ПАСПОРТ РЕГІОНУ
НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ РИНОК ПРАЦІ ОСВІТА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО ПРАВОСУДДЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЇ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВНИЦТВО ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЦІНИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
  
> НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ


Більше інформації >>


Кількість адміністративно-територіальних одиниць (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Райони 20 20 20 20 20 20 20 20
  Міста 44 44 44 44 44 44 44 44
  Міста - спеціального статусу, республіканського, обласного значення 9 9 9 9 9 9 9 9
  Райони у містах 6 6 6 6 6 6 6 6
  Селища міського типу 34 34 34 34 34 34 34 34
  Сільські населені пункти 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850

ПРИМІТКИБільше інформації >>


Територія і щільність населення (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Територія, кв.км 21831 21831 21831 21831 21831 21831 21831 21831
  Щільність наявного населення, осіб на 1 кв.км 116,4 116,4 116,3 116,2 116,1 116,1 115,9 115,5Більше інформації >>


Наявне населення (на початок року, осіб)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Міські поселення та сільська місцевість 2540938 2540702 2538436 2537799 2534174 2534027 2529608 2522021
   міські поселення 1544838 1546138 1545862 1547007 1544862 1544665 1542118 1537677
   сільська місцевість 996100 994564 992574 990792 989312 989362 987490 984344Більше інформації >>


Постійне населення (на початок року)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Населення - всього, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 2522568 2522332 2520066 2519429 2515804 2515657 2511238 2503651
       чоловіки 1192944 1193528 1192990 1193281 1192133 1192355 1190549 1186703
       жінки 1329624 1328804 1327076 1326148 1323671 1323302 1320689 1316948Більше інформації >>


Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (на початок року, кількість осіб у віці 0-14 років та 65 років і старшому на 1000 осіб у віці 15-64 роки)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Загальне навантаження  
    Міські поселення та сільська місцевість 426 429 432 438 442 447 452 454
     міські поселення 382 390 397 407 414 422 429 434
     сільська місцевість 497 493 489 489 486 488 488 485
  Навантаження особами у віці 0-14 років  
    Міські поселення та сільська місцевість 222 224 227 231 234 237 240 240
     міські поселення 205 208 211 216 220 223 225 226
     сільська місцевість 251 251 252 255 257 260 262 262
  Навантаження особами у віці 65 років і старше  
    Міські поселення та сільська місцевість 204 205 205 207 208 210 212 214
     міські поселення 177 182 186 191 194 199 204 208
     сільська місцевість 246 242 237 234 229 228 226 223
 

Більше інформації >>


Вік населення (на початок року, років)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Середній вік  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 39,1 39,2 39,4 39,5 39,6 39,7 39,9 40,1
       чоловіки 36,7 36,8 36,9 37,0 37,1 37,3 37,5 37,7
       жінки 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,1 42,2
     міські поселення  
      Обидві статі 38,9 39,1 39,3 39,5 39,6 39,8 40,0 40,2
       чоловіки 36,7 36,8 37,0 37,2 37,3 37,4 37,7 37,9
       жінки 40,9 41,1 41,4 41,5 41,7 41,9 42,1 42,3
     сільська місцевість  
      Обидві статі 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,6 39,7 39,8
       чоловіки 36,7 36,7 36,8 36,8 36,9 37,0 37,2 37,4
       жінки 42,0 42,0 42,0 41,9 41,9 42,0 42,0 42,1
 

Більше інформації >>


Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Обидві статі, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Живонароджені 28904 30220 29542 30270 27909 27134 25002 23253
      Померлі 31162 31667 31666 32450 32869 32263 32087 32726
      Природний приріст, скорочення (-) -2258 -1447 -2124 -2180 -4960 -5129 -7085 -9473
     міські поселення  
      Живонароджені 16368 17086 16791 17244 15854 15467 14216 13234
      Померлі 16095 16489 16450 17165 17437 17111 17094 17680
      Природний приріст, скорочення (-) 273 597 341 79 -1583 -1644 -2878 -4446
     сільська місцевість  
      Живонароджені 12536 13134 12751 13026 12055 11667 10786 10019
      Померлі 15067 15178 15216 15285 15432 15152 14993 15046
      Природний приріст, скорочення (-) -2531 -2044 -2465 -2259 -3377 -3485 -4207 -5027
 

Більше інформації >>


Смертність дітей у віці до 1 року

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Померлих - всього, осіб 272 233 247 256 232 183 232 163
  Смертність на 1000 живонароджених 9,4 7,8 8,3 8,5 8,2 6,7 9,2 7,0Більше інформації >>


Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Загальний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -3810 -236 -2266 -637 -3625 -147 -4419 -7587
       міські поселення -1654 1300 -276 1145 -2145 -197 -2547 -4441
       сільська місцевість -2156 -1536 -1990 -1782 -1480 50 -1872 -3146
  Природний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -2258 -1447 -2124 -2180 -4960 -5129 -7085 -9473
       міські поселення 273 597 341 79 -1583 -1644 -2878 -4446
       сільська місцевість -2531 -2044 -2465 -2259 -3377 -3485 -4207 -5027
  Міграційний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -1552 1211 -142 1543 1335 4982 2666 1886
       міські поселення -1927 703 -617 1066 -562 1447 331 5
       сільська місцевість 375 508 475 477 1897 3535 2335 1881
 

Більше інформації >>


Шлюби та розлучення

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість шлюбів  
    Одиниць 18957 16085 16596 17583 18070 15521 16028 14805
    На 1000 осіб наявного населення 7,5 6,3 6,5 6,9 7,1 6,1 6,3 5,9
  Кількість розірвань шлюбів  
    Одиниць 7642 6657 6841 6245 6360 6123 6218 7279
    На 1000 осіб наявного населення 3,0 2,6 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5 2,9


> РИНОК ПРАЦІ
 

Більше інформації >>


Кількість економічно активного та неактивного населення у віці 15-70 років (тисяч осіб)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Усього  
    Економічно активне населення 1192,8 1189,0 1189,0 1135,4 1134,7 1134,9 1136,6 1139,9
    Безробітне населення 92,1 89,1 84,3 97,2 92,7 87,9 85,8 78,7
    Зайняте населення 1100,7 1099,9 1104,7 1038,2 1042,0 1047,0 1050,8 1061,2
    Економічно неактивне населення 696,2 693,8 689,0 741,3 741,6 736,6 733,6 726,8
 

Більше інформації >>


Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років (відсотків)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Усього  
    Рівень економічної активності населення 63,1 63,2 63,3 60,5 60,5 60,6 60,8 61,1
    Рівень безробіття населення 7,7 7,5 7,1 8,6 8,2 7,7 7,5 6,9
    Рівень зайнятості населення 58,3 58,4 58,8 55,3 55,5 55,9 56,2 56,8
    Рівень економічної неактивності населення 36,9 36,8 36,7 39,5 39,5 39,4 39,2 38,9
 

Більше інформації >>


Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область 542197 535855 516382 502710 483064 473867 467109 474083

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Середньомісячна номінальна заробітна плата, індекси номінальної і реальної заробітної плати

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львiвська область  
  Середньомісячна номінальна заробітна плата у розрахунку на одного штатного працівника, грн 2243,64 2577,81 2788,94 2961,05 3646,31 4558,50 6390,97 8000,55
  Індекс номінальної заробітної плати, у % до попередного року 115,6 114,9 108,2 106,2 123,1 125,0 140,2 125,2
  Індекс реальної заробітної плати, у % до попередного року 106,7 114,4 109,2 93,3 79,4 110,3 123,6 112,7


> ОСВІТА
 

Більше інформації >>


Дошкільні навчальні заклади (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Міські поселення та сільська місцевість  
    Кількість закладів, одиниць 665 694 712 754 783 810 819 840
    Кількість місць у закладах, одиниць 44202 45259 46700 47679 48829 50470 52284 53578
    Кількість дітей у закладах, осіб 61368 65052 67837 70142 70350 71849 72944 73353
    Охоплення дітей закладами, % 43,4 45,4 47,4 48,7 48,9 50,2 51,6 53,8
 

Більше інформації >>


Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року)

Рік 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Львівська область  
  Кількість закладів, одиниць 1428 1419 1410 1399 1386 1363 1262 1208
  Кількість учнів, осіб 260176 256668 254463 256208 260381 264231 269180 276585
  Кількість вчителів, осіб 35635 35685 36126 36208 35835 35314 35363 35121
  Закінчили школу ІІ ступеня, осіб 29484 27081 25793 23833 23480 23195 22833 24161
  Закінчили школу ІІІ ступеня, осіб 15655 17763 17393 15927 14899 13623 13491 13186

