А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Для автоматичного задання слів пошуку користувачу пропонується в алфавiтному порядку перелік ключових ознак банку даних.

А на початок сторiнки
Адміністративно-територіальних одиниць
Аліменти
Перелік ключових ознак Амбулаторно-поліклінічних закладів
Аспірант
Б на початок сторiнки
Багаторічні насадження
Баланс
Банків
Безбалансових відділень
Безробітне населення
Бібліотек
Бібліотечний фонд
Бідного населення
Бірж
Брокерських контор
Будівель та споруд незавершеного будівництва
Будівлі
В на початок сторiнки
Валова додана вартість
Перелік ключових ознак Валової продукції
Перелік ключових ознак Валовий регіональний продукт
Вантажооборот
Перелік ключових ознак Вартість
Перелік ключових ознак Введення в експлуатацію житла
Перелік ключових ознак Вид благоустрою
Перелік ключових ознак Вид діяльності
Перелік ключових ознак Вид економічної діяльності
Перелік ключових ознак Вид зв`язку
Перелік ключових ознак Вид мережі
Перелік ключових ознак Вид палива
Перелік ключових ознак Вид транспорту
Викиди
Виконання наукових та науково-технічних робіт
Використано
Перелік ключових ознак Вилов риби
Вимоги банків за наданими кредитами
Перелік ключових ознак Випуск
Випускники навчальних закладів
Випущено фахівців
Вироблено
Перелік ключових ознак Виробництво основних сільськогосподарських культур
Перелік ключових ознак Витрати
Вищі навчальні заклади
Відвідувань
Відправлено
Відтворення лісів
Перелік ключових ознак Вік
Перелік ключових ознак Вікова група
Перелік ключових ознак Вікова група матері
Перелік ключових ознак Вікові групи
Перелік ключових ознак Вклади населення
Власний капітал
Водовідведення
Перелік ключових ознак Впроваджено
Всиновлені
Втрати у мережах загального користування
Вчителі
Г на початок сторiнки
Глибина бідності
Готель
Перелік ключових ознак Грошові
Д на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Демонстраторів кіно/відео/фільмів
Держбюджет
Децильний коефіцієнт
Перелік ключових ознак Джерела фінансування
Перелік ключових ознак Динаміка
Дитячі оздоровчі табори
Дітей
Діти-інваліди
Докторант
Докторів наук
Перелік ключових ознак Допомоги
Перелік ключових ознак Дорожньо-транспортні пригоди
Перелік ключових ознак Доходи
Доцент
Дошкільні заклади
Перелік ключових ознак Дошлюбний стан подружжя
Е на початок сторiнки
Економічно активне населення
Економічно неактивне населення
Екскурсант
Перелік ключових ознак Експорт
Електроенергія
Ж на початок сторiнки
Живонароджені
Житлова площа
Житлових будинків
З на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Забезпечення
Перелік ключових ознак Заборгованість
Забруднені стічні води
Загальна площа ринків
Загальноосвітні навчальні заклади
Заготівля деревини
Зайняте населення
Закінчили школу
Перелік ключових ознак Заклад
Заощадження
Заробітна плата
Засоби масової інформації
Перелік ключових ознак Засоби телефонного зв`язку
Засуджено осіб
Захворюваність населення
Звільнені за власним бажанням
Земельний фонд
Перелік ключових ознак Землі
Зібрана площа
Перелік ключових ознак Злочин
Злочинність
Знешкоджено
Перелік ключових ознак Зобов`язання
Зовнішньоторговельний баланс
І на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Імпорт
Перелік ключових ознак Інвалід
Перелік ключових ознак Інвестиції
Перелік ключових ознак Індекс
Перелік ключових ознак Індекси споживчих цін
Індекси цін виробників
Іноземні інвестиції
К на початок сторiнки
Кандидатів наук
Перелік ключових ознак Капітальні інвестиції
Перелік ключових ознак Категорія господарств
Перелік ключових ознак Квартир
Перелік ключових ознак Клас хвороб
Перелік ключових ознак Коефіцієнт
Концертних організацій
Перелік ключових ознак Копитних тварин
Котельно-пічне паливо
Перелік ключових ознак Країна
