Головна
     З історії
     Тлумачення
     Традиції
     Іменини
     Перелік імен
     Найпопулярніші
     Найрідкісніші
     Близнята
     Багатодітність
     Імена у районах
     Інфографіка
     Цікава статистика
     Довідка
    На сайт ГУСуЛО


Тлумачення походження i значення іменТлумачення походження i значення іменПошук імені - напружена й хвилююча робота для батьків. Наш словник імен, який містить понад 2 тис. тлумачень чоловічих і жіночих імен, дозволить Вам познайомитися з іменами іншомовного походження та їх тлумаченням у різних культурах і мовах. Він допоможе батькам правильно підібрати ім’я новонародженому.

Ви можете скористатися пошуком за іменем. Або переглянути перелік усіх імен за їх походженням. Ім’я необхідно вводити повністю.

Введіть ім’я:

 Для хлопчика


Авило  - див. ВАВИЛО.    (грецьке).
Авксентій  - див. ОВКСЕНТІЙ.    (грецьке).
Автоном  - „автос” — сам і „номос” — закон (бук­вально: «самозаконник», самостійний).  Автономко, Автономонько, Автономочко.  (грецьке).
Агапій  - „агапао” — люблю.    (грецьке).
Агапіт  - „агапетос”   — улюблений,   улюбленець.    (грецьке).
Агапон  - див.  АГАФОН.    (грецьке).
Агафангел  - „агатос” — добрий і „ангелос” — вісник.  Фаня, Фанько.  (грецьке).
Агафодор  - благий дар.    (грецьке).
Агафон  - „агатос”  — добро, благо.  Агапон (Гапон)  (грецьке).
Агафоник  - „агатос” — добрий і „ніка” — перемога.    (грецьке).
Агафопод  - доброногий.    (грецьке).
Аглаїй  - блискучий.    (грецьке).
Адріян  - той, що несе перемогу.    (грецьке).
Аєтiй  - орел.    (грецьке).
Акакiй  - невинний, незлобивий.    (грецьке).
Алiпiй  - безпечальний.    (грецьке).
Алвiан  - багатий.    (грецьке).
Алфій  - від грецького імені Алфеос, що походить від назви головної річки Пелопоннесу — Алфей..  Алфей  (грецьке).
Амбросій  - див. Амвросій.    (грецьке).
Амвросій  - „амбросиос” — належний безсмертним, божественний.  Амврос, Амброс, Амрос, Амрось.  (грецьке).
Анастас  - „анастасис” — воскресіння.  Анастасик, Анастасьо, Стасько, Стасьо, Стасюньо, Стасик.  (грецьке).
Анастасій  - див. Анастас.    (грецьке).
Анатолій  - „анатол”  — схід.  Первісно — житель Анатолії (давня назва Малої Азії), розташо­ваної на схід від Греції.  Анатолько, Анатолик, Aнатольчик, Анатольцьо, Натолько, Натолик, Натольчик,   Натольцьо,   Натольо,  Толя,   Только, Толик, Тольчик, То  (грецьке).
Ангiй  - сосуд.    (грецьке).
Андрій  - „андреос”  — мужній, хоробрий.  Андрійко, Андрієнько, Андрієчко, Андрійчик, Андрієць, Андрійцьо, Андріяш, Андрунь, Андрусь, Андрусик, Андрусенько, Андрусечко, Андрух, Андрушко.  (грецьке).
Андроник  - „андрон” — чоловік і „ника” — перемога (буквально: переможець чолові­ків).  Андронкь, Андрононько, Андроночко, Андрончик.  (грецьке).
Анект  - терпимий.    (грецьке).
Аникита  - „аниктос”  — непереможний.    (грецьке).
Аникій  - див. ОНИКІЙ.    (грецьке).
Антип  - „анті” — замість і „пас” — увесь, усякий.  Антипко, Антпонько, Антипочко.  (грецьке).
Антін  - „антео” — вступаю в бій. З якогось інтернет-джерела: "Походить від імені Антоній, що в перекладі з древньогрецької означає «той, що стає до бою», «той, що змагається в силі». В Древньому Римі Антоній, Антоніус – родове ім'я знатної патриціанської сім'ї. Ще одна версія, не така поширена: ім'я Антон походить від грецького слова anthos, що означає «квітка»".  Антінко, Антонко, Антонечко, Антоньо, Антось, Антосько, Антосьо, Антошко, Антоша, Тосик, Тосько, Тосьо, Тонько, Тоньо, Тоньчик.  (грецьке).
Анфим  - квiтучий.    (грецьке).
Апелiй  - той, що вiдноситься до зiбрання.    (грецьке).
Аполлінарій  - в античній міфології Аполлон – бог сонця, мудрості, мистецтв (можливо, від apollymi – нищити; Apollon – бог Сонця, який палить, нищить); Apollonius – присвійний прикметник до Apollon (Аполлонів); латинське Apollinarius – який стосується Аполлона (Аполлонів).  Аполя, Поля.  (грецьке).
Аполлон  - див. Аполлінарій.    (грецьке).
Аполлоній  - див. Аполлінарій.    (грецьке).
Аполлос  - губитель.    (грецьке).
Апронiан  - непередбачений.    (грецьке).
Аристарх  - „аристос”  — найкращий і „архо” — керую, владарюю (буквально: найвищий начальник, головний серед найкращих).    (грецьке).
Аристид  - „аристос” — найкращий.    (грецьке).
Аристоклiй  - прекрасний, доброславний.    (грецьке).
Аркадій  - „аркас”  —житель Аркадії (області Стародавньої Греції, буквально: пастух).  Аркадь, Аркадик, Аркадичок, Адик, Адичок.  (грецьке).
Арсен  - „арсен” - мужній.  Арсенко, Арсенечко, Арсенчик, Арсенько, Арсеньо, Сенько, Сеня, Сень, Сеньо.  (грецьке).
Арсеній  - див. Арсен.    (грецьке).
Арсентій  - див. Арсен.    (грецьке).
Артем  - „артемес” — здо­ровий, неушкоджений.  Артемко,  Артемонько,  Артемочко,   Артемик,   Артемчик,   Артемцьо.  (грецьке).
Архип  - „архо” — керую, правлю і „хиппос” — кінь; вершник.  Архипко, Архипонько, Архипочко, Архипчик, Архипцьо.  (грецьке).
Астiй  - мiський.    (грецьке).
Атанас  - див. ПАНАС.    (грецьке).
Атанасій  - див. Панас.    (грецьке).
Афанасій  - див. Панас.    (грецьке).
Афіноген  - від „афіна” — Афіна (у грецькій міфології — спочатку богиня війни, родючості, згодом — богиня мудрості, покровителька наук) і „генос” — рід, нащадок.    (грецьке).