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Професійно-технічні навчальні заклади (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість закладів, одиниць 62 62 62 62 62 60 59 57
  Кількість учнів, осіб 33445 34067 31452 30210 29105 27002 24310 21785
  Прийнято учнів, осіб 17852 17766 17023 15413 14914 13334 11126 9819
  Випущено кваліфікованих робітників, осіб 16815 16191 17653 15659 14990 14147 12338 11239

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Вищі навчальні заклади (на початок навчального року)

Рік 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Львівська область  
  Усього  
    Кількість закладів, одиниць 44 44 44 43 42 42 43 43
    Кількість студентів, осіб 151436 146364 139070 129300 125353 124804 123148 120589
    Прийнято студентів на початковий цикл навчання, осіб 29037 28177 28271 28016 26962 25989 26687 25266
    Випущено фахівців за рік, осіб 39174 37172 36563 37598 34758 30616 32222 32376


> ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 

Більше інформації >>


Заклади охорони здоров`я

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість лікарняних закладів, одиниць 128 128 135 135 131 129 124 112
  Кількість лікарняних ліжок, одиниць 24304 24209 23576 23403 22674 21688 20840 19649
  Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення, одиниць 96 96 94 93 90 86 83 78
  Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, одиниць 458 444 434 427 432 439 449 398
  Планова ємність лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань за зміну 48987 48419 51156 51105 50002 51202 51577 50925
  Відвідувань за зміну лікарських амбулаторно-клінічних закладів на 10 тис. населення 194 192 203 203 199 204 205 203
  Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, одиниць 1011 1010 1007 1004 1001 996 988 756

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Медичні кадри закладів охорони здоров`я (осіб)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість лікарів усіх спеціальностей 15113 14479 14360 14265 13960 14117 13935 13309
  Кількість лікарів на 10 тис. населення 60 57 57 57 56 56 55 53
  Кількість середнього медичного персоналу 28673 27462 27694 27384 26367 26184 25407 24224
  Кількість середнього медперсоналу на 10 тис. населення 114 109 110 109 105 104 101 97

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Кількість осіб з інвалідністю (на кінець року, осіб)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область  
  Кількість осіб з інвалідністю – усього 176719 182849 186303 190577 193472 196231 199368 203323
  Кількість осіб з інвалідністю – I групи 17614 17436 17246 17285 17116 17492 17473 17538
  Кількість осіб з інвалідністю – ІІ групи 56643 56153 54914 54053 52984 52534 52020 51640
  Кількість осіб з інвалідністю – ІІІ групи 92107 98885 103749 108931 112966 115658 119241 123228
  Кількість осіб з інвалідністю – дітей з інвалідністю 10355 10375 10394 10308 10406 10547 10634 10917
  Кількість осіб з інвалідністю на 1000 населення 70 72 74 76 77 78 79 81

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Кількість пенсіонерів (на кінець року, осіб)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область  
  Кількість пенсіонерів – усього 712557 719435 714003 711886 712724 706547 700451 695247
    Отримують пенсії за віком 532156 534149 529502 526020 526144 517541 510516 504942
    Отримують пенсії за інвалідністю 99005 102187 103313 105693 107018 107133 108537 109988
    Отримують пенсії у разі втрати годувальника 44325 44682 43364 42486 41666 43857 43410 42637
    Отримують пенсії за вислугу років 29251 31267 31408 31820 32439 32987 33222 33211
    Отримують соціальні пенсії 7781 7109 6377 5820 5411 4979 4680 4368
  Кількість пенсіонерів на 1000 населення 282 285 283 282 283 281 278 277

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Середній розмір призначеної місячної пенсії (на кінець року, грн)

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область 1057,75 1151,95 1357,62 1412,30 1460,11 1581,27 1722,62 2255,36

ПРИМІТКИ


> НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО
 

Більше інформації >>


Загальна площа житлового фонду (на кінець року, тис. кв.м)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Міські поселення та сільська місцевість 54977,8 55847,1 56246,9 57323,6 57414,4 58160,7 59191,7 60201,4
  Міські поселення 30120,1 30564,2 30735,3 31391,7 31107,2 31533,8 32353,3 33088,2
  Сільська місцевість 24857,7 25282,9 25511,6 25931,8 26307,2 26626,9 26838,4 27113,2
 

Більше інформації >>


Забезпеченість населення житлом (на кінець року, кв.м загальної площі на одного мешканця)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Міські поселення та сільська місцевість 21,5 21,9 22,0 22,8 22,8 23,1 23,6 24,0
  Міські поселення 19,4 19,7 19,8 20,6 20,4 20,7 21,3 21,8
  Сільська місцевість 24,7 25,2 25,5 26,1 26,5 26,8 27,1 27,4

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (на кінець року, %)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Міські поселення та сільська місцевість  
    Водопроводом 61,9 63,0 63,7 66,1 66,3 67,6 68,8 70,6
    Каналізацією 60,8 62,3 63,0 65,1 65,2 66,9 68,2 70,2
    Опаленням 54,6 55,7 56,1 62,8 62,5 64,2 65,8 67,4
    Газом 87,6 87,8 87,9 87,9 86,5 87,1 87,6 89,3
    Гарячим водопостачанням 50,6 51,9 53,2 56,5 56,0 56,9 58,6 62,9


> ПРАВОСУДДЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ ТА СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 

Більше інформації >>


Кримінальні злочини (одиниць)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Кількість виявлених злочинів 16036 20645 21645 33204 36887 27526 25764 26075
    тяжкі та особливо тяжкі 5026 5745 6387 8746 10649 10637 9036 7633
    вчинені особами, які раніше вчинювали злочини 3880 1472 1706 2545 2656 3204 3282 1609
    вчинені групою осіб 964 502 424 606 674 725 497 ...
    вчинені особами у стані алкогольного сп`яніння 1197 954 1047 912 761 566 471 454
    вчинені неповнолітніми 558 290 280 323 236 161 178 141

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Релігійні громади за конфесіями (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість релігійних громад 2882 2896 2921 2930 2963 2982 3029 3114
    УГКЦ 1512 1518 1525 1527 1534 1541 1562 1568
    УАПЦ 383 387 388 387 386 388 387 380
    УПЦ КП 459 461 472 478 489 496 518 531
    УПЦ 65 65 66 66 72 71 71 66
    РКЦ 133 134 135 136 137 138 139 139
    протестанти 301 303 307 307 308 311 315 268
    інші 29 28 28 29 37 37 37 162

ПРИМІТКИ


> КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ
 

Більше інформації >>


Заклади культури клубного типу (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість закладів – усього 1413 1410 1416 1410 1420 1421 1419 1420
  Кількість закладів – у міських поселеннях 134 132 132 120 121 120 118 116
  Кількість закладів – у сільській місцевості 1279 1278 1284 1290 1299 1301 1301 1304
  Кількість місць у закладах 259366 258250 258514 254622 257628 256793 256376 256852
  Кількість місць у закладах у розрахунку на 100 осіб 10 10 10 10 10 10 10 10

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Масові та універсальні бібліотеки (на кінець року)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Кількість бібліотек 1362 1361 1355 1356 1339 1333 1332 1306
  Бібліотечний фонд, тис. примірників 19014,5 18959,2 18606,0 18456,9 18227,4 18041,2 17664,2 16882,9
  Кількість читачів, тис. 954,2 968,5 934,2 927,5 909,0 925,5 915,2 888,0

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Спортивні споруди (на кінець року, одиниць)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Стадіони 56 56 56 56 56 56 56 56
  Футбольні поля 866 859 860 861 862 862 862 862
  Спортивні майданчики 2035 2009 2094 2094 2098 2127 2171 2213
  Стрілецькі тири 205 205 206 206 206 206 206 206
  Плавальні басейни 68 39 40 41 41 41 41 41
  Спортивні зали 768 766 766 767 767 767 767 767

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Готелі та аналогічні заклади розміщування

Рік 2018
Львівська область  
  Кількість закладів 104
  Кількість номерів у закладах 5642
  Одноразова місткість, місць 11450
  Кількість розміщених – усього, тис. 547,2
  Кількість розміщених – іноземці, тис. 128,7
  Загальний час перебування розміщених, тис. людино-діб 1325,9
  Коефіцієнт використання місткості 0,32