Крамниць на ринках
Перелік ключових ознак Кредит
Криті ринки
Криті та відкриті столи
Л на початок сторiнки
Ліжок
Лікар
Лікарняних закладів
М на початок сторiнки
Медичний персонал
Медичні кадри
Межа бідності
Мисливських угідь
Місць
Музеї
Н на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Навантаження
Нагромадження нефінансових активів
Перелік ключових ознак Надходження прямих іноземних інвестицій
Накладено адмінстягнень
Наповнюваність
Перелік ключових ознак Напрямок інвестування
Народжені
Народжуваність
Перелік ключових ознак Населення
Перелік ключових ознак Наукові кадри
Наявність
Необоротні активи
Неспоживчі сукупні витрати
Нетто
Номер
Номінальна заробітна плата
Нормативно-очищені води
О на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Об`єкт
Перелік ключових ознак Оборот
Обслуговано приїжджих
Перелік ключових ознак Обсяг
Одноразова місткість
Перелік ключових ознак Операційні витрати
Оплата праці
Перелік ключових ознак Оптовий товарооборот
Організацій
Перелік ключових ознак Освоєно
Охоплення дітей
П на початок сторiнки
Павільйони
Палатки, кіоски на ринках
Пансіонати
Перелік ключових ознак Пасажирооборот
Пасовища
Пенсії
Перелік ключових ознак Перевезення
Передано
Перепис
Перелік ключових ознак Пернатої дичини
Питома вага
Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників
Перелік ключових ознак Підприємств
Перелік ключових ознак Площа
Позбавлених батьківського піклування
Померлі
Поточні податки на доходи
Потреба в робочій силі
Працевлаштовано
Прибуток та змішаний доход
Придбання товарів та послуг
Перелік ключових ознак Прийнято
Перелік ключових ознак Приріст
Проведених торгів
Перелік ключових ознак Продукції пошти та зв`язку
Перелік ключових ознак Продукція
Проміжне споживання
Професійно-технічні навчальні заклади
Професор
Перелік ключових ознак Прямі іноземні інвестиції
Р на початок сторiнки
Реальна заробітна плата
Перелік ключових ознак Регіон
Ринків
Перелік ключових ознак Рівень
Перелік ключових ознак Рівень освіти
Рілля
Роздрібний товарооборот
Розлучення
Розподіл
С на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Сiльськогосподарська продукцiя
Сальдо
Санаторії
Середні ціни
Середньомісячна заробітна плата
Середньорічна
Сільськогосподарські угіддя
Сінокоси
Скорочення
Смертність
Соціальні допомоги
Перелік ключових ознак Споживання основних продуктів харчування
Перелік ключових ознак Споживання свіжої води
Перелік ключових ознак Спожито
Перелік ключових ознак Статті витрат
Перелік ключових ознак Стать
Стаціонарними джерелами забруднення
Стипендії
Перелік ключових ознак Структура
Студент
Перелік ключових ознак Сукупні
Сума доходу по відсотках від угод
Т на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Театр
Темпи зростання, зниження
Теплоенергія
Територія
Перелік ключових ознак Тип одиниці
Перелік ключових ознак Тип поселення
Перелік ключових ознак Товарів тривалого користування
Перелік ключових ознак Товарна група
Товарооборот роздрібної торгівлі
Торгова площа крамниць
Торгових місць на ринках
Тривалість пошуку роботи
Перелік ключових ознак Турист
Туристичні потоки
У на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Укладених угод
Урожайність
Утворення та поводження з відходами
Утворилося
Учасників зовнішньоекономічної діяльності
Учнів
Ф на початок сторiнки
Фахівці
Філій банків
Фінансовий результат
Х на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Худоба та птиця
Перелік ключових ознак Хутрових звірів
Ц на початок сторiнки
Цивільних справ
Цін
Ч на початок сторiнки
Частка
Чисельність населення
Ш на початок сторiнки
Перелік ключових ознак Шкідливі речовини
Шлюби
Щ на початок сторiнки
Щільність населення

на початок сторiнки

Амбулаторно-поліклінічних закладів