Афон  - „афтонос” — щедрий; багатий.    (грецьке).
Ахіллій  - від Ахілеус — ім'я героя Троянської війни.    (грецьке).
Бартоломій  - див. ВАРФОЛОМІЙ.    (грецьке).
Богдан  - калька з грецького імені Теодотос — даний богами.  Богданко,  Богданонько, Богданочко,    Богданчик,    Богданцьо,    Богданьо, Богдась, Богдасик, Бодьо, Данко, Дан.  (грецьке).
Вавило  - від грецького імені  Бабіла.  Вавилонько, Вавилочко  (грецьке).
Вакула  - „бакулос”  — пастух.  Вакулко, Вакулонько, Вакулочко, Вакулик.  (грецьке).
Варипсав  - той, що нелегко здається.    (грецьке).
Варлам  - від грецького імені Барлаам; можливо, від грузинського „багаван” — шановний (епітет Будди).    (грецьке).
Варфоломій  - „Бартолама-ис”— від арамського імені Бар-Талмай — син Толмая (з арамської бар — син і Талмай — ім'я); за іншим тлумаченням — „син борода­того”, „син зораного лану”, „син ріллі”.    (грецьке).
Василій  - „базілеус” — цар.  Василько, Василенько, Василечко, Василин, Василина, Васько, Василик, Васильчик, Васильцьо, Васильок, Василунь, Василуньо, Вася, Васьо, Васюньо, Васюта.  (грецьке).
Василь  - „базілеус” — цар.  Василько, Василенько, Василечко, Василин, Василина, Васько, Василик, Васильчик, Васильцьо, Васильок, Василунь, Василуньо, Вася, Васьо, Васюньо, Васюта.  (грецьке).
Віссаріон  - „бесса” — лісиста долина (букваль­но: лісовий).  Вісарик.  (грецьке).
Влас  - „блесос” — скривлений назовні, кривоногий.  Власик, Уласик.  (грецьке).
Власій  - див. Влас.    (грецьке).
Галактіон  - „гала” — молоко (буквально: молочний).    (грецьке).
Гапон  - див. АГАФОН.    (грецьке).
Гарасим  - „герсмиос” — поважний, шановний.  Гарасимко, Гарасимонько, Гарасимочко, Гарась, Гарасько, Гарасик, Герасимко, Герасимонько, Герасимочко, Герась, Герасько, Герасик, Гера.  (грецьке).
Гарік  - обдарований.    (грецьке).
Гелій  - „геліос” — сонце; застарілий варіант імені Єлій.    (грецьке).
Геннадій  - „геннадас”— благородний, шляхет­ний; родовитий.  Гена, Генка, Геник, Геня, Геньо.  (грецьке).
Георгій  - „георгос”— хлібороб, плугатар; від „ге” — земля і „ергон” — робота.  Горя; Жорж, Жора, Жорик; Гарик.  (грецьке).
Гераклій  - грецьке, від імені — Гера (в античній міфології — богиня шлюбу та подружньої любо­ві) і „клеос” — слава. В античній міфології Геракл — популяр­ний герой, якому приписують багато подвигів (буквальної той, хто здійснює подвиги за повелінням Гери).  Геракл  (грецьке).
Герасим  - див. ГАРАСИМ.    (грецьке).
Гликерій  - „глікерос” — солодкий.    (грецьке).
Гордій  - „Гордіас” — ім'я фрігійського царя, да­не за географічною назвою Гордій (столиця Фрі­гії). Церковне -  Гордій.  Гордійко, Гордієнько, Гордієнко.  (грецьке).
Григорій  - від грецького імені Gregorios, що утворилось від грецького слова gregoros. В перекладі з древньогрецької означає «той, що не спить», «той, що чувається». 7 лютого віруючі вшановують святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.  Григорко, Гриник, Гринь, Гринько, Гриньо, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Грунь, Грунько, Гриша, Гришко; Ригірко, Ригорко.  (грецьке).
Дарій  - „дареіос” — ім'я трьох царів стародав­ньої Персії VI—IV ст. до н. е.  Дарко, Дарчик, Дарусик.  (грецьке).
Дар'ян  - чоловіча форма імені дар'я.    (грецьке).
Демид  - від „діос” — божествен­ний і „медо” — піклуюся, опікую. Церковне: Діомид.  Демидко, Демидонько, Демидочко, Демидок.  (грецьке).
Дем'ян  - можливо від „дамазо” — приборкую, підкоряю.  Дем'янко, Дем'янонько, Дем'яночко, Демко, Демо, Демчик,  (грецьке).
Денис  - грецьке особове ім'я Діонісіос; від — Діоніс, у грецькій міфології — бог життєвих сил природи, вина і веселощів (буквально: присвячений Діонісові). Церковне. Діонисій.  Дениско, Денисонько, Денисочко, Дениска.  (грецьке).
Димитрiй  - див. Дмитро.    (грецьке).
Диодор  - Божий дар.    (грецьке).
Диомид  - порада Божа.    (грецьке).
Дмитро  - „Деметріос”— стосовний до Деметри, належний їй; у грецькій міфології Деметра — богиня родючості та хліборобства.  Дмитрик,     Дмитронько, Дмитрочко, Дмитрусь, Дмитруньо, Діма; Митько, Митя.  (грецьке).
Дорофій  - „дорон”— дар, дарунок і „феос” — бог (буквально: дар божий).  Дорофійко, Дорофієнько, Дорофієчко.  (грецьке).
Дорош  - див. Дорофій.    (грецьке).
Досифій  - „досіс” — дар, дарунок і „феос” — бог (буквально: дар божий).  Досифей  (грецьке).
Еразм  - „еразміоз” — чарівний, милий; коханий.    (грецьке).
Ераст  - „ерастес” — палко закоханий; шануваль­ник.    (грецьке).
Євген  - „евгенес” — благородний, шляхетний.  Євгенко, Євгенонько, Євгиночко, Євко, Євгенцьо, Євгеньо; Женя, Женько, Женька; Геня, Генко; Югин.  (грецьке).
Євгеній  - див. Євген.    (грецьке).
Євграф  - „єв”— добре і „графо” — пишу, зоб­ражую (буквально: добре написаний, добре зображений).  Граня.  (грецьке).
Євдоким  - „євдокимос” — славет­ний; шанований.  Євдокимонько. Євдокимочко, Євко.  (грецьке).
Євдоксій  - „євдоксос” — який зажив доброї сла­ви.  Євко.  (грецьке).
Євкарпiй  - доброплiдний.    (грецьке).
Євлампій  - „єв” — добре   і   „лампа” — світло.  Євко.  (грецьке).
Євлогій   - „євлогео” — добре   відзиваюся   про когось, хвалю (буквально: доброзичливець).  Євко.  (грецьке).