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Спеціалізовані заклади розміщування

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область  
  Кількість ліжок (місць) у період максимального розгортання 17706 16190 15809 15950 15867 12920 14635
  Кількість розміщених – усього 231034 209945 224632 170827 124041 111395 116465
  Кількість розміщених – іноземці 37773 35697 35532 9005 11763 13281 17746
 

Більше інформації >>


Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Кількість закладів 887 914 579 115 116 238 245 144
  Кількість дітей, які перебували у закладах 100293 111481 63812 16306 17456 23665 22457 20048

ПРИМІТКИ


> МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 

Більше інформації >>


Валовий регіональний продукт

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область  
  Валовий регіональний продукт, млн грн 41655 52103 61962 63329 72923 94690 114842 147404
  Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн 16353 20490 24387 24937 28731 37338 45319 58221
  Індекс валового регіонального продукту, % до попереднього року 102,3 108,7 102,0 98,8 100,9 95,2 99,3 103,8
 

Більше інформації >>


Доходи населення

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Львівська область  
  Доходи усього, млн грн 54838 63602 72828 75762 79378 97740 116285 152256
  Наявний дохід усього, млн грн 42064 48833 55878 58762 59887 74919 89517 113883
  Наявний дохід на одну особу, грн 16514 19204 21992 23138 23595 29542 35325 44981
  Реальний наявний дохід, у % до попереднього року 113,2 107,5 112,6 106,1 90,2 82,0 104,7 113,2


> ІНВЕСТИЦІЇ
 

Більше інформації >>


Капітальні інвестиції

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Капітальні інвестиції, млн грн 12114,0 11173,3 9816,7 9555,0 13386,5 18605,2 24105,9 28995,5
  Індекси капітальних інвестицій (попередній рік = 100%) 120,3 86,8 81,4 88,5 106,5 130,7 126,0 101,9
  Капітальні інвестиції на одну особу, грн 4798,6 4429,5 3893,7 3792,1 5317,1 7395,5 9590,8 11563,8
 

Більше інформації >>


Прямі іноземні інвестиції (тис. дол. США)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Прямі іноземні інвестиції на початок року 1300364,7 1315848,5 1379523,1 1097586,4 1032886,1 833471,0 930021,6 922207,2
  Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 1000 осіб 515,1 521,6 547,2 435,6 410,3 331,3 370,0 367,8


> СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 

Більше інформації >>


Площа сільськогосподарських угідь (на кінець року; га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Усі сільськогосподарські угіддя 1265056 1263963 1263370 1262066 1261546 1261200 1260800 1240000
  Рілля 796053 795678 794683 793810 794121 793800 793400 770900
  Сіножаті 187625 188005 188058 187890 187640 187600 187600 195400
  Пасовища 257621 256534 256890 256546 255828 255800 255700 250700
  Багаторічні насадження 23043 23031 23023 23105 23242 23300 23400 22800

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року, млн грн)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Господарства усіх категорій  
    Продукція сільського господарства 8400,9 8753,4 8813,3 9299,1 9024,9 9255,4 9820,0 10189,9
    Продукція рослинництва 4904,7 5200,3 5135,9 5683,7 5471,5 5768,3 6210,5 6478,2
    Продукція тваринництва 3496,2 3553,1 3677,4 3615,4 3553,4 3487,1 3609,5 3711,7
 

Більше інформації >>


Індекси сільськогосподарської продукції (відсотків)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Попередній рік=100%  
    Господарства усіх категорій  
      Продукція сільського господарства 104,2 100,7 105,5 97,1 102,6 106,1 103,8 100,7
      Продукція рослинництва 106,0 98,8 110,7 96,3 105,4 107,7 104,3 102,1
      Продукція тваринництва 101,6 103,5 98,3 98,3 98,1 103,5 102,8 98,1
 

Більше інформації >>


Посівні площі основних сільськогосподарських культур (тис. га)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Культури сільськогосподарські 596,9 621,0 628,7 638,3 662,0 679,8 674,9 697,1
  Культури зернові та зернобобові 289,7 302,9 303,7 302,2 304,5 297,0 295,9 316,9
  Пшениця 158,5 163,1 161,4 180,8 173,5 159,9 171,0 180,6
  Ячмінь 37,2 40,4 46,3 49,3 56,6 52,2 50,0 55,5
  Кукурудза на зерно 50,1 62,4 62,3 39,9 39,9 40,2 40,8 54,5
  Овес 21,6 19,7 19,8 16,7 16,2 14,8 13,1 12,7
  Гречка 11,1 6,3 5,2 6,7 5,8 10,1 4,3 2,1
  Культури зернобобові 2,3 2,1 2,4 3,2 7,0 13,0 10,6 5,4
  Культури технічні 79,9 98,5 108,2 119,5 137,8 168,5 168,9 162,1
  Соя 10,3 16,4 22,9 39,1 50,2 59,0 52,6 57,8
  Соняшник 2,6 8,1 14,4 11,4 26,7 35,2 34,2 25,6
  Буряк цукровий фабричний 19,4 16,3 15,8 12,4 13,2 15,7 11,6 11,0
  Ріпак і кольза 46,3 56,1 52,1 52,8 45,2 56,6 68,6 65,8
  Картопля 97,1 94,6 95,2 94,5 94,0 94,7 94,3 94,1
  Культури овочеві (включаючи закритий грунт) 24,8 24,4 24,4 25,1 25,5 25,6 26,1 36,6
  Культури кормові 105,3 100,7 97,2 96,9 100,1 94,0 89,6 87,3
  Коренеплоди кормові 13,0 12,8 12,9 12,5 12,5 12,3 11,3 10,9
  Кукурудза кормова 3,3 2,7 3,0 2,4 2,2 2,0 1,8 2,1
  Площа насадженнь культур плодових та ягідних (загальна) 13,9 14,4 14,5 14,4 14,4 14,8 15,0 15,1
 

Більше інформації >>


Виробництво основних сільськогосподарських культур (тис. ц)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Культури зернові та зернобобові (у масі після доробки) 10656,6 11861,2 14218,9 13663,3 14288,4 14169,7 14400,0 16298,1
  Пшениця (у масі після доробки) 5623,1 5875,5 7316,5 8368,1 8072,8 7814,4 7760,9 8631,1
  Ячмінь (у масі після доробки) 1176,0 1333,2 1801,8 2163,5 2617,6 2557,2 2320,0 2558,3
  Кукурудза на зерно 3054,1 3930,7 4340,7 2440,6 2769,9 2710,3 3582,1 4453,9
  Овес (у масі після доробки) 469,0 439,9 515,9 441,8 411,6 390,1 252,2 324,2
  Гречка (у масі після доробки) 95,3 53,4 44,1 38,5 69,9 92,3 48,1 21,6
  Культури зернобобові (у масі після доробки) 34,1 29,8 42,3 61,7 180,7 380,4 230,4 120,2
  Соя 174,2 273,6 484,5 760,9 1114,4 1330,7 1546,5 1593,1
  Соняшник 48,3 184,6 288,5 277,9 676,2 736,8 797,9 726,3
  Буряк цукровий фабричний 8344,7 6537,4 7808,2 5829,7 6778,5 8092,3 6719,3 6189,8
  Ріпак і кольза 1223,7 1537,2 1572,0 1412,0 1183,3 1758,9 2074,6 1845,3
  Картопля 18307,7 15734,2 17089,3 16224,7 16188,6 16937,8 16981,6 15728,4
  Культури овочеві (включаючи закритий грунт) 4712,7 4567,0 4800,4 4835,4 5056,6 5110,6 5128,3 7091,2
  Коренеплоди кормові 4083,2 4350,4 4320,9 3968,5 3987,3 4141,6 3898,3 3616,6
  Кукурудза кормова 767,4 643,9 669,5 530,4 617,0 580,1 654,1 707,1
  Культури плодові та ягідні 938,6 972,5 990,4 1067,2 1076,3 1142,6 1374,9 1226,2
 

