м.Моршин; 0 т, урожайність - 0 ц/га м.Трускавець; 0 т, урожайність - 0 ц/га м.Самбір; 0 т, урожайність - 0 ц/га м.Стрий; 6 т, урожайність - 22.5 ц/га м.Новий Розділ; 161 т, урожайність - 32.1 ц/га Червоноград (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Червоноград (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Червоноград (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Дрогобич (міськрада); 10 т, урожайність - 13,5 ц/га Дрогобич (міськрада); 10 т, урожайність - 13,5 ц/га Борислав (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Борислав (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Борислав (міськрада); 0 т, урожайність - 0 ц/га Львів (міськрада); 17 т, урожайність - 32,1 ц/га Львів (міськрада); 17 т, урожайність - 32,1 ц/га Миколаївський; 33137 т, урожайність - 40,2 ц/га Миколаївський; 33137 т, урожайність - 40,2 ц/га Городоцький; 48292 т, урожайність - 37,1 ц/га Стрийський; 49895 т, урожайність - 50,7 ц/га Стрийський; 49895 т, урожайність - 50,7 ц/га Стрийський; 49895 т, урожайність - 50,7 ц/га Мостиський; 56145 т, урожайність - 38,2 ц/га Буський; 101053 т, урожайність - 52,1 ц/га Кам'янка-Бузький; 90687 т, урожайність - 49 ц/га Перемишлянський; 42666 т, урожайність - 40,9 ц/га Самбірський; 66676 т, урожайність - 50,9 ц/га Самбірський; 66676 т, урожайність - 50,9 ц/га Пустомитівський; 51045 т, урожайність - 40,9 ц/га Жидачівський; 89100 т, урожайність - 45,7 ц/га Золочівський; 115205 т, урожайність - 54,9 ц/га Радехівський; 124770 т, урожайність - 45,8 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Дрогобицький; 45509 т, урожайність - 42,4 ц/га Бродівський; 108846 т, урожайність - 51,4 ц/га Бродівський; 108846 т, урожайність - 51,4 ц/га Турківський; 3644 т, урожайність - 28,8 ц/га Старосамбірський; 29145 т, урожайність - 36 ц/га Жовківський; 91607 т, урожайність - 40,2 ц/га Жовківський; 91607 т, урожайність - 40,2 ц/га Сколівський; 849 т, урожайність - 26,7 ц/га Яворівський; 31127 т, урожайність - 30,9 ц/га Сокальський; 186738 т, урожайність - 48,8 ц/га Сокальський; 186738 т, урожайність - 48,8 ц/га Сокальський; 186738 т, урожайність - 48,8 ц/га Сокальський; 186738 т, урожайність - 48,8 ц/га м.Моршин; 16 т, урожайність - 158 ц/га м.Трускавець; 0 т, урожайність - 0 ц/га м.Самбір; 309 т, урожайність - 172 ц/га м.Стрий; 1261 т, урожайність - 167 ц/га м.Стрий; 1261 т, урожайність - 167 ц/га м.Новий Розділ; 1340 т, урожайність - 168 ц/га Червоноград (міськрада); 1876 т, урожайність - 168 ц/га Червоноград (міськрада); 1876 т, урожайність - 168 ц/га Червоноград (міськрада); 1876 т, урожайність - 168 ц/га Дрогобич (міськрада); 5816 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобич (міськрада); 5816 т, урожайність - 143 ц/га Борислав (міськрада); 1702 т, урожайність - 143 ц/га Борислав (міськрада); 1702 т, урожайність - 143 ц/га Львів (міськрада); 3913 т, урожайність - 164 ц/га Львів (міськрада); 3913 т, урожайність - 164 ц/га Миколаївський; 45104 т, урожайність - 167 ц/га Миколаївський; 45104 т, урожайність - 167 ц/га Городоцький; 77963 т, урожайність - 174 ц/га Стрийський; 62304 т, урожайність - 167 ц/га Стрийський; 62304 т, урожайність - 167 ц/га Стрийський; 62304 т, урожайність - 167 ц/га Стрийський; 62304 т, урожайність - 167 ц/га Мостиський; 68325 т, урожайність - 164 ц/га Буський; 56995 т, урожайність - 188 ц/га Кам'янка-Бузький; 97654 т, урожайність - 204 ц/га Перемишлянський; 52258 т, урожайність - 149 ц/га Самбірський; 76620 т, урожайність - 173 ц/га Самбірський; 76620 т, урожайність - 173 ц/га Пустомитівський; 151670 т, урожайність - 183 ц/га Жидачівський; 65080 т, урожайність - 173 ц/га Золочівський; 71801 т, урожайність - 190 ц/га Радехівський; 70683 т, урожайність - 200 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Дрогобицький; 91804 т, урожайність - 143 ц/га Бродівський; 59777 т, урожайність - 170 ц/га Турківський; 34422 т, урожайність - 141 ц/га Турківський; 34422 т, урожайність - 141 ц/га Старосамбірський; 89406 т, урожайність - 163 ц/га Жовківський; 152719 т, урожайність - 170 ц/га Сколівський; 30739 т, урожайність - 138 ц/га Яворівський; 137584 т, урожайність - 180 ц/га Сокальський; 113332 т, урожайність - 174 ц/га Сокальський; 113332 т, урожайність - 174 ц/га Сокальський; 113332 т, урожайність - 174 ц/га Сокальський; 113332 т, урожайність - 174 ц/га Сокальський; 113332 т, урожайність - 174 ц/га