Євмен  - „євменс” — прихильний, ласкавий, доб­розичливий.  Євко.  (грецьке).
Євпсихiй  - благодушний.    (грецьке).
Євсевій  - див. ОВСІЙ.  Євсей  (грецьке).
Євстахій  - див. ОСТАП.  Євстафій  (грецьке).
Євстигній  - „єв”— добре,   добрий і „сігенес” — родич.  Геня; Євко.  (грецьке).
Євстрат  - „єв”— добре і „сртатіотес” — воїн (бук­вально: добрий воїн).  Євко.  (грецьке).
Євсхимон  - пригожий.    (грецьке).
Євтим  - див. ЮХИМ.    (грецьке).
Євтихiан  - щасливий.    (грецьке).
Євтихій  - „євтіх” — щас­ливий.  Євтух,   Явтух  (грецьке).
Євфіміан  - можливо, від „єуфемос”— добро­чесний, похвальний.    (грецьке).
Євфрасій   - „єв” — добре   і   „фразо” — говорю (буквально: красномовний).    (грецьке).
Єгор  - те саме, що ГЕОРГІЙ.  Єгорко, Єгоронько, Єгорочко; Горя; Жорж, Жора, Жорик.  (грецьке).
Єлій   - „геліос”- сонце  (буквально:  сонячний).    (грецьке).
Єлпидiй  - надiя.    (грецьке).
Єпіфан  - „єпіфанес” — відомий, знатний.    (грецьке).
Єрмiй  - вiсник.    (грецьке).
Єрмiй  - вісник.    (грецьке).
Єрмак  - див. ЄРМОЛАЙ.    (грецьке).
Єрмил   - грецьке ім'я — Гермес  і  „іл” — ліс.    (грецьке).
Єрмолай   - грецьке  ім'я  — Гермес і „лаос” — народ.  Ярмолай,   Єрмак  (грецьке).
Єронiм  - священнойменний.    (грецьке).
Єрофій  - „іерос”— священ­ний  і „феос”— бог  (буквально:  освячений богом).  Єрофей (Ярош)  (грецьке).
Єспер  - вечiр.    (грецьке).
Єфим  - див. ЮХИМ.    (грецьке).
Єфросин  - „євфросін” — радість, веселощі.    (грецьке).
Зеновій  - див. Зіновій.    (грецьке).
Зенон  - від Зеос.  Зевс. Зеньо, Зеник.  (грецьке).
Зіновій  - Зеос — Зевс і „біос”— життя (буквально: який живе, догоджаючи богові).  Зеньо, Зеник  (грецьке).
Зінь  - див. Зіновій.  Зеньо, Зеник  (грецьке).
Зосим  - „зоос” — живий, той, хто живе; „зосімос”— спроможний жити.    (грецьке).
Зот  - „зотікос” — життєдайний.  Зотик  (грецьке).
Ієронім  - „шєрос” — священний і „оніма” — ім'я.    (грецьке).
Ізот  - те саме, що ЗОТ.    (грецьке).
Іларій  - „хіларос”— веселий, радісний.    (грецьке).
Іларіон  - „іларія” — веселощі, радо­щі.  Ларко, Ларик.  (грецьке).
Іліан  - „іліос”— сонце; можливо, болгарське Илиан, Илиян.    (грецьке).
Іліодор  - „іліос” —сонце і „дорон” — дар, дарунок.    (грецьке).
Ілірик  - „ілірікос” — іллірієць, з Іллірії (країнии на заході від Македонії).    (грецьке).
Ілларіон  - вселощi, радощi.    (грецьке).
Іпатій  - „іпатос” — найвищий, щонай­вищий.  Іпат, Іпатко;  Патусь.  (грецьке).
Іполiт  - той, хто розпрягає коней.    (грецьке).
Іраклій  - те саме, що ГЕРАКЛІЙ.    (грецьке).
Іриней  - мирний.    (грецьке).
Іриній  - „ієренаос” — мирний. Ірен.    (грецьке).
Ісидор  - спокiйнiй.    (грецьке).
Калiмах  - чудовий борець.    (грецьке).
Калiопiй  - гарний спiвак.    (грецьке).
Каленик  - „каллос” — краса і „ніко” — перемога.  Калень, Калинка.  (грецьке).
Каліст  - „калістос” — найкращий, найвродливіший                                              .    (грецьке).
Калістрат   - „каллос” — краса і „стратос” — війсь­ко (буквально:  гарний воїн).    (грецьке).
Карпо  - „карпос” —плід.  Карпонько, Карпусь, Карпик.  (грецьке).
Картерiй  - терплячий, мужнiй.    (грецьке).
Киндей  - рухливий.    (грецьке).
Кипрiан  - з острова Кипру.    (грецьке).
Кир  - „кіріос”— пан, володар; „кірос”— влада, право, сила                                 .    (грецьке).
Кирик  - „кірікс”  — оповісник, го­нець, вісник.  Кир, Кирко, Кирусь.  (грецьке).
Кирило  - „кіріос” —пан, володар.  Кирилко, Кирилонько, Кирилочко, Кирилик, Кирилець, Кирильцьо, Кир, Кирко, Кирик, Кирусь.  (грецьке).
Киріак  - „киріакос” — панів, володарів.  Кир, Кирко, Кирик, Кирусь.  (грецьке).
Кіндрат  - грецьке особове ім'я Кондратос; від латинського „куадратос” — чотирикутний, квадратний; широкоплечий. Мож­ливо, те саме, що КОНРАД.  Кіндратко, Кіндратонько, Кіндратик, Кіндратичок, Кіндрась.  (грецьке).
Клеоник  - „клеос”  — слава  і  „нік” — перемога.    (грецьке).
Клим  - „клеменс”  — милосердний, поблажливий; можливо, від грецького „кліматінос”  — з виноградної лози.  Климко, Климонько, Климочко, Климусь, Климцьо, Климчик.  (грецьке).
Конон   - грецьке ім'я Конон;  походження не з'ясоване.  Конаш  (грецьке).
Косма  - свiт, порядок; прикраса, краса.    (грецьке).
Ксенофонт  - „ксенос” — чужоземець і „фонг” — голос.  Ксень; Сенько, Сеня, Сень, Сеньо.  (грецьке).
Кузьма   - „космос” — світ;   порядок,  переносне — прикраса, краса. Церковне  Косма, Косьма.  Кузь, Кузько, Кузема,  Куземка, Куземочка,  Кузьмичок,  Кузьмина.  (грецьке).
Купріян  - грецьке ім'я Купріанос—Кіпрос — острів Кіпр, „кіпріос” — кіпрський (бук­вально: житель Кіпру).  Купріянко, Купріянонько, Купріяночко, Купріянчик.  (грецьке).