Більше інформації >>


Урожайність основних сільськогосподарських культур (ц з 1 га зібраної площі)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Культури зернові та зернобобові (у масі після доробки) 37,1 39,5 47,0 45,5 47,0 47,9 49,0 51,2
  Пшениця (у масі після доробки) 35,7 36,2 45,4 46,4 46,6 48,9 45,5 47,8
  Ячмінь (у масі після доробки) 31,7 33,1 39,0 44,2 46,2 49,1 46,5 46,1
  Кукурудза на зерно 61,7 64,2 69,7 61,5 70,1 67,7 89,2 79,7
  Овес (у масі після доробки) 21,9 22,7 26,5 26,7 25,6 26,5 19,4 25,7
  Гречка (у масі після доробки) 8,9 8,9 8,7 6,3 11,9 9,3 11,1 9,9
  Культури зернобобові (у масі після доробки) 15,5 14,6 17,6 19,0 25,8 29,8 23,5 22,6
  Соя 18,8 17,6 21,3 19,5 23,0 23,1 29,5 27,5
  Соняшник 18,6 22,7 20,3 25,4 25,7 21,0 23,4 28,6
  Буряк цукровий фабричний 431 400 495 470 514 515 580 564
  Ріпак і кольза 26,8 27,5 30,4 26,8 26,8 31,1 30,4 28,1
  Картопля 189 166 180 172 172 179 180 167
  Культури овочеві (включаючи закритий грунт) 191 187 196 192 198 200 197 194
  Коренеплоди кормові 314 340 336 316 320 336 345 331
  Кукурудза кормова 234 239 221 220 277 292 378 360
  Культури плодові та ягідні 73,2 75,4 77,4 79,6 84,6 83,5 99,4 87,7
 

Більше інформації >>


Кількість сільськогосподарських тварин (на 1 січня; тис. голів)

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Львівська область  
  Велика рогата худоба 250,5 240,4 210,3 203,4 195,3 184,0 170,9 164,6
  У тому числі корови 152,4 146,6 136,7 129,7 121,3 112,6 103,6 99,5
  Свині 306,3 334,7 340,0 348,6 356,7 373,2 417,3 350,9
  Вівці та кози 28,6 31,8 31,3 30,5 30,7 34,2 31,6 30,9
  Коні 47,5 46,0 42,6 46,8 46,0 35,2 32,9 ...
  Птиця свійська 8826,1 9063,1 8682,8 8241,2 7529,4 8532,8 9114,4 9924,8
  Кролі 289,8 303,7 297,7 282,3 285,3 285,6 287,6 ...
  Бджолосім'ї, тис. сімей 65,2 67,1 65,0 64,1 65,6 62,9 63,8 ...
 

Більше інформації >>


Виробництво основних видів продукції тваринництва (тис. т)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Вирощування сільськогосподарських тварин (у живій масі) 161,8 171,2 165,7 163,5 162,0 177,0 192,6 ...
  Реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 174,1 188,3 176,3 170,4 174,6 179,2 184,3 181,6
  У тому числі яловичина і телятина (у живій масі) 46,7 51,1 48,1 46,3 46,3 45,2 41,6 ...
  У тому числі свинина (у живій масі) 44,5 53,6 58,4 65,3 69,3 69,9 68,8 ...
  У тому числі баранина і козлятина (у живій масі) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ...
  У тому числі м`ясо птиці (у живій масі) 77,8 78,5 65,0 55,7 55,0 60,6 70,1 ...
  У тому числі м`ясо кролів (у живій масі) 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 ...
  У тому числі конина (у живій масі) 3,0 2,9 2,7 1,0 1,9 1,4 1,6 ...
  М`ясо усіх видів (у забійній масі) 123,3 133,1 124,3 119,9 123,0 126,8 131,3 ...
  Молоко 620,7 619,4 601,0 571,2 543,2 528,3 506,7 479,7
  Яйця, млн. шт 519,9 530,8 519,3 536,6 546,1 556,1 561,5 581,4
  Вовна, т 13 14 15 14 13 17 19 18
  Мед, т 703 722 701 694 705 996 1009 ...


> НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
 

Більше інформації >>


Земельний фонд за видами угідь (на кінець року; га)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Загальна земельна площа 2183197 2183197 2183197 2183197 2183197 2183197 2183197 2183197
  Сільськогосподарські землі 1293678 1292655 1292056 1290736 1290197 ... ... ...
  Землі лісового фонду 694472 694632 694684 694690 694714 657800 657800 703300
  Забудовані землі 112205 113068 113589 114935 115610 111100 144400 160300
  Відкриті землі заболочені 9443 9428 9439 9428 9429 32500 32500 9400
  Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 30605 30632 30655 30624 30466 7400 39900 14300
  Землі водного фонду 42794 42783 42775 42784 42782 42800 42800 42400

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (млн куб.м)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Водовідведення у поверхневі водні об`єкти 235,6 224,9 218,2 215,0 207,7 206,2 167,6 164,9
    забруднені зворотні води 52,6 43,5 46,2 45,1 45,1 46,2 70,8 42,0
    нормативно очищені води 153,1 160,6 152,4 149,6 143,8 144,3 82,3 108,1

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Викиди забруднюючих речовин - усього 129379 130738 121412 100204 102397 103106 109107 106742
  Діоксид сірки 38331 38622 34776 31844 32473 36651 39833 34718
  Оксид вуглецю 4946 5203 5683 5793 7982 6670 5394 5335
  Діоксид азоту 6226 7255 6798 5976 6223 6437 6805 6614
  Метан 64702 65943 63240 48316 46027 43185 43205 48529
  Неметанові леткі органічні сполуки 2601 1736 1678 1665 2364 2519 2794 2352
  Сажа 104 161 131 53 314 230 284 309
  Інші 12469 11818 9106 6557 7014 7414 10792 8886
  У розрахунку на 1 кв.км 5,9 6,0 5,6 4,6 4,7 4,7 5,0 4,9
  У розрахунку на 1 особу, кг 50,9 51,5 47,8 39,5 40,4 40,7 43,1 42,3
 

Більше інформації >>


Основні показники поводження з відходами I-IV класів небезпеки (т)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Утворилось 3461764 3350371 2652315 3323012 2953338 2773766 2483051 2139313
  Отримано зі сторони 395770 451027 261259 408388 456169 432304 329773 461562
  Утилізовано 186520 170394 164192 533607 325829 482658 602998 354455
  Спалено 19359 40229 35994 43205 48853 58655 46230 45988
  Передано на сторону 755061 1022829 967093 1011815 1033413 1023232 1367858 1282224
  Видалено у спеціально відведені місця та об`єкти 2754764 2542728 1912230 2280625 1995629 1642520 1085087 1188934
  Видалено у місця неорганізованого зберігання 229032 12087 9386 - - - - -
  Накопичено протягом експлуатації, у місцях видалення відходів 189398458 189765568 219908180 222409272 230054768 231799750 232667577 229518990

ПРИМІТКИ


> ПРОМИСЛОВІСТЬ
 

Більше інформації >>


Індекси промислової продукції (попередній рік =100%)

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Промисловість 101,2 97,2 98,5 99,3 106,0 102,4
  Добувна та переробна промисловість 101,5 98,0 95,9 98,7 105,9 104,8
  Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 101,5 102,1 102,0 95,6 101,6 105,1
  Переробна промисловість 101,4 97,3 94,8 99,3 106,7 104,7
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 99,3 91,6 117,1 103,5 106,5 88,7


> БУДІВНИЦТВО
 

Більше інформації >>


Індекси будівельної продукції (попередній рік=100%)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Будівництво - усього 105,0 80,8 92,8 89,6 120,1 122,3 111,9 111,5
 

Більше інформації >>


Прийняття в експлуатацію нового житла у містах та районах

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Квартири, одиниць 5153 4726 4394 7514 10434 8417 10388 9637
  Загальна площа, кв.м 656637 655236 561936 798248 1001183 753249 888877 897323
  Загальна площа, попередній рік=100% 106,0 99,8 85,8 142,1 125,4 75,2 118,0 101,0
  У розрахунку на 1000 осіб, кв.м 260,1 259,8 222,9 316,8 397,7 299,4 353,6 357,9

ПРИМІТКИ


> ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
 

Більше інформації >>


Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі (на кінець року)

Рік 2017
Львівська область  
  Усього об`єктів, одиниць 3098
  кіосків, одиниць 396
  крамниць, одиниць 2702
  Торгова площа крамниць, кв.м 422341

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Обсяг обороту роздрібної торгівлі

Рік 2017 2018
Львівська область  
  Оборот роздрібної торгівлі, млн грн 51437,4 57825,1
  Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (попередній рік=100), % 112,5 105,3
  Оборот роздрiбної торгiвлi у розрахунку на 1 особу, грн 20299 22859