Амбулаторно-поліклінічних закладів > планова ємність
на початок сторiнки
Валової продукції
Валової продукції > обсяги валової продукції > індекси валової продукції
на початок сторiнки
Валовий регіональний продукт
Валовий регіональний продукт > у фактичних цінах > у порівнянних цінах > на одну особу
на початок сторiнки
Вартість
Вартість > Вартість основних засобів > первісна (переоцінена) > залишкова > ступінь зносу > Вартість експорту та імпорту
на початок сторiнки
Введення в експлуатацію житла
Введення в експлуатацію житла > індивідуальними забудовниками > об`єктів соціальної сфери > житло > дошкільні заклади > загальноосвітні навчальні заклади > лікарняні заклади > амбулаторно-поліклінічні заклади > санаторії та будинки відпочинку
на початок сторiнки
Вид благоустрою
Вид благоустрою > водопровід > каналізація > опалення > газ > гаряче водопостачання > ванни (душові) > підлогові електроплити
на початок сторiнки
Вид діяльності
Вид діяльності > промисловість > добувна промисловість > добування паливно-енергетичних корисних копалин > добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних > переробна промисловість > виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів > легка промисловість > текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра > виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів > оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів > целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність > виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення > хімічна та нафтохімічна промисловість > хімічне виробництво > виробництво гумових та пластмасових виробів > виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції > металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів > машинобудування > виробництво машин та устатковання > виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання > виробництво транспортних засобів та устатковання > інші галузі промисловості > виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
на початок сторiнки
Вид економічної діяльності
Вид економічної діяльності > сільське господарство > мисливство > лісове господарство > рибальство, рибництво > промисловість > добувна промисловість > переробна промисловість > виробництво та розподілення електроенергії, газу та води > будівництво > торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку > діяльність готелів та ресторанів > діяльність транспорту та зв`язку > фінансова діяльність > операції з нерухомим майном > оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям > державне управління > освіта > охорона здоров`я та надання соціальної допомоги > надання комунальних та індивідуальних послуг > діяльність у сфері культури та спорту > інші види діяльності
на початок сторiнки
Вид зв`язку
Вид зв`язку > поштовий > телеграфний > телефонний міський > телефонний сільський > телефонний міжміський (включаючи міжнародний) > ІР-телефонія > кур`єрська діяльність > проводове мовлення > спеціальний і фельдзв`язок > передача і прийом телевізійних та радіопрограм > радіозв`язок > кабельне телебачення > нагляд та технічний контроль за використанням радіочастот > супутниковий > комп`ютерний > надання доступу до мережі ``Інтернет`` > мобільний > стільниковий > пошуковий (пейджинговий) > транкінговий
на початок сторiнки
Вид мережі
Вид мережі > міська > сільська
на початок сторiнки
Вид палива