Ларіон   - див.   ІЛАРІОН.    (грецьке).
Лахтіон  - див.  ГАЛАКТІОН.    (грецьке).
Лев  - „леон” — лев.  Левонько,   Левочко, Левусь, Левцьо, Левчик, Льоня.  (грецьке).
Левко  - див.  ЛЕОНТІЙ.    (грецьке).
Леон    - „леон”,   латинське „лео” — лев.  Льонько,   Льоньо,   Льоня.  (грецьке).
Леонід  - грецьке особове ім'я Леонідас; від „леон” — лев і „ідеа” — зовнішність (буквально: подібний до лева).  Леонідонько, Леонідочко, Леонідик, Льоня, Льонько, Льоньо, Льонцьо, Льончик.  (грецьке).
Леонтiй  - левиний, лев'ячий.    (грецьке).
Лесь  - див.  ОЛЕКСАНДР.    (грецьке).
Лимнiй  - озерний.    (грецьке).
Маврикій  - „маурос” — мавр; від „мауро” — затемнюю, позбавляю блиску.  Мавр  (грецьке).
Макар  - „макаріос” — щасливий; блаженний.  Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо.  (грецьке).
Македон  - „македон”— македонець.  Маке­донко.  (грецьке).
Макровiй  - той, що живе довго.    (грецьке).
Маммiй  - мамин, бабусiн.    (грецьке).
Марко  - грецьке особове ім'я Маркос; мож­ливо, походить від латинського „маркус” — молоток або   від „марсео” — бути в'ялим, млявим. Дехто вважає, що воно означає „наро­джений у марті (березні)”.  Марочко, Маркусь, Марчик.  (грецьке).
Мелетій  - „мелет” — турбота (буквально: турботливий).  Мелета, Мелишко, Мелеша,  (грецьке).
Мелитон  - медовий.    (грецьке).
Мемнон  - пам'ятливий.    (грецьке).
Менандр  - крiпкий муж.    (грецьке).
Меней  - можливо, від „менос” сила, міць.    (грецьке).
Мефодій  - грецьке особове ім'я, від „мефодіо” — простежую, вивчаю, розслідую (буквально методичний, цілеспрямований).  Методій  (грецьке).
Микита  - „нікао” — перемагаю.  Микитко, Микитонько, Микиточко, Микитка.  (грецьке).
Микодим  - див.  НИКОДИМ.    (грецьке).
Микола  - грецьке особове ім'я Ніколас; від „нік” — перемога і „лаос” — народ (буквально: переможець народів).  Миколка, Миколонько, Миколочко, Миколя, Микольцьо, Миколайко, Миколайчик;   Николко,   Николонько,    Николочко, Николик, Никольцьо, Николуньо,  Николай  (грецьке).
Милій    - можливо,   від  Мііуаі — мілії  (давнє плем'я, що населяло Лікію — країну на півд.-зах. узбережжі Малої Азії) або від melea — яблуня.    (грецьке).
Мина  - men — місяць  (буквально:  місячний).  Минко  (грецьке).
Миром  - myron (дієприкм. від дієслова туго — плачу) — який плаче; за іншим тлумаченням — від myron — миро — запашна олія, яку використовують у християнських церковних обрядах (буквально: той, хто пахне миром).  МИРОНКО, МИРОНЦЬО, МИРОНЬО, МИРОНЧИК, МИРКО,  (грецьке).
Митрофан  - „метер” — мати (мате­рі) і „фано” — показую, виявляю (буквально: подібний до ма­тері).    (грецьке).
Мокій  - можливо, від „мокос” — насмішник.    (грецьке).
Нарцис  - „наркіссос” — назва квітки. Можливо, від „нарк” — заціпеніння. В античній міфології — прекрасний юнак, який, замилувавшись своєю красою, пе­ретворився в квітку.    (грецьке).
Настас  - див. АНАСТАС.    (грецьке).
Нафанаїл  - див. Варфоломей.    (грецьке).
Неон  - новий.    (грецьке).
Неофiт  - новонасаджений, новонавернений, ново посвячений.    (грецьке).
Нестор  - особове ім'я Нестор; витлу­мачується звичайно як „той, що повернувся на батьківщину” або „людина, що згадує”. Ім'я одного з героїв „Іліади”.  Нестірко, Несторко, Несторцьо.  (грецьке).
Никандр  - “нік” — перемога і „анер” — чоловік (буквально: чоловік-переможєць).    (грецьке).
Никанор  - „нік” — перемога і „орао” — бачу.    (грецьке).
Никифор  - „нікіфорос” — перемож­ний; переможець.  Ничипірко, Ничипорко; Чіпка.  (грецьке).
Никодим  - „нік” — перемога і „демос” — народ (буквально: переможець народів).   Никодимко, Микодимко.  (грецьке).
Никола  - див. МИКОЛА.    (грецьке).
Никон  - грецьке особове ім'я Нікон; від „нікао” — перемагаю.  Никонко.  (грецьке).
Нил  - від назви річки Ніл.    (грецьке).
Нифонт  - „нефон” — тверезий, розсудливий.    (грецьке).
Ничипір  - див. НИКИФОР.    (грецьке).
Овксентій  - „авксано” — росту, збільшуюся, примноження.  Авксентій, Оксентій, Овксент, Оксент (Овксен, Оксен). Оксенко, Оксеночко, Оксенцьо, Оксеньо, Оксаша; Ксень.  (грецьке).
Овсій  - „євсебес” — благо­честивий.  Овсійко, Овсієнько, Овсієчко; Сева.  (грецьке).
Оксентій  - див. ОВКСЕНТІЙ.  Оксент,  Оксен  (грецьке).
Олекса  - див. ОЛЕКСІЙ.    (грецьке).
Олександр  - походить від грецького імені ?????????? (Алєксандрос), що в перекладі з грецької означає "захисник" від грецьких слів ????? (alexo) "захищати, обороняти" та слова ???? (aner) "людина" (у родовому відмінку ?????? (andros)). Це ім'я стало поширене в усьому світі завдяки великому завойовнику Олександру Македонському.  Олесько, Олесик, Олелько, Лесько, Лесик, Лесюта, Лель; Саня, Caнько, Сашко, Саша, Сашуля, Сашуня; Шура, Шурко; Алик.  (грецьке).
Олексій  - „алексо” — захищаю (бук­вально: захисник).  Олексійко, Олексієнько, Олексієчко, Олексик, Олексьо, Олешко; Лексійко, Лексієчко, Льоня; Альоша, Алик.  (грецьке).
Олесь  - див. ОЛЕКСАНДР.    (грецьке).
Олефір  - „елеферос” — вільний.    (грецьке).