ПРИМІТКИ


> ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
 

Більше інформації >>


Зовнішня торгівля товарами (тис. дол. США)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Експорт товарів 1201931,1 1343535,6 1290869,3 1305077,7 1206324,8 1275566,1 1585154,1 1895635,5
  Імпорт товарів 3202346,9 3373475,2 2655912,9 2472001,5 1447944,9 1699411,8 2182268,1 2709029,4
  Сальдо зовнішньої торгівлі товарами -2000415,8 -2029939,6 -1365043,6 -1166923,8 -241620,1 -423845,7 -597114,0 -813393,9
 

Більше інформації >>


Зовнішня торгівля послугами (тис. дол. США)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Експорт 204256,1 308405,8 395672,2 411326,8 369661,6 393659,8 471123,1 570638,2
  Імпорт 81936,9 92075,8 113178,0 83382,4 50226,9 79950,4 59813,6 67500,1
  Сальдо зовнішньої торгівлі 76793,9 130197,2 282494,2 327944,3 319434,7 313709,4 411309,5 503138,1

ПРИМІТКИ


> ЦІНИ
 

Більше інформації >>


Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%)

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Львівська область  
  Усі товари та послуги 99,3 100,2 126,7 145,2 111,9 113,0 110,1 104,2


> ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 

Більше інформації >>


Основні показники діяльності підприємств-юридичних осіб

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Усі підприємства  
    Кількість підприємств, одиниць 17332 18762 18582 18628 15586 17933 19233
    Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць 68 74 73 73 61 71 76
    Кількість найманих працівників, осіб 372407 350143 338741 324911 278155 291181 323247
    Витрати на персонал, млн грн 15304,8 15268,9 16049,8 18953,0 17899,3 25085,4 33916,0
    Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн 131984,6 131081,6 149707,9 183102,3 204777,8 262305,2 350762,5
  Малі підприємства  
    Кількість підприємств, одиниць 16368 17849 17718 17806 14749 17064 18239
    Кількість підприємств на 10 тис. населення, одиниць 64 70 70 70 58 68 72
    Кількість найманих працівників, осіб 104675 97481 93086 89937 89368 93413 93753
    Витрати на персонал, млн грн 2666,2 2658,5 2755,3 3403,4 3700,3 5813,9 7229,2
    Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн 25389,6 26017,7 31141,7 47259,9 55048,1 71756,3 89809,3

ПРИМІТКИ
 

Більше інформації >>


Фінансові результати підприємств до оподаткування

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Фінансовий результат (сальдо), тис. грн 2120738,9 2243709,0 2667763,6 -8822497,8 -7491268,3 1671427,6 4577551,5 8161647,3
  Підприємства, які одержали прибуток, у % до загальної кількості підприємств 61,8 62,7 64,8 66,0 74,5 73,7 72,1 73,7
  Підприємства, які одержали збиток, у % до загальної кількості підприємств 38,2 37,3 35,2 34,0 25,5 26,3 27,9 26,3
 

Більше інформації >>


Рентабельність операційної діяльності підприємств

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Львівська область  
  Рівень рентабельності (збитковості), % 4,7 4,6 5,5 1,8 3,2 5,7 5,6 4,1

© Головне управління статистики у Львівській області
ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – це ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.

ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ розраховується як відношення загальної чисельності вихованців дошкільних навчальних закладів до загальної чисельності дітей у віці 1–6 років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих у школах), помножене на 100.

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – це школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об'єднання), санаторні школи всіх ступенів, школи соціальної реабілітації, спеціальні школи (школи-інтернати) а також вечірні (змінні) школи. Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша школа) – повну загальну середню освіту.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – навчальні заклади для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії).

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ – це університети, академії, інститути, консерваторії, коледжі, технікуми, училища тощо.
Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:
I – технікуми, училища,
II – коледжі та інші прирівняні до них заклади,
III і IV – академії, університети, інститути, консерваторії.
Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади І рівня акредитації;
бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади ІІ–ІV рівнів акредитації;
спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади ІІІ і ІV рівнів акредитації.
Розподіл вищих навчальних закладів за рівнями акредитації з 2016/17 навчального року не передбачено відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII.
У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ ЛІКАРІВ враховано всіх лікарів з вищою медичною освітою на кінець року, які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, освіти, науково-дослідних інститутах, закладах, що здійснюють підготовку кадрів, в апараті управління закладами охорони здоров’я тощо. У цьому показнику враховуються як лікарі-стоматологи з вищою освітою, так і зубні лікарі (дантисти), що мають середню медичну освіту.

У КІЛЬКОСТІ СЕРЕДНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ враховуються усі особи з середньою медичною освітою (крім зубних лікарів (дантистів)), які зайняті у лікувальних, санаторно-курортних, санітарних закладах, закладах соціального захисту, дошкільних закладах, школах, будинках дитини тощо.

У ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДАХ обліковуються ліжка на кінець року, забезпечені необхідним устаткуванням і готові для прийому хворих, незалежно від того, зайняті вони хворими чи ні. У кількості лікарських закладів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ураховано всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські пункти охорони здоров’я тощо).

У КІЛЬКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ураховано всі медичні заклади, що ведуть амбулаторний прийом (поліклініки, амбулаторії, диспансери, поліклінічні відділення лікарняних закладів, лікарські пункти охорони здоров’я тощо).

КІЛЬКІСТЬ ПЕНСІОНЕРІВ - врахована загальна кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України та окремих міністерств (відомств).
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ згідно з концепцією робочої сили – це населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг. До складу економічно активного населення входять особи, які займалися економічною діяльністю або шукали роботу і готові приступити до неї, тобто класифікувалися як “зайняті” або “безробітні”, визначені за методологією Міжнародної організації праці (МОП). Кількість зазначених категорій та їх характеристики розраховуються на основі результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності (далі – обстеження ЕАН), що впроваджене у практику роботи органів державної статистики з 1995р. відповідно до рекомендацій МОП. Зазначене обстеження проводиться за місцем постійного проживання населення та охоплює осіб віком 15-70 років, щодо яких розраховують оцінки показників економічної активності, зайнятості та безробіття.

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ визначають як відношення (у відсотках) кількості економічно активного населення віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

ЗАЙНЯТИМИ (за матеріалами обстеження ЕАН) вважають осіб, які:
працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б одну годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально (самостійно), в окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; працювали безкоштовно на підприємстві, у власній справі, що належить будь-кому з членів домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, виробленої внаслідок цієї діяльності;
були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з певних причин.

РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ визначають як відношення (у відсотках) кількості зайнятого населення віком 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

БЕЗРОБІТНІ (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

СЕРЕДНЬООБЛІКОВА КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ охоплює осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством та отримують заробітну плату. У цій кількості не враховуються тимчасово відсутні працівники, за якими зберігається місце роботи (знаходяться у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством), сумісники, а також працюючі за цивільно-правовими договорами.
Цей показник обчислюється в середньому за період (місяць, рік):
– за звітний місяць – шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожний календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та ділення одержаної суми на відповідне число календарних днів звітного місяця;
– за рік – шляхом підсумовування середньооблікової кількості найманих працівників за всі місяці роботи, що минули у звітному році, та діленням одержаної суми на кількість місяців (тобто на 12).

ДО ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ в рамках обстеження ЕАН до 2012р. віднесені жінки у віці 15–54 років та чоловіки віком 15–59 років. Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» до населення працездатного віку, починаючи з 2012р. включено жінок віком 55 років, з 2013р. – жінок у віці 56 років, з 2014р. – жінок у віці 57 років, а з 2015р. – жінок у віці 58 років.

ЕКОНОМІЧНО НЕАКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ (поза робочою силою) – особи, які не можуть бути класифіковані як “зайняті” або “безробітні”. До складу цієї категорії населення включають незайнятих осіб, які належать до таких соціальних груп: пенсіонери; студенти (учні) денної форми навчання; особи, які виконують домашні (сімейні) обов’язки; особи працездатного віку, які зневірились знайти роботу; особи, які вважають, що немає підходящої роботи та не знають де і як її знайти; інші особи, які не мали необхідності у працевлаштуванні, а також ті, діяльність яких не відноситься до економічної (виконання неоплачуваної чи добровільної роботи тощо).

РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕАКТИВНОСТІ визначають як відношення (у відсотках) кількості економічно неактивного населення у віці 15–70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної соціально-демографічної групи.

