ukreng
 
   

Пояснення умовних знакiв

тире (-) явища не було;
чотири крапки (....) інформація конфіденційна відповідно до Закону України ``Про державну статистику``
три крапки (...) вiдомостi вiдсутнi;
двi крапки (..) данi не було подано;
нуль (0; 0,0) явище iснує, але у величинах менших, нiж тi, що можуть бути вираженi використаними цифровими розрядами;
знак (х) внесення даних неможливе або недоцiльне.

© Головне управління статистики у Львівській області