Олімп  - Олімпос — Олімп — гора, яку стародавні греки вважали місцеперебуван­ням богів.  Олімпій; Олімпіан  (грецьке).
Оникій  - „нік” — перемога.  Аникій  (грецьке).
Онисим  - „анісіс” — виконання, за­вершення.  Онисечко, Онишко.  (грецьке).
Онисифор  - „онесіфорос”— який приносить ко­ристь, корисний.    (грецьке).
Онисій  - „онесіс” — користь; „онесіфорос” — корисний.    (грецьке).
Онисько  - див. ОНИСИМ.    (грецьке).
Онуфрій  - грецьке ім'я Онуфріос; можливо, від „онос” — віслюк і „феро”— маю.  Онопрійко, Онуфрійко, Онойко, Оношко, Онушко.  (грецьке).
Опанас  - див. ПАНАС.    (грецьке).
Орест  - грецьке особове  ім'я Орестес;  від „орос” — гора (буквально: гірський; горянин, горець).   Орестик, Орисько, Орисьо, Орисик, Орко, Орчик, Орцьо.  (грецьке).
Орефа  - „арат” — доблесть, доброчесність.  Орефій, Арефа, Арефій  (грецьке).
Орлам  - див.  ВАРЛАМ.    (грецьке).
Орфей  - Орфеус — ім'я легендарного співця.    (грецьке).
Остап  - „євтіхес” - щасливий.  Остапко, Остапик, Остапчик, Остапцьо; Стасько, Стасьо, Стасюньо, Стасик, Сташко.  (грецьке).
Острихiй  - тверде дерево; остринкс, бук.    (грецьке).
Паїсій  - можливо, від „паіс” — дитина.    (грецьке).
Пактовiй  - зберiгаючий життя.    (грецьке).
Палладій  - палладій — зобра­ження Афіни Паллади, яке, за переказами, упало з неба як знак її недоторканності й непереможності (буквально: який стосується богині мудрості Афіни Паллади).   Паладько.  (грецьке).
Памво  - можливо, від „памфонос” — бага­тоголосий.    (грецьке).
Памфалон  - з усiх родiв.    (грецьке).
Панас  - „атанасіа” — без­смертя.  Панаско, Панасонько, Панасочко, Панасьо, Панасик; Опанаско, Опанасонько, Опанасочко, Опанасьо, Опанасик; Танасієнько, Танасієчко, Танаско, Танасьо, Танасик; Фаня.  (грецьке).
Панкратій  - „панкратес” — всемо­гутній, всевладний.  Панкратко, Панкратонько,  (грецьке).
Пантелеймон  - „пан”— все і „елемн” — милос­тивий, ласкавий, жалісливий. Можливо, від „пантелеа”— дос­коналість, вищий ступінь.    (грецьке).
Панфіл  - грецьке особове ім'я, від „памфілос”— якого всі люблять, усім дорогий; улюб­ленець.    (грецьке).
Панхарiй  - всiм милий.    (грецьке).
Панько  - див.  ПАНТЕЛЕЙМОН.    (грецьке).
Парамон  - „парамонос” — міцний;    надійний, вірний.    (грецьке).
Паригорiй  - переконуючий, втiшаючий.    (грецьке).
Пармен  - „парамено” — залишаюся;  стійко тримаюся.    (грецьке).
Парфентій  - „партенос” — незайманий, непороч­ний.  Парфинко, Пархімко.  (грецьке).
Патрокл  - отча слава.    (грецьке).
Пахом   - „пахіс” — товстий   і  „омос”— плече; широкоплечий..  Пахомко;  Паша.  (грецьке).
Петро  - „петра” — скеля; камінь.  Петрусь, Петрусю, Петрусик, Петрусичок, Петрунь, Петруньо, Петрунчик, Петрик, Петричок, Петько, Петя.  (грецьке).
Пилип  - грецьке особове ім'я Філіпос; від „філіпос” — який любить коней.  Пилипко, Пилипонько, Пилипчик, Пилипцьо, Пилипок, Пилипець.  (грецьке).
Пимон  - „пімен” — пастух; пас­тир, керівник, наставник.    (грецьке).
Платон  - можливо, від „платіс” — широкоплечий, плечистий; огрядний.  Платонко, Платонько, Платончик, Платоша.  (грецьке).
Полієвкт  - грецьке особове ім'я,  від „поліектос” — сподіваний, довгоочікуваний, жаданий.    (грецьке).
Полікарп  - „полікарпос” — рясноплідний, пло­дючий, родючий.    (грецьке).
Понтiй  - вiд Понту, морський.    (грецьке).
Порфирій    - „порфіреос” — пурпуро­вий, багряний, темно-червоний.  Порфирко, Порфиронько,  Порфирочко,  Порфирик.  (грецьке).
Потап  - можливо, від  „потапос”— „звідки?”, „з якої країни?”, що зустрічаються у „Новому за­віті”.  Потапко, Потапонько, Потапочко, Потапчик.  (грецьке).
Прокіп  - можливо  від „прокопос” — вихоплений  із піхов, оголений,  який схопив меч за рукоятку, за іншим тлумаченням — який досяг великих ус­піхів.  Прокіпко, Прокопко, Прокіпчик, Прокопчик, Прокопик, Прокопець, Проць, Процько, Процик, Пронь, Проня, Прон  (грецьке).
Прокопiй  - випереджуючий, встигаючий.    (грецьке).
Протасій  - можливо від „протассо” — ставлю попереду,  висовую  наперед.    (грецьке).
Прохор  - „прохорео” — танцюю попереду (бук­вально: заспівувач).  Прохорко, ПРошка.  (грецьке).
Птоломей  - грецьке особове ім'я, від „пролемео” — воюю.    (грецьке).
Радивон  - див. РОДІОН.    (грецьке).
Римма  - кидати, кинутий.    (грецьке).
Родіон  - можливо, від „родон” — троянда; за іншим тлумаченням — житель острова Родос.  Родько, Радько.  (грецьке).
Родопiан  - рожевий.    (грецьке).
Ромил  - крiпкий.    (грецьке).
Свирид  - „спірід” — кошик.  Свиридко, Свиридонько, Свиридочко, Спиридко.  (грецьке).
Севастiан  - „себастос” — високошановний, високоповажний; священний.  Севастіан (Себастіян)  (грецьке).
Сезон  - див.  СОЗОНТ.    (грецьке).
Селiнiй  - мiсячний.    (грецьке).
Селевк  - коливаючий, хитливий.    (грецьке).
Сидір  - Ісіс — Ісіда (єгипетська богиня) і „дорон” — дар, дарунок (буквально: дарунок богині Ісіди).  Сидорко, Сидорцьо, Сидорчик.  (грецьке).
Сикст  - вирiвняний.    (грецьке).
