основних продуктів харчування населенням (0,1) 
-A- Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1) 
-A- Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1,2) 
 Х на початок сторiнки
-A- Характеристика домогосподарств (1) 
 Ш на початок сторiнки
-A- Шлюбність (0,1) 
-A- Шлюбність (0,1,2) 
-M- Шлюбність та розлучуваність (1,2,3) 

 В  Г  Д  Е  З  І  К  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ш 
на початок сторiнки

Усi права на матерiали належать Головному управлінню статистики у Львівській області. При використаннi iнформацiї посилання на джерело обов`язкове.
© Головне управління статистики у Львівській області, 2010-