Вид палива > Вугілля кам`яне > Торф неаломерований паливний > Брикети і напівбрикети торф`яні > Нафта сира > Газ природний > Дрова для опалення > Кокс та напівкокс з вугілля кам`яного, вугілля бурого та торфу > Авіаційний бензин > Бензин моторний > Фракції легкі інші > Паливо реактивне типу гас > Гас для технічних цілей > Гас освітлювальний > Газойлі (паливо дизельне) > Фракції середні інші > Мазути топкові важкі > Масла мастильні для процесів очищення > Масла моторні > Масла гідравлічні > Масла індустріальні > Масла електроізоляційні > Масла трансмісійні > Масла компресорні та турбінні > Масла мастильні, які використовуються для процесів нафтохімії > Масла змащувальні > Пропан і бутан скраплені > Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн і гази нафтові інші або вуглеводи газоподібні, крім газу природного > Вазелін нафтовий, парафін, озокерит, воски мінеральні інші > Бітум нафтовий і сланцевий > Мастила відпрацьовані > Присадки до мастил та палива
на початок сторiнки
Вид транспорту
Вид транспорту > залізничний > авіаційний > автомобільний > трамвайний > тролейбусний
на початок сторiнки
Вилов риби
Вилов риби > у господарствах Укррибгоспу > коропа
на початок сторiнки
Випуск
Випуск > книжок > журналів > газет > тираж > валовий
на початок сторiнки
Виробництво основних сільськогосподарських культур
Виробництво основних сільськогосподарських культур > Обсяг виробництва > Зернові і зернобобові культури > Пшениця озима > Ячмінь озимий > Пшениця яра > Ячмінь ярий > Овес > Кукурудза на зерно > Гречка > Зернобобові культури > Льон-довгунець > Цукрові буряки > Озимий ріпак > Картопля > Овочі > Кормові коренеплоди > Кукурудза на силос, зелений корм і сінаж > Однорічні трави на сіно > Багаторічні трави на сіно > Плодоягідні культури
на початок сторiнки
Витрати
Витрати > на дослідження і розробки > на внутрішні НДР > на зовнішні НДР > на придбання нових технологій > на підготовку виробництва для впровадження інновацій > на придбання машин та обладнання пов`язані з упровадженням інновацій > за рахунок власних коштів > за рахунок коштів державного бюджету > за рахунок коштів іноземних інвесторів > Витрати майбутніх періодів
на початок сторiнки
Вік
Вік > середній > медіанний
на початок сторiнки
Вікова група
Вікова група > одружених за віком > до 16 > до 19 > 20-24 > 25-29 > 30-34 > 35-39 > 40-44 > 45-49 > 50-54 > 55-59 > 60 і старші
на початок сторiнки
Вікова група матері
Вікова група матері > до 15 > 15-19 > 20-24 > 25-29 > 30-34 > 35-39 > 40-44 > 45-49 > 50-54 > 55 і старші > у невiдомому віці
на початок сторiнки
Вікові групи
Вікові групи > у віці молодшому за працездатний > у працездатному віці > у віці старшому за працездатний
на початок сторiнки
Вклади населення
Вклади населення > строкові вклади > вклади до запитання > вклади у національній валюті > вклади у іноземній валюті
на початок сторiнки
Впроваджено
Впроваджено > маловідходних, ресурсозберігаючих процесів > нових технологічних процесів
на початок сторiнки
Грошові
Грошові > Грошові витрати > Грошові доходи
на початок сторiнки
Демонстраторів кіно/відео/фільмів
Демонстраторів кіно/відео/фільмів > відвідувань кіносеансів
на початок сторiнки
Джерела фінансування
Джерела фінансування > кошти державного бюджету > кошти місцевих бюджетів > власні кошти підприємств та організацій > кредити банків та інші позики > кошти іноземних інвесторів > кошти населення на будівництво власних квартир > кошти населення на індивідуальне житлове будівництво > інші джерела
на початок сторiнки
Динаміка
Динаміка > середньомісячної номінальної заробітної плати > суми заборгованості із виплати заробітної плати > експорту-імпорту
на початок сторiнки
Допомоги
Допомоги > пільги > субсидії > компенсаційні виплати > допомога по безробіттю > допомога малозабезпеченим сім`ям > допомоги на дітей > грошова допомога від родичів та інших осіб
на початок сторiнки
Дорожньо-транспортні пригоди
Дорожньо-транспортні пригоди > потерпілі > загинуло > поранено
на початок сторiнки
Доходи