Силантій  - „сіл” — право воло­діння.    (грецьке).
Симфорiан  - той, що сприяє.    (грецьке).
Созонт  - від дієслова „созо” — рятую — який рятує.    (грецьке).
Сократ  - зберiгаючий.    (грецьке).
Сопрон  - див. СОФРОН.    (грецьке).
Соссiй  - здоровий.    (грецьке).
Софроній  - „софрон” — із здоровим розумом, розсудливий, розважливий.  Софронко, Сопронко, Супрунко, Супрусь.  (грецьке).
Спиридон  - див. СВИРИД.    (грецьке).
Стах  - див. Остап.    (грецьке).
Стахій  - див. ОСТАП.  Стах  (грецьке).
Степан  - „стефанос” — вінок.  Степанко, Степанонько, Степаночко, Степасенько, Степанцьо, Степаник, Степанчик, Стефанко, Стефанонько, Стефаночко, Стефанцьо, Стефаник, Стефко, Стефцьо, Стець, Стьопа.  (грецьке).
Стратон  - грецьке особове ім'я, від „стратос” — військо.    (грецьке).
Супрун  - див. СОФРОН.    (грецьке).
Таврiон  - воловий.    (грецьке).
Танас  - див. ПАНАС.  Танась,  Танасій  (грецьке).
Тарас  - „тарассо” — бентежу, турбую (буквально; бунтівник).  Тараско, Тарасик, Тарасичок,   Тарасунчик, Тарасуня, Тарасуньо, Тарасьо.  (грецьке).
Теодор  - „теос” — бог і „дорон” — дар, дарунок (буквально: божий дар).  Тодорко, Тодорцьо, Тодірко, Теодорик.  (грецьке).
Теоктист  - див. ФЕОКТИСТ.    (грецьке).
Теофан  - див. ФЕОФАН.    (грецьке).
Теофіл  - див.  ФЕОФІЛ.    (грецьке).
Тилимон  - див. ФИЛИМОН.    (грецьке).
Тиміш  - див. ТИМОФІЙ.    (грецьке).
Тимолай  - який шанує народ.    (грецьке).
Тимон  - „тимон”  — шаную — який шанує, поважає.    (грецьке).
Тимофій  - „тім” — честь, шана і „теос” — бог (буквально: той, хто шанує бога; богобояз­ливий).  Тимонько, Тимочко, Тимцьо, Тимось, Тимусь, Тимоха, Тимошко, Тіма.  (грецьке).
Тихон  - „тіхон”— маю щасливу долю — щасливий; щасливець; Тіхон — ім'я бога щастя.  Тишко.  (грецьке).
Тодор  - див. ТЕОДОР.    (грецьке).
Тодось  - див. ФЕОДОСІЙ.    (грецьке).
Трифілій  - „трифілос” — житель Трифілії; можливо, від „тріфілон” — трилисник, конюшина.    (грецьке).
Трифон  - „тріфон” — розкошую — який живе в розкошах.    (грецьке).
Трохим  - „трофімос” — годувальник або вихо­ванець, годованець.  Трохимко, Трохимонько, Трохимочко, Трохимчик, Тронь, Тронько, Трушко.  (грецьке).
Улас  - див. ВЛАС.    (грецьке).
Фавмасiй  - дивний.    (грецьке).
Фал  - молода оливова гiлка.    (грецьке).
Фалалей  - квiтуча олива.    (грецьке).
Фаласiй  - морський.    (грецьке).
Феаген  - богонароджений.    (грецьке).
Федір  - „феос” — бог  і   „дорон” — дар,  дарунок (буквально:  божий  дар).  Федірко,   Федорко,   Федоронько, Федорочко, Федь, Федько, Федя, Федорик, Федунь, Федуньо, Федуньцьо, Федьо; Дорко.  (грецьке).
Федось  - див.  ФЕОДОСІЙ.    (грецьке).
Федот  - грецьке особове ім'я, від „феодотос” — даний богами.  Федот ко, Федотонько, Федоточко, Федь, Федько, Федя, Федьо.  (грецьке).
Федул  - див. ФЕОДУЛ.    (грецьке).
Фемелiй  - основа, засада.    (грецьке).
Фемистокл  - прославлений за правосуддя.    (грецьке).
Феоген  - богонароджений.    (грецьке).
Феогност  - той, кого знає Бог.    (грецьке).
Феодорит  - Богодарований.    (грецьке).
Феодосій  - „феос” — бог і „досіс”— дар, дарунок (букваль­но: божий дар).  ТОДОСІЙКО, ТОДОСКО, ТОДОХ; ФЕСЬКО.  (грецьке).
Феодул  - „феос” — бог і „дулос” — раб, буквально:   раб  божий.    (грецьке).
Феоктист  - „феос” — бог і „ктізо” — засновую, утверджую  (буквально:   боже   творіння,   божий витвір).    (грецьке).
Феона  - той, кому допомогає Бог.    (грецьке).
Феофан  - „феос” — бог  і  „фано” — показую, виявляю (буквально: явлений богами).  Фан.  (грецьке).
Феофіл  - „феос” — бог   і   „філіо” — люблю.  Філько.  (грецьке).
Феофілакт  - Богобережений.    (грецьке).
Ферапонт    - „ферапон” —  слуга; супутник.    (грецьке).
Феспесiй  - Божествений, пророцький.    (грецьке).
Филип  - любитель коней.    (грецьке).
Філiтер  - любитель друзiв.    (грецьке).
Філагрiй  - той, що любить село.    (грецьке).
Філадельф  - „філео” — люблю і „адельфос” — брат.    (грецьке).
Філарет  - „Філео” — Люблю   І   „Арет” — Добро­чесність  (Буквально:  Той,  Що Любить Доброчесність).    (грецьке).
Філимон  - грецьке особове ім'я;  від „філео” — люблю.  Филимонко;  Тилимонко; Філь, Філя.  (грецьке).
Філогоній  - „філео” — люблю і „гонос” — на­щадки.    (грецьке).
Філолог  - любослов.    (грецьке).
Філософ  - любомудр.    (грецьке).
Філофей  - Боголюб, люблячий Бога.    (грецьке).
Філумен  - любий, улюблений.    (грецьке).
Фірс  - „фірсос” — прикрашений квітами й вино­градними гілками жезл, який носили під час святкових про­цесій.    (грецьке).
Флегонт  - „флегон” —який горить, палає.    (грецьке).
Фока  - „фок” — тюлень; за іншим тлумачен­ням — житель Фокіди (область у середній Греції).    (грецьке).
Фотій  - „фотос”— світло.    (грецьке).
Харитон  - „харітон” — щедрий, який дарує милості або від „харіс” — краса,  слава.  Харитінко,   Харечко, Харитонко  (грецьке).