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА – нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
До номінальної заробітної плати не відносяться: грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, а також сума єдиного внеску, яка сплачується роботодавцем на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Розраховується шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за звітний місяць (період) на середньооблікову кількість штатних працівників та на кількість місяців у періоді.

ІНДЕКС РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – характеризує зміну купівельної спроможності номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним під впливом зміни цін на споживчі товари та послуги і ставок податку на доходи фізичних осіб та обов’язкових відрахувань. Визначається діленням індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору, утриманих із заробітної плати працівника) на індекс споживчих цін за той же період.
ПОТОЧНІ РОЗРАХУНКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА 1 СІЧНЯ базуються на даних останнього перепису населення (Всеукраїнського перепису населення 2001 року), до яких щорічно додаються кількість народжених і прибулих і віднімаються кількість померлих і вибулих.

ДО НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ відноситься населення, яке знаходиться на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово проживаючих, якщо їх проживання не перевищує 12 місяців.

ДО ПОСТІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ належить населення, яке постійно проживає на момент перепису на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не перевищувала 12 місяців.

МІСЬКЕ І СІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ. До міського населення відносяться особи, які проживають в міських поселеннях, до сільського – які проживають у сільській місцевості. До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного значення (нині в законодавчих актах вживається поняття міста зі спеціальним статусом, що визначається законами України, республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, районного значення) і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості. (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня 1981 року, №1654-Х "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою", Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981р., №12, ст.179).

СЕРЕДНІЙ ВІК НАСЕЛЕННЯ розраховується як середня арифметична зважена через ділення загального числа людино-років (сума добутків значень віку, збільшеного на 0,5, на кількість населення у цьому віці) на загальну кількість постійного населення.

ВІДОМОСТІ ПРО НАРОДЖЕННЯ, СМЕРТІ, ШЛЮБИ ТА РОЗЛУЧЕННЯ узагальнюються на підставі щорічної статистичної обробки даних других примірників актів цивільного стану. В чисельність народжених включаються тільки народжені живими.

ПОТОЧНИЙ ОБЛІК ШЛЮБІВ І РОЗЛУЧЕНЬ враховує тільки укладання і припинення шлюбів, які оформлені юридично, і не включає випадки припинення шлюбів, якщо розлучення не були оформлені, а також припинення незареєстрованих шлюбів.

ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ (СКОРОЧЕННЯ) НАСЕЛЕННЯ – різниця між кількістю народжених живими і кількістю померлих.

МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ - територіальні переміщення населення, пов`язані зі зміною місця проживання.

ВСІ ПОТОКИ (ЗАГАЛЬНЬНА МІГРАЦІЯ) за своїми складовими поділяються на внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну міграцію.

ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНА МІГРАЦІЯ - міграція населення, яка відбувається у межах одного регіону (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, Севастополь (міськрада)).

МІЖРЕГІОНАЛЬНА МІГРАЦІЯ - міграція населення з одного регіону в інший в межах України.

МІЖДЕРЖАВНА МІГРАЦІЯ - міграція населення за межі України або прибуття до України з інших країн.

МІГРАЦІЙНИЙ ПРИРІСТ (СКОРОЧЕННЯ) НАСЕЛЕННЯ - різниця між кількістю прибулих на дану територію та кількістю вибулих за її межі.
ЗЛОЧИНОМ визнається передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад України, його політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно-небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.

КІЛЬКІСТЬ ВИЯВЛЕНИХ ЗЛОЧИНІВ – виявлені та офіційно зареєстровані суспільно небезпечні діяння, які передбачені Кримінальним кодексом.

ТЯЖКИМИ ЗЛОЧИНАМИ визнаються умисні діяння, що являють підвищену суспільну небезпеку.

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА — громада (спільнота), група людей, які сповідують чи практикують однакову релігію.

КОНФЕСІЯ - особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об`єднання віруючих, послідовників цього релігійного віросповідання. Термін конфесія часто вживається для опису різних християнських церков, наприклад, Православ`я, Католицизму і багатьох варіантів Протестантизму.

Загальноприйняті скорочення:
УГКЦ - Українська греко-католицька церква
УАПЦ - Українська автокефальна православна церква
УПЦ КП - Українська православна церква Київського патріархату
УПЦ - Українська православна церква
РКЦ - Римо-католицька церква
ЖИТЛОВИЙ ФОНД - це сукупність житлових приміщень у житлових будинках, гуртожитках та нежитлових будівлях.

ДО ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки.

ДО ГУРТОЖИТКІВ належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних та ін.

ДО НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать: готелі, ресторани, кафе та подібні будівлі; офісні та торговельні будівлі; будівлі транспорту та засобів зв’язку; промислові будівлі та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної діяльності, в’язниці, армійські казарми та ін.).

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ складається з площі житлових кімнат, підсобних приміщень (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках) і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас – 0,3; лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0.

РІВЕНЬ ОБЛАДНАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ визначає комфортність житла, що характеризується наявністю у житлі водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, опалення, газопостачання.
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури. Закладами культури вважаються театри, філармонії, організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, видавництва, музеї, бібліотеки, клубні заклади тощо.

КЛУБНИЙ ЗАКЛАД – це палац, будинок культури, клуб, народний дім, молодіжний центр, культурно-дозвіллєвий комплекс, центр дитячої творчості, будинок мистецтв, будинок фольклору, будинок народної творчості інший клубний заклад, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

БІБЛІОТЕКА - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів та книг, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД - упорядковане зібрання документів, книг, періодичних видань тощо, які зберігається в бібліотеці. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня та навчальна література, спеціальні види літератури й інші видання.

СПОРТИВНІ СПОРУДИ – це спеціальні споруди для занять фізичними вправами. Спортивними спорудами можуть бути як окремі будівлі, так і комплекси споруд, призначені для оздоровчих і учбово-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту. До спортивних споруд належать, зокрема, спортивні майданчики та стадіони, плавальні басейни, ковзанки, стрілецькі тири, спортивні зали та ін.

ТУРИЗМ — тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

ТУРИСТ - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

КОЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - засоби розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, у яких число місць повинно перевищувати певний мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім`я, а всі місця підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін.

ГОТЕЛІ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - колективні засоби розміщування, що складаються більше ніж з шести номерів; мають єдине керівництво; надають готельні послуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до переліку надаваних послуг та наявного устаткування і не входять до категорії спеціалізованих закладів. До готелів та аналогічних засобів розміщування відносяться готелі, мотелі, хостели, кемпінги, гуртожитки для приїжджих, туристські бази, гірські притулки, студентські літні табори тощо.

МІСТКІСТЬ ГОТЕЛЮ визначається числом постійних спальних місць.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ характеризуються виконанням таких функцій, як лікувальна, оздоровча, спортивна, транспортна тощо. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ - засоби розміщування, що можуть бути безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум готельних послуг (крім щоденного заправляння ліжок), не обов`язково мають номери, а можуть мати одиниці житлового типу або колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще яку-небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну допомогу тощо). До спеціалізованих засобів розміщування відносяться санаторії, дитячі санаторії, пансіонати з лікуванням, дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, санаторії-профілакторії, бальнеологічні лікарні, грязелікарні, бальнеогрязелікарні, будинки, пансіонати та бази відпочинку, оздоровчі заклади 1-2 денного перебування.

ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ - спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей, які працювали влітку відповідного року і надавали дітям послуги з оздоровлення та відпочинку. До дитячих закладів оздоровлення належать позаміські заклади оздоровлення, санаторного типу та дитячі центри. До дитячих закладів відпочинку належать заклади праці й відпочинку, табори з денним перебуванням, позаміські заклади відпочинку та наметові містечка.

САНАТОРІЇ ТА ПАНСІОНАТИ З ЛІКУВАННЯМ - лікувально-профілактичні заклади, що обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування, головним чином, на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі вони спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них враховуються ліжка, забезпечені необхідним обладнанням, у місяць максимального розгортання.

БУДИНКИ, ПАНСІОНАТИ, БАЗИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ ВІДПОЧИНКУ - заклади, що призначені для відпочинку населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону (сезонні). Місця враховуються у місяць максимального розгортання.
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів. Обліковуються за підприємствами-юридичними особами за територією місцезнаходження (юридичною адресою).