Доходи > від підприємницької діяльності та самозайнятості > від продажу сільськогосподарської продукції > від продажу особистого і домашнього майна > від продажу нерухомості > від власності > від надання послуг пошти та зв`язку > майбутніх періодів > Доходи населення
на початок сторiнки
Дошлюбний стан подружжя
Дошлюбний стан подружжя > ніколи не перебували у шлюбі > вдівці (вдови) > розлучені
на початок сторiнки
Експорт
Експорт > експорт давальницької сировини > експорт готової продукції
на початок сторiнки
Забезпечення
Забезпечення > житлом > наступних витрат і платежів
на початок сторiнки
Заборгованість
Заборгованість > дебіторська > кредиторська > довгострокова > поточна
на початок сторiнки
Заклад
Заклад > заклади культури та мистецтв > заклади охорони здоров`я > заклади культури клубного типу
на початок сторiнки
Засоби телефонного зв`язку
Засоби телефонного зв`язку > телефонні апарати основні > домашні > таксофони універсальні > з кредитними кaртками > телефонні апарати (лінії) переговорних пунктів > основні телефонні апарати відомчих АТС
на початок сторiнки
Землі
Землі > лісового фонду > забудовані > відкриті > водного фонду
на початок сторiнки
Злочин
Злочин > тяжкі > навмисні > згвалтування > вбивство > ушкодження > хуліганство > розбої > грабежі > вимагання > скоєні
на початок сторiнки
Зобов`язання
Зобов`язання > довгострокові > поточні
на початок сторiнки
Імпорт
Імпорт > імпорт давальницької сировини > імпорт готової продукції
на початок сторiнки
Інвалід
Інвалід > І групи > ІІ групи > ІІІ групи
на початок сторiнки
Інвестиції
Інвестиції > в основний капітал > капітальні > іноземні
на початок сторiнки
Індекс
Індекс > індекси фізичного обсягу > індекси промислової продукції > індекси обсягів зовнішньої торгівлі > індекс обсягу виконаних будівельних робіт > індекс обсягу > індекс виробництва
на початок сторiнки
Індекси споживчих цін
Індекси споживчих цін > продукти харчування > безалкогольні напої > алкогольні напої > одяг і взуття > житло > предмети домашнього вжитку > охорона здоров`я > транспорт > зв`язок > відпочинок і культура > освіта > ресторани та готелі
на початок сторiнки
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції > Частка у загальному обсязі > інвестиції у матеріальні активи > інвестиції в основний капітал > капітальне будівництво > машини та обладнання > земля > існуючі будівлі та споруди > нові будівлі > споруди > об`єкти незавершеного будівництва > довгострокові біологічні активи тваринництва > інші необоротні матеріальні активи > капітальний ремонт > інвестиції в нематеріальні активи
на початок сторiнки
Категорія господарств
Категорія господарств > усi категорiї господарств > сiльськогосподарські пiдприємства > господарства населення
на початок сторiнки
Квартир
Квартир > однокімнатних > двокімнатних > трикімнатних > чотири- та більше кімнатних
на початок сторiнки
Клас хвороб
Клас хвороб > новоутворення > хвороби нервової системи > хвороби системи кровообігу > хвороби органів дихання > хвороби шкіри та підшкірної клітковини > хвороби кістково-м`язової системи і сполучної тканини > хвороби сечостатевої системи > уроджені аномалії (вади розвитку) > деформації та хромосомні порушення > травми > отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
на початок сторiнки
Коефіцієнт
Коефіцієнт > сумарний коефіцієнт народжуваності > нетто-коефіцієнт відтворення населення > коефіцієнт злочинності > коефіцієнт ліквідності пропозицій для продажу > коефіцієнт судимості
на початок сторiнки
Копитних тварин
Копитних тварин > зубрів > лосів > оленів > козуль > кабанів
на початок сторiнки
Країна