Харламп  - „хара” — радість, за­хоплення і „лампо” — блищу, сяю.  Харло.  (грецьке).
Херимон  - радiсний.    (грецьке).
Хрисанф   - „хрисантес” — золотоцвітий.    (грецьке).
Хрисогон  - золотородний.    (грецьке).
Хрисотель  - золотий кiнець, золотовершений.    (грецьке).
Християн  - „христіанос” — християнин.    (грецьке).
Христофор  - Христос — Христос (по-грецько­му це слово означає „помазаник”, „помазаний на царство”) і „феро” — несу.    (грецьке).
Юлій  - „іулос”— кучерявий.  Юлько, Юля, Юлик, Юльчик, Юльцьо.,  (грецьке).
Юрій  - те саме, що ГЕОРГІЙ.  Юр, Юра, Юрчик, Юрась, Юрасько, Юрасьо, Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юраш, Юрашко, Юрієчко, Юрійко, Юрцьо, Юрусь, Юрок; Жорж, Жора, Жорик.  (грецьке).
Юхим  - „єфемос” — благо­честивий, священний.  Юхимко, Юхимонько, Юхимочко, Юхимцьо, Юхимчик; Фіма; Юша.  (грецьке).
Явдоким  - див. ЄВДОКИМ.    (грецьке).
Явтух  - див. ЄВТИХІЙ.    (грецьке).
Ярмолай  - див. ЄРМОЛАЙ.    (грецьке).
Ярош  - див. ЄРОФІЙ.    (грецьке).
Ясон  - цiлитель.    (грецьке).

Для дівчинки


Агапія  - любляча, добра.    (грецьке).
Агата  - добра, хороша.    (грецьке).
Агафія  - див. Агата.    (грецьке).
Агафоклія  - благославна.    (грецьке).
Агафоніка  - благопереможна.    (грецьке).
Аглая  - краса, блиск, блискуча. Чоловіча форма цього імені Аглай, споріднена жіноча форма Аглаїда - дочка краси, дочка Аглії або Аглая..    (грецьке).
Агнеса  - з грецького agne – чиста, непорочна.    (грецьке).
Агнія  - непорочна, чиста.    (грецьке).
Адріяна  - та, що несе перемогу. Чоловіча форма Адріян.    (грецьке).
Акилина  - орлина.    (грецьке).
Аліса  - aletheia – істина. Можливо древньогерманське ім'я, яке несе в основі корінь «благородна». Стало популярним завдяки героїні казок Л. Керола «Аліса в Країні Чудес» і «Аліса в Задзеркаллі»..    (грецьке).
Алісія  - див. Аліса.    (грецьке).
Алла  - можливо, від alle (чоловічий рід allos) – інша, друга, наступна; в російській могло виникнути від прикметника "алый".    (грецьке).
Анастасія  - воскресіння.    (грецьке).
Анатолія  - східна.    (грецьке).
Ангеліна  - вісниця (грецьке angelos - вісник).    (грецьке).
Анджеліна  - вісниця.    (грецьке).
Анисія  - користь, корисний.    (грецьке).
Анна  - благодать.    (грецьке).
Антоніна  - набуток взамін.    (грецьке).
Анфіса  - квітуча.    (грецьке).
Анфуса  - квітуча.    (грецьке).
Аполлінарія  - спалююча, нищителька.    (грецьке).
Аріадна  - суворо зберігаюча подружню вірність, міфологічна дочка царя Міноса.    (грецьке).
Аріана  - див. Аріадна.    (грецьке).
Аріна  - від церковного імені Ірина.    (грецьке).
Арсенія  - жіноча форма імені Арсеній.    (грецьке).
Артемія  - здорова, неушкоджена.    (грецьке).
Архелая  - начальниця людей, народу.    (грецьке).
Аскитрея  - подвижниця.    (грецьке).
Аскліпіодота  - дарунок.    (грецьке).
Аскліпія  - безсмертя.    (грецьке).
Афанасія  - безсмертя.    (грецьке).
Барбара  - чужоземка.    (грецьке).
Варвара  - чужоземка, одне з імен вечірньої зорі; богиня кохання і війни, в весільному обряді відповідає "сварці у дворі".    (грецьке).
Василиса  - царствена. Інше значення намісниця, селянка (весь - село); весела; василь - прояв бога.    (грецьке).
Вевея  - вірна.    (грецьке).
Велеса  - покровителька домівки.    (грецьке).
Галина  - спокій, тиша, штиль на морі, тиха погода.    (грецьке).
Галі  - прекрасна.    (грецьке).
Ганна  - в перекладі з древньогрецької означає «благодать»; за іншими джерелами — «миловидна, симпатична».    (грецьке).
Глафира  - струнка, елегантна.    (грецьке).
Гликерія  - солодка.    (грецьке).
Діна  - "динамис" - сила або арабське "дин" - віра.    (грецьке).
Доротея  - дар Божий.    (грецьке).
Дросида  - роса.    (грецьке).
Елеонора  - співчуття.    (грецьке).
Єванфія  - благоквітна.    (грецьке).
Єввула  - благосовісна.    (грецьке).
Євгенія  - благородна.    (грецьке).
Євдокія  - благовоління, добра слава.    (грецьке).
Євдоксія  - доброславна.    (грецьке).
Євлалія  - доброречива.    (грецьке).
Євлампія  - добросвітла.    (грецьке).
Євникія  - благопереможна.    (грецьке).
Євпраксія  - щастя, благоденство, добродіяння.    (грецьке).
Євсевія  - благочестива.    (грецьке).
Євстолія  - добре одягнена.    (грецьке).
Євтропія  - доброзвичайна.    (грецьке).
Євфалія  - доброцвітна.    (грецьке).
Євфимія  - благочестива, чистота.    (грецьке).
Євфрасія  - красномовна.    (грецьке).
Єкатерина  - завжди чиста, чистота.    (грецьке).
Єлена  - сонячне світло; смолоскип.    (грецьке).
Єпистимія  - знаюча, знання, уміння.    (грецьке).
Єпихарія  - радіюча.    (грецьке).
Єрміонія  - з'єднуюча.    (грецьке).
Єротиїда  - люб'язна.    (грецьке).
Єфросинія  - радість, веселощі.    (грецьке).
Женя  - благородна.    (грецьке).
Зінаїда  - божественна.    (грецьке).
Зоя  - життя.    (грецьке).
Іларія  - весела, радісна, ясна.    (грецьке).
Іраїда  - бажана дочка.    (грецьке).
Ірина  - з древньогрецької (eirene) означає «мир, спокій»; "ірина – згідно східнослов'янській міфології ім'я означає: та, що присвячена ірію (раю) – країні, куди відлітають птахи і душі предків, згідно східнослов'янській міфології".    (грецьке).