ДО ІНВЕСТИЦІЙ У МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та інші необоротні матеріальні активи, які були придбані або створені для власного використання, уключаючи витрати на капітальний ремонт, поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.

ДО ІНВЕСТИЦІЙ У НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ належать інвестиції у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.

ПРЯМА ІНВЕСТИЦІЯ – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці - резидента однієї країни здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках операцій між підприємством прямого інвестування та прямим інвестором. Прямі інвестиції передбачають пряму участь інвестора у виборі об`єктів інвестування і вкладення капіталу.

НЕПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками).

ІНДЕКС КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ розраховується відповідно до Методики, затвердженої наказом Держкомстату від 25.12.2009 № 494.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ – земельні ділянки, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції. До їхнього складу входять рілля (включаючи чисті пари), перелоги, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища.

РІЛЛЯ – земельні ділянки, які систематично обробляють та використовують під посіви сільськогосподарських культур, уключаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари, площі парників та теплиць. До площі ріллі не належать сіножаті та пасовища, які розорано з метою їх докорінного поліпшення та які використовують постійно під трав`яними кормовими культурами для сінокосіння та випасу худоби, а також міжряддя садів, які використовують під посіви.

СІНОЖАТІ - сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для сінокосіння.

ПАСОВИЩА – сільськогосподарські угіддя, які систематично використовують для випасання худоби.

БАГАТОРІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ НАСАДЖЕННЯ - це сільськогосподарське угіддя, що використовується під штучно створені древесні, кущові або трав`янисті багаторічні насадження, призначені для отримання врожаю плодово-ягідної, технічної та лікарської продукції, а також для декоративного оформлення територій. До багаторічних сільськогосподарських насаджень відносяться: сад, виноградник, ягідник, плодовий розплідник, плантації та ін.

ПЛОЩА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ – площа відокремлених садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, а також площа під деревами і кущами, які ростуть окремо, незалежно від віку насаджень.

ПЛОЩА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ У ПЛОДОНОСНОМУ ВІЦІ – площа садів, ягідників, виноградників та інших багаторічних насаджень, які досягли плодоносного віку.

ПРОДУКЦІЮ СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА представляє продукцiя рослинництва та продукцiя тваринництва.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - вартісне вираження продукції рослинництва та тваринництва, виробленої впродовж певного періоду часу. Включає в себе поряд з товарною продукцією, призначеною для реалізації, продукти сільськогосподарського походження, спожиті у процесі виробництва, а саме насіння і корми, а також роботи, пов'язані з вирощуванням урожаю майбутнього року. До складу продукції сільського господарства не включається вирощування лісових насаджень, продукція рибальства, рибництва, промислова продукція (навіть якщо вона виготовлена сільськогосподарськими підприємствами, наприклад, масло тваринне, олія, сири, консерви тощо) та продукція забою худоби (м`ясо, шкури).

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА - вартість сирих продуктів, одержаних від урожаю поточного року, вартість вирощування молодих багаторічних насаджень, зміна вартості незавершеного виробництва в рослинництві у звітному році.

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА - вартість вирощування худоби та птиці, вартість сирих продуктів, одержаних у результаті вирощування і господарського використання сільськогосподарських тварин (молока, вовни, яєць, меду і т.д.).

ІНДЕКС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ відображає відносний рівень змін загальних фізичних обсягів сільськогосподарської продукції, вироблених за певні періоди часу, які обрані для порівняння. Для його обчислення обрана формула Ласпейреса.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО – суб`єкт господарювання, який має право юридичної особи, або відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює систематичну виробничу діяльність у галузі сільського господарства. До складу сільськогосподарських підприємств включають також фермерські господарства.

ПОСІВНА ПЛОЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР – частина ріллі або інших розораних угідь, яка фактично зайнята посівами під урожай поточного року. У посівній площі сільськогосподарських культур враховані площі під озимими культурами, які були посіяні восени попереднього року та збереглися до закінчення весняної сівби; ярими культурами на самостійній площі, включаючи пересів загиблих озимих площ і загиблі площі ярих культур, які не були пересіяні; безпокривними багаторічними травами посіву минулих та поточного років, включаючи посів восени попереднього року; у міжряддях садів.

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ ЗБІР) ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР - загальний розмір продукції однорічних і дворічних культур, зібраної з основних, повторних, міжрядних посівів. Виробництво зернових і зернобобових культур, насіння соняшнику в період збирання врожаю наведено в початково-оприбуткованій вазі (вага сільськогосподарських культур після збирання), за рік у цілому – у вазі після доробки (початково-оприбуткована вага сільськогосподарських культур за вийнятком невикористаних відходів (втрат післязбиральної обробки: очистка від часток бур`янів та соломи, лушпайок та інших домішок) та втрат при сушінні (доведення зерна до базисних кондицій)).

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ ЗБІР) ПЛОДОЯГІДНИХ КУЛЬТУР, ВИНОГРАДУ – загальний розмір продукції, яка зібрана з багаторічних насаджень, незалежно від їх віку, у натуральному вираженні.

УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР – середній розмір певної продукції рослинництва, отриманої з одиниці фактично зібраної площі, який обчислено як співвідношення валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів та фактично зібраної площі цієї культури.

КУЛЬТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ – зернові, технічні (олійні, ефіроолійні, прядивні, лікарські тощо), картопля, овочеві, кормові, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, які використовують у сільськогосподарському виробництві.

КУЛЬТУРИ ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ – сільськогосподарські культури, основною продукцією яких є зерно. За видом одержуваної продукції та її призначенням виділяють підгрупу продовольчих культур, у складі якої розрізняють хлібні (пшениця, жито) і круп`яні (гречка, просо, рис), і підгрупу фуражних, до якої включають ячмінь, овес, кукурудзу на зерно, а також зернобобові культури. Розміри посівів таких культур, як пшениця, жито і ячмінь, залежно від біологічних особливостей, зумовлених часом сівби, обліковують як посіви озимих культур, що висівають восени та збирають у наступному році, і посіви ярих культур, що висівають навесні та збирають у тому самому році.

КУЛЬТУРИ КОРМОВІ – сільськогосподарські культури, продукція яких використовується на годівлю сільськогосподарським тваринам, у складі яких обліковують такі підгрупи: кормові коренеплоди (кормовий буряк, бруква, турнепс тощо); силосні культури (окрім кукурудзи) – соняшник, боби тощо; кормові баштанні культури (гарбуз); однорічні трави (вика, сорго тощо); багаторічні трави (конюшина, люцерна, тимофіївка тощо).

КУЛЬТУРИ ТЕХНІЧНІ – сільськогосподарські культури, продукція яких здебільшого призначена для промислової переробки. Серед них за видом продукції, яку одержують, та характером її використання виділяють такі підгрупи: прядивні (бавовник, льон-довгунець, коноплі південні); прянощі та спеціальні технічні культури (цукровий буряк фабричний, тютюн, махорка, хміль тощо); олійні (соняшник, льон-кудряш, соя, гірчиця, рапс тощо); ефіроолійні (кмин, м`ята, коріандр тощо); лікарські (беладона тощо) та інші рослини, які використовують переважно у парфумерії, фармацевтиці або в якості інсектицидів, фунгіцидів тощо; енергетичні рослини.

КАРТОПЛЯ ТА КУЛЬТУРИ ОВОЧЕ-БАШТАННІ – картопля рання і пізня; овочі всіх видів (відкритого та закритого ґрунту), продовольчі баштанні (кавуни, дині), призначені як для продовольчих цілей, так і для промислової переробки.

КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН - показник, що характеризує наявність сільськогосподарських тварин певного виду (загальну або за статевовіковими групами) станом на звітну дату.

ВИРОБНИЦТВО (ВАЛОВИЙ НАДІЙ) МОЛОКА – загальний обсяг фактично надоєного молока від корів, буйволиць, овець, кіз і кобил, інших маток сільськогосподарських тварин.

ВИРОБНИЦТВО М`ЯСА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН – загальна забійна маса (м`ясо, жир-сирець, харчові субпродукти) сільськогосподарських тварин, яка отримана як при реалізації на забій (товарний забій), так і при внутрішньогосподарському забої тварин на м`ясо, незалежно від того, де був проведений забій: безпосередньо на підприємстві.

ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ – загальна кількість яєць, які отримані від усіх видів свійської птиці, уключаючи втрачені через бій, псування тощо, а також витрачені для виведення молодняку (інкубація) квочками або в інкубаторі.
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД - загальна площа земель, що входять в адміністративно-територіальну одиницю. При аналізі земельного фонду розглядаються різні види угідь у складі загальної земельної площі.