Країна > Країн-партнерів > Австрія > Азербайджан > Аргентина > Бельґія > Білорусь > Болгарія > Бразілія > Віргінські острови > Британські > Грузія > Данія > Еквадор > Естонія > Єгипет > Ізраїль > Індія > Іспанія > Iталія > Казахстан > Канада > Китай > Кіпр > Корея > Республіка > Кот-Д`івуар > Латвія > Литва > Ліхтенштейн > Люксембург > Малайзія > Молдова > Нідерланди > Нідерландські Антильські острови > Німеччина > Польща > Російська Федерація > Румунія > Сейшели > Словаччина > Сполучене Королівство > Сполучені Штати Америки > Тайвань, провінція Китаю > Туреччина > Туркменістан > Угорщина > Уругвай > Фінляндія > Франція > Чеська республіка > Швейцарія > Швеція > Японія > країни СНД > країни ЄС > Європа > Африка > Америка > Австралія та Океанія
на початок сторiнки
Кредит
Кредит > короткострокові > довгострокові > у національній валюті > у іноземній валюті
на початок сторiнки
Навантаження
Навантаження > загальне навантаження > навантаження особами у віці молодшому за працездатний > навантаження особами у віці старшому за працездатний
на початок сторiнки
Надходження прямих іноземних інвестицій
Надходження прямих іноземних інвестицій > грошові внески > внески у формі рухомого і нерухомого майна > інші форми здійснення інвестицій
на початок сторiнки
Напрямок інвестування
Напрямок інвестування > охорона та раціональне використання водних ресурсів > охорона атмосферного повітря > охорона надр та раціональне використання мінеральних ресурсів > охорона та раціональне використання земель > утилізація та знешкодження токсичних промислових, побутових та інших відходів
на початок сторiнки
Населення
Населення > наявне > постійне > у віці молодшому за працездатний > у працездатному віці > у віці старшому за працездатний
на початок сторiнки
Наукові кадри
Наукові кадри > чисельність науковців > чисельність докторів наук > чисельність кандидатів наук > чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт > чисельність дослідників > чисельність техніків > чисельність допоміжного персоналу
на початок сторiнки
Об`єкт
Об`єкт > Об`єкт торгівлі > Об`єктiв роздрiбної торгiвлi > кількість крамниць > кількість кiосків > Об`єктів природно-заповідного фонду
на початок сторiнки
Оборот
Оборот > Оборот ресторанного господарства > товарооборот > індекси фізичного обсягу > Оборот роздрібної торгівлі > Оборотні активи
на початок сторiнки
Обсяг
Обсяг > Обсяг виконаних будівельних робіт > Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт > фундаментальні дослідження > прикладні дослідження > розробки > науково-технічні послуги > Обсяг місцевого мовлення > Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) > Обсяг укладених угод на біржах > Обсяги реалізованих послуг > Обсяги реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) > структура обсягів реалізованої промислової продукції
на початок сторiнки
Операційні витрати
Операційні витрати > матеріальні витрати > вартість товарів та послуг > придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки > амортизація > витрати на оплату праці > відрахування на соціальні заходи > інші операційні витрати
на початок сторiнки
Оптовий товарооборот
Оптовий товарооборот > продовольчі товари > непродовольчі товари
на початок сторiнки
Освоєно
Освоєно > освоєно інноваційні види продукції > освоєно нових видів техніки
на початок сторiнки
Пасажирооборот
Пасажирооборот > індекси обсягів пасажирообороту
на початок сторiнки
Перевезення
Перевезення > вантажів > пасажирів > індекси обсягів перевезення
на початок сторiнки
Пернатої дичини
Пернатої дичини > фазанів > сірих куріпок > перепілок > глухарів > тетеруків > рябчиків > гусей > качок > лебедів > лисок > куликів > голубів
на початок сторiнки
Підприємств
Підприємств > малих підприємств > Підприємства, які одержали збиток > Підприємства, які одержали прибуток
на початок сторiнки
Площа