Ісидора  - ісиди дарунок.    (грецьке).
Ія  - фіалка.    (грецьке).
Каліса  - найкраща.    (грецьке).
Каліста  - найкраща, найвродливіша.    (грецьке).
Калісфенія  - з добрими силами.    (грецьке).
Катерина  - завжди чиста, чистота.    (грецьке).
Кириакія  - господська.    (грецьке).
Кириєна  - пануюча.    (грецьке).
Кіра  - володарка, пані.    (грецьке).
Клеопатра  - дочка славного батька.    (грецьке).
Кристина  - Христова, християнка.    (грецьке).
Крістіна  - див. Кристина.    (грецьке).
Ксанфипа  - руда кобила.    (грецьке).
Ксенія  - ім'я древньогрецьокого походження, означає «чужоземка», «гостя»; в древній греції «ксенії» – ядучі двовірші, якими господарі дому жартома зустрічали гостей; українська форма імені ксенія – оксана.    (грецьке).
Лариса  - у цього імені тризначне тлумачення походження: від назви древньогрецького міста лариса; від латинського слова «ларус», що означає «чайка»; від древньогрецького слова «ларос», що означає «приємна, солодка».    (грецьке).
Леоніла  - левиця.    (грецьке).
Лєна  - сонячне світло; смолоскип.    (грецьке).
Лідія  - від античної назви області в малій азії; означає «лідіянка», «жителька лідії».    (грецьке).
Ліна  - можливо, жіноча форма до особового чоловічого імені linos; linos – скорботна пісня; міг стати цим документальним іменем скорочений варіант від ряду імен – аделіна, ангеліна, капітоліна та подібних.    (грецьке).
Мавра  - темна, що затемнює, позбавляє блиску.    (грецьке).
Макрина  - довга, далека, висока.    (грецьке).
Маргарита  - margarita – перлина.    (грецьке).
Мастридія  - дослідниця.    (грецьке).
Меланія  - чорна. темна.    (грецьке).
Мелитіна  - медова.    (грецьке).
Минодора  - дарунок місяця.    (грецьке).
Миропія  - та, що виготовляє миро.    (грецьке).
Митродора  - материн дарунок.    (грецьке).
Настя  - воскресіння.    (грецьке).
Неоніла  - нова, молода.    (грецьке).
Ніка  - nike – перемога; в античній міфологій ніка – богиня перемоги.    (грецьке).
Німфодора  - дарунок німфи.    (грецьке).
Ніна  - припускають, що ім'я походить від імени нінос, засновника ассірійської держави і столиці ассірії; в перекладі з древньогрецької означає «ласкава».    (грецьке).
Нунехія  - розумна.    (грецьке).
Одарка  - утворене від чоловічого імені Дарій.    (грецьке).
Оксана  - можливо, від xenia – гостинність або xenios (жіночий рід xenia) – чужий, чужоземний.    (грецьке).
Олександра  - захисниця мужів.    (грецьке).
Олена  - ім'я helene, helena; можливо, від hele – сонячне світло або helene – смолоскип.    (грецьке).
Олеся  - «захисниця людей».    (грецьке).
Олімпіада  - оспівуюча небо.    (грецьке).
Онися  - користь, корисний.    (грецьке).
Опанасія  - безсмертя.    (грецьке).
Параскева  - п'ятница, приготування.    (грецьке).
Параскевія  - див. Параскева.    (грецьке).
Пелагія  - морська (грец.).    (грецьке).
Пилипія  - яка любить коней.    (грецьке).
Платоніда  - широка, плечиста, огрядна.    (грецьке).
Поліксенія  - дуже гостинна, та, що приймає багатьох подорожніх (грец.).    (грецьке).
Потамія  - річкова.    (грецьке).
Проскудія  - чекання.    (грецьке).
Пульхерія  - прекрасна.    (грецьке).
Раїса  - легка (грец.), можливо райська, сонячна..    (грецьке).
Рипсимія  - кидаюча.    (грецьке).
Руфина  - рудувата.    (грецьке).
Севастіана  - почести достойна.    (грецьке).
Ситклитикія  - сенаторша.    (грецьке).
Соня  - скорочено від імені Софія.    (грецьке).
Сосипатра  - яка рятує батька.    (грецьке).
Софі  - скорочено від імені Софія.    (грецьке).
Софія  - давньогрецьке походження; означає мудрість.    (грецьке).
Степанія  - вінчання.    (грецьке).
Стефанида  - увінчана.    (грецьке).
Стефанія  - вінок.    (грецьке).
Таїсія  - можливо, від ta isios – яка належить ісіді – єгипитській богині.    (грецьке).
Текля  - Божа слава.    (грецьке).
Текуса  - народжуюча.    (грецьке).
Теофанія  - Богоявлення.    (грецьке).
Тереза  - можливо, від teresis – охорона, захист або від therao – полюю, ловлю; прагну, домагаюся.    (грецьке).
Трифена  - та, що живе в розкошах.    (грецьке).
Улита  - пестливе до Юлія.    (грецьке).
Фаїна  - світла, осяйна.    (грецьке).
Фекла  - Божа слава.    (грецьке).
Феодора  - Божий дар.    (грецьке).
Феодосія  - Богом дана.    (грецьке).
Феодотія  - Богомдана.    (грецьке).
Феодулія  - Божа раба.    (грецьке).
Феоктиста  - Боже творіння.    (грецьке).
Феопистія  - Богу вірна.    (грецьке).
Феофанія  - Богоявлення.    (грецьке).
Феофила  - Боголюбива.    (грецьке).
Фессалонікия  - із Фессалонік.    (грецьке).
Фива  - світла.    (грецьке).
Филипія  - яка любить коней.    (грецьке).
Филофея  - боголюбива.    (грецьке).
Фотида  - світло.    (грецьке).
Фотина  - світла.    (грецьке).
Фотинія  - світла.    (грецьке).
Фото  - світло.    (грецьке).
Фрося  - радість, веселощі.    (грецьке).
Хариєса  - мила, приваблива.    (грецьке).
Харита  - витонченість, краса, привабливість.    (грецьке).
Харитина  - благодатна.    (грецьке).
Хионія  - снігова.    (грецьке).
Хриса  - золота.    (грецьке).
Хрисія  - золота.    (грецьке).
Христина  - Христова, християнка.    (грецьке).
Христодула  - Христова раба.    (грецьке).
Юліанія  - Юліанова.    (грецьке).
Юлія  - кудрява, від юлити (крутитися, викручуватися), юла – дзиґа.    (грецьке).
Юліянія  - див. Юліанія.    (грецьке).
Юстина  - Юстова.    (грецьке).

Вгору Вгору