ЗЕМЕЛЬНІ УГІДДЯ - це земельні ділянки, що систематично використовуються для певних господарських цілей та відрізняються за природно-історичними ознаками. Головною ознакою, що покладена в основу розділення окремих видів угідь є характер використання землі.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ - земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

ЗЕМЛІ ЛІСОВОГО ФОНДУ - це землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства. До земель цієї категорії не належать землі, зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ – це землі, що зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, що не зайняті лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок і навколо водойм, крім земель зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, а також землі, відведені під смуги відведення; береговими смугами водних шляхів.

ЗАБУДОВАНІ ЗЕМЛІ – це землі, що зайняті об'єктами промисловості, забудовані житловими будинками, дорогами, шахтами, відкритими розробками та будь-якими іншими спорудами, створеними для здійснення різних видів людської діяльності, включаючи території для їх обслуговування.

ВІДКРИТІ ЗЕМЛІ ЗАБОЛОЧЕНІ. До відкритих заболочених земель належать не вкриті лісом земельні угіддя з надмірно зволоженим верхнім шаром земель, який утворився внаслідок систематичного накопичення у ґрунті стоячої води, через атмосферні опади або підйом рівня ґрунтових вод. Але болота можуть утворюватись також в результаті необережної і незваженої діяльності людини. Ознакою заболоченості є факт постійного або тимчасового затоплення земель водою, внаслідок цього утворюється специфічна болотяна речовина - вологий субстракт, який складається, переважним чином, з болотяних мохів, продуктів їх розпаду та іншої рослинності.

ВІДКРИТІ ЗЕМЛІ БЕЗ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ АБО З НЕЗНАЧНИМ РОСЛИННИМ ПОКРИВОМ. Групу відкритих земель без рослинного покрову або з незначним рослинним покровом складають чотири види угідь, в тому числі земельні території, зайняті: 1) кам'янистими місцями - відкритими територіями, поверхня яких представлена голими скелями, зсувами, галькою, щебенем, тощо; 2) пісками, відкритими землями без рослинного покрову, в ґрунтах яких, за механічним складом, фракція піску перевищує 90%; 3) ярами - рельєфними утвореннями видовженої лінійної форми, що виникли внаслідок ерозійних процесів, глибина яких не менше 1 м, а бокова поверхня не має ґрунтового покриття або воно незначне; 4) іншими відкритими територіями, до яких відносять, переважним чином, солончаки, мочарі тощо.

ВОДНИЙ ОБ'ЄКТ - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт.

ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ ОБ`ЄКТИ – це озера, водосховища, річки, канали.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ — послуга, яка передбачає відведення стічних вод з територій промислових, жилих будівель (квартири, приватного будинку) за допомогою інженерних санітарно-технічних приладів та каналізаційної мережі.

ЗВОРОТНІ ВОДИ - води, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

ОЧИЩЕНІ ВОДИ - оброблені стічні води з метою руйнування або видалення з них певних речовин.

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ - загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди забруднюючих речовин у результаті ерозії ґрунтів (пилових бур), лісових пожеж і т.і.

ВІДХОДИ - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості: токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність, або містять збудники інфекційних хвороб.

ОБРОБЛЕННЯ (ПЕРЕРОБЛЕННЯ) ВІДХОДІВ - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ - остаточне розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

СПАЛЕННЯ ВІДХОДІВ - регульований процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.

СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНІ МІСЦЯ ЧИ ОБ’ЄКТИ - ділянки, спеціально призначені для накопичення, постійного зберігання відходів, на використання яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами.
ДО ОБСЯГУ ВИРОБЛЕНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ) включається вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ включають загальні та спеціалізовані роботи з будівництва будівель та споруд (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010).

ІНДЕКС БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ запроваджений з 2013 року, розраховується відповідно до міжнародних стандартів у будівництві за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91). Базисний 2010 рік. Індекси за 2011-2012 роки по Україні перераховано відповідно до нової методології.

ІНДЕКС ОБСЯГУ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ визначається як відношення обсягів будівельних робіт, виконаних з початку звітного року до обсягів відповідного періоду попереднього року, перерахованих у порівнянні ціни з використанням індексу цін на будівельно-монтажні роботи.

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЖИТЛА визначається як сума загальної площі нових житлових будівель. До 2017 року включно (якщо не зазначено інше) визначається як сума загальної площі нових житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель.
Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.

ДО ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ належать будинки одноквартирні, будинки садибного типу, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.
РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВ (ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) визначається як обсяг продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу і мережу ресторанного господарства всіма діючими підприємствами, а також промисловими, транспортними та іншими неторговими підприємствами безпосередньо населенню через касу підприємства. Крім того, до роздрібного товарообороту включається продаж через торгову мережу установам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів для харчування обслуговуваних ними груп населення (у санаторіях, дитячих закладах, лікарнях та ін.).

ДО ОБ`ЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ включені об`єкти торгової мережі (крамниці, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції), які є на самостійному балансі, а також ті, що перебувають на балансі підприємств-юридичних осіб.
ЕКСПОРТ ТОВАРІВ – митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

ІМПОРТ ТОВАРІВ – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ – різниця між вартістю експорту і імпорту товарів.

ВАРТІСТЬ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ – вартість окремого виду послуги, наданої українським суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності іноземному суб’єкту господарської діяльності як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору.

ВАРТІСТЬ ІМПОРТУ ПОСЛУГ – вартість окремого виду послуги, наданої українському суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктом господарської діяльності як на території України, так і за її межами згідно з договорами (контрактами) або в усній формі договору.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ – різниця між фінансовими надходженнями (як оплата за надані послуги українськими резидентами) й витратами (як оплата за отримані українськими резидентами від нерезидентів послуги) за певний проміжок часу. Перевищення обсягу надходжень фінансів свідчить про позитивне сальдо, перевищення обсягу витрат – про негативне.
Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012.

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА - суб`єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

КІЛЬКІСТЬ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО ОПОДАТКУВАННЯ (ПРИБУТОК, ЗБИТОК) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

РІВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.

НАЯВНИЙ ДОХІД – це максимальний обсяг доходів, які можуть бути використані домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають заробітну плату, прибуток, змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти за виключенням сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно.

РЕАЛЬНИЙ НАЯВНИЙ ДОХІД – це наявний дохід, визначений за виключенням впливу цін.
ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У НАТУРАЛЬНОМУ ВИРАЖЕННІ показане по валовому випуску, включаючи продукцію, призначену для подальшої переробки в межах одного підприємства, та продукцію, вироблену для власних потреб підприємства. Інформація щодо виробництва продукції з 2011 року надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізована зі Статистичною класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (СРА), базується на Переліку промислової продукції для ЄС (PRODСOM) та враховує енергетичні види продукції.

ІНДЕКС ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ розраховується відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері за Методикою, затвердженою наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91). Розрахунок індексу базується на даних про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структурі валової доданої вартості за базисний рік.
З 2013 року розрахунок індексу здійснюється за видами діяльності в секціях "B", "C", "D" (крім групи 35.3) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010). За базисний прийнято 2010 рік.

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом). Дані щодо обсягів реалізації за видами промислової діяльності сформовано за однорідними продуктами.
Річні дані щодо обсягів реалізованої продукції за результатами структурного обстеження підприємств сформовано за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ), короткострокові (на підставі місячної звітності) – за вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН (ІСЦ) – показник, який характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Відображає зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.

РОЗРАХУНКИ ІСЦ проводяться на основі даних про ціни, одержаних шляхом реєстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств.

РЕЄСТРАЦІЯ ЦІН – метод збору інформації про ціни на товари (послуги), що включені до споживчого набору за вибірковою сукупністю підприємств торгівлі, сфери послуги, ринків і сезонних ярмарок з продажу продовольчих товарів.

СПОЖИВЧИЙ НАБІР ТОВАРІВ (ПОСЛУГ)-ПРЕДСТАВНИКІВ – репрезентативно відібраний перелік товарів та послуг, що найчастіше споживаються населенням. Визначається централізовано і є єдиним для всіх регіонів країни.

ТОВАР (ПОСЛУГА)-ПРЕДСТАВНИК – сукупність продуктів, які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням і мають однакові тенденції щодо зміни цін.