Площа > Площа житлового фонду > загальна > житлова > у житлових будинках > нежитлових будівлях > у гуртожитках > Площа відведена для торгівлі > Посівна площа
на початок сторiнки
Прийнято
Прийнято > Прийнято студентів > Прийнято учнів
на початок сторiнки
Приріст
Приріст > загальний > природний > фінансових активів
на початок сторiнки
Продукції пошти та зв`язку
Продукції пошти та зв`язку > газети і журнали > листи > телеграми > посилки > грошові перекази і пенсійні виплати
на початок сторiнки
Продукція
Продукція > Вугілля готове > Нафта сира > Піски природні > Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений > Яловичина і телятина > Свинина > М`ясо > Ковбасні вироби > Соки > Овочі > Джеми > Молоко > Вершки > Масло > Сир > Продукти кисломолочні > Казеїн > Морозиво > Борошно > Крупи > Корми > Хлібобулочні вироби > Торти > Тістечка > Вироби здобні > Пряники > печиво > вафлі > Шоколад > Вироби кондитерські > Вироби макаронні > Оцет > Спреди та суміші жирові > Горілка > Спирт > Пиво > Води > Безалкогольні напої > Білизна постільна > Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в`язання > Трикотаж > Одяг > Светри > Костюми > Брюки > Пальта > Куртки > Сукні > Шкіра > Взуття > Деревина > Бруски > Шпон струганий > Вікна, двері > Паркет > Папір > Коробки > Зошити > Друкування > Мазути топкові важкі > Мастила > Гази промислові складні > Фарби та лаки > Трубки > Мішки і пакети з полімерів етилену > Бутлі > Блоки дверні і віконні > Ємності для пиття > Посуд > Вироби санітарнотехнічні керамічні > Цегла > Вапно > Стінові будівельні матеріали > Блоки та цегла > Плитки > Елементи конструкцій збірні > Суміші > Металоконструкції > Конструкції > Пробки корончаті і заглушки > Верстати > Машини та устаткування > Електродвигуни та генератори змінного струму > Трансформатори електричні > Апаратура електрична > Світильники електричні > Апарати телефонні > Прилади для вимірювання > Автобуси > Меблі > Електроенергія > Теплоенергія вироблена і відпущена
на початок сторiнки
Прямі іноземні інвестиції
Прямі іноземні інвестиції > на початок року > надійшло упродовж року > приріст за рік
на початок сторiнки
Регіон
Регіон > Україна > Автономна Республіка Крим > Вінницька область > Волинська область > Дніпропетровська область > Донецька область > Житомирська область > Закарпатська область > Запорізька область > Івано-Франківська область > Київська область > Кіровоградська область > Луганська область > Львівська область > Миколаївська область > Одеська область > Полтавська область > Рівненська область > Сумська область > Тернопільська область > Харківська область > Херсонська область > Хмельницька область > Черкаська область > Чернівецька область > Чернігівська область > Місто Київ > Севастополь (міськрада)
на початок сторiнки
Рівень
Рівень > Рівень акредитації > I-II рівень акредитації > III-IV рівень акредитації > Рівень безробіття > Рівень бідності > Рівень економічної активності > Рівень зайнятості > Рівень працевлаштування
на початок сторiнки
Рівень освіти
Рівень освіти > повна вища > базова вища > неповна вища > повна загальна середня > базова загальна середня > початкова загальна
на початок сторiнки
Сiльськогосподарська продукцiя
Сiльськогосподарська продукцiя > продукцiя рослинництва > продукцiя тваринництва > зернові та зернобобові культури > зерно > насіння соняшнику > цукрові буряки > картопля > овочі > плоди та ягоди > худоба та птиця > молоко та молочні продукти > яйця
на початок сторiнки
Споживання основних продуктів харчування
Споживання основних продуктів харчування > М`ясо та м`ясо-продукти > Молоко та молочні продукти > Яйця > Хлібні продукти > Картопля > Овочі та баштанні продовольчі культури > Плоди > Риба та рибні продукти > Цукор > Олія
на початок сторiнки
Споживання свіжої води
Споживання свіжої води > виробничі потреби > господарсько-питні потреби
на початок сторiнки
Спожито
Спожито > спожито підприємствами сільського та лісового господарства > спожито підприємствами промисловості > спожито підприємствами транспорту і зв`язку > спожито підприємствами інших видів діяльності > спожито населенням
на початок сторiнки
Статті витрат
Статті витрат > споживчі витрати > продукти харчування та безалкогольні напої > алкогольні напої > тютюнові вироби > одяг та взуття > житло > вода > енергія > газ та інші види палива > предмети домашнього вжитку > побутова техніка > охорона здоров`я > транспорт > зв`язок > відпочинок і культура > освіта > ресторани та готелі > різні товари та послуги
на початок сторiнки
Стать
Стать > обидві статі > чоловіки > жінки
на початок сторiнки
Структура
Структура > географічна > товарна
на початок сторiнки
Сукупні
Сукупні > Сукупні витрати > Сукупні ресурси
на початок сторiнки
Театр
Театр > професійних театрів > відвідувань театрів
на початок сторiнки
Тип одиниці
Тип одиниці > райони > міста > МССРОЗ > райони у містах > СМТ > сільради > СНП
на початок сторiнки
Тип поселення
Тип поселення > міські поселення та сільська місцевість > міські поселення > сільська місцевість
на початок сторiнки
Товарів тривалого користування
Товарів тривалого користування > Телевізори кольорові > Магнітофони > Фотоапарати > Холодильники > Морозильники > Пральні машини > Електропилососи > Швейні машини > Мотоцикли > Велосипеди і мопеди > Мобільні телефони
на початок сторiнки
Товарна група
Товарна група > Товари продовольчої групи > м`ясо і субпродукти харчові > риба і рибопродукти > молоко > кава > чай > прянощі > зернові культури > жири і масла > вироби з м`яса і риби > цукор та вироби з цукру > какао та продукти з нього > продукти переробки плодів, овочів > змішані харчові продукти > напої алкогольні і безалкогольні > оцет > тютюн > Непродовольчі товари > сіль > сірка > штукатурні матеріали > цемент > паливо мінеральне > нафта та продукти її переробки > продукти неорганічної хімії > органічні хімічні з`єднання > фармацевтичні продукти > добрива > інші хімічні продукти > пластмаси та вироби з них > каучук та гумові вироби > шкіряна сировина > деревина та вироби з неї > паперова маса > папір та картон > нитки з хімічних волокон > хімічні штапельні волокна > одяг > інші готові вироби > взуття > керамічні вироби > скло і вироби з нього > чорні метали > вироби з чорних металів > мідь і вироби з неї > алюміній і вироби з нього > інструмент > ножові вироби > машини > локомотиви > засоби наземного транспорту > літальні, космічні апарати > прилади > меблі > іграшки > ігри > різні готові вироби
на початок сторiнки
Турист
Турист > іноземні туристи > туристи-громадяни України > внутрішні туристи
на початок сторiнки
Укладених угод
Укладених угод > структура укладених угод
на початок сторiнки
Худоба та птиця
Худоба та птиця > Велика рогата худоба > Корови > Свині > Вівці та кози > Коні > Птиця всіх видів > Кролі > Бджолосім`ї > Хутрові звірі
на початок сторiнки
Хутрових звірів
Хутрових звірів > зайців-русаків > білок > ондатр > бобрів > лисиць > вовків > єнотовидних собак > борсуків > видр > куниць > тхорів чорних > котів лісових > рисів > ведмедів бурих > горностаїв
на початок сторiнки
Шкідливі речовини
Шкідливі речовини > сірчистий ангідрид > оксид вуглецю > оксиди азоту > вуглеводні > леткі органічні сполуки > сажа
на початок сторiнки
А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Усi права на матерiали належать Головному управлінню статистики у Львівській області. При використаннi iнформацiї посилання на джерело обов`язкове.
© Головне управління статистики у Львівській області